Jeg er bekymret for den voksende ulighed - det burde du også være


Jeg er bekymret for den voksende ulighed - det burde du også være

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.


Tina Christensen, næstformand for 3F
Pr-foto
Danmark Debat. 

Levealder: Som en anden Lord Nelson sætter Lars Løkke Rasmussen i øjeblikket kikkerten for det blinde øje, når statsministeren fortæller om regeringens udspil til en sundhedsreform. Vi hører, at borgerne skal sikres samme sundhedstilbud i forskellige egne af landet - i Ringkøbing, som i Ringsted - altså større geografisk lighed i sundhed. Men et langt mere alvorligt samfundsproblem lukker regeringen helt øjnene for: Den sociale ulighed i sundhed og levealder er dybt bekymrende og voksende!

AE's analyse af Danmarks Statistiks data viser, at forskellen i restlevetid for 30-årige danskere med kort og lang uddannelse er stigende. I perioden fra 2002 til 2017 er forskellen i forventet restlevetid for mænd og kvinder med henholdsvis grundskolen og en lang, videregående uddannelse øget med ca. tyve procent (!). Det er dybt bekymrende og samfundsmæssigt uanstændigt og kalder på handling fra både regering og Folketing.

I 3F har vi næppe fundet samtlige svar på, hvad der bør gøres. Derfor foreslår vi, at man nedsætter et råd, som hvert år følger udviklingen mht. ulighed i sundhed, og kommer med forslag til hvilke initiativer der på den baggrund skal iværksættes. Vi bør også lade os inspirere af de andre nordiske lande og indføre en folkesundhedslov, så vi har en ramme for, at man i alle sektorer sætter fokus på forhold, der har betydning for ulighed i sundhed.

Forværringen i ulighed i sundhed de seneste femten år betyder også, at konsekvenserne af det tværpolitiske velfærdsforlig fra 2006 bliver stadig mere urimelige og svære at forklare. Forliget betyder, at folkepensionsalderen skal hæves i takt med, at vi danskere i gennemsnit lever længere. Men som AE-analysen viser, stiger den sociale ulighed i levealder, så de bedst uddannede får stadig flere år med ret til folkepension, mens de kortuddannede kan se frem til stadig færre år med folkepension.

I 3F ønsker vi, at politikerne genovervejer den sociale skævvridning af retten til folkepension, som jo nærmest minder om Bibelens forældede vending: "...til de, der (allerede) har, skal gives..." Det kan bl.a. imødegås ved at formindske nedslidning af de kortuddannede, gennem en langt mere ambitiøs indsats for et bedre arbejdsmiljø for netop disse grupper samt styrket efteruddannelse, der muliggør job- eller brancheskift. Man bør også sikre værdige tilbagetrækningsmuligheder for de nedslidte og en differentieret ret til folkepension, hvor der tages hensyn til antallet af år i belastende jobs. Det sidste er ingen nem, lovgivningsmæssig øvelse. Men med de markante og voksende, sociale skel i levealder er de nuværende regler for folkepension og planlagte løft i aldersgrænsen ganske enkelt urimelige.

Jeg er bekymret for den voksende ulighed - det burde du også være

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce