Det vil Rimelig Udligning


Det vil Rimelig Udligning

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Alliancen af borgmestre peger på fire områder, hvor de mener, at udligningssystemet, som det er i dag, begår fejl.

1

Indvandrere bør kun tælles én gang

Uffe Jensen er en af seks østjyske borgmestre, som har fundet fejl i Økonomi- og Indenrigsministeriets beregningsmodeller. Fejlene betyder ifølge borgmestrene, der kalder sig Rimelig Udligning, at 6 milliarder kroner hvert år bliver uddelt forkert, når pengene fordeles mellem kommunerne. Arkivfoto.

Hvis en kommune har mange indvandrere, bliver den kompenseret for det tre gange, sådan som udligningssystemet er i dag. Det mener Rimelig Udligning at have påvist, og det bør laves om. Ifølge borgmestrenes beregninger betyder det, at de 75 kommuner, der har færrest indvandrere, betaler 1,1 milliarder kroner for meget i udligning til de 23 kommuner, der har flest indvandrere.

Det sker blandt andet fordi, kommuner med mange indvandrere både bliver kompenseret for det gennem den såkaldte udlændingeudligning og landsudligningen.

2

Sociale problemer på landet skal tælles med

Når Økonomi- og Indenrigsministeriet skal fordele pengene mellem landets kommuner, laver de en optælling af, hvor mange borgere med forskellige sociale problemer, der bor i de enkelte kommuner. Tanken er, at kommuner med mange socialt belastede skal kompenseres ekstra for det.

Det er helt fint, mener de seks borgmestre i Rimelig Udligning, men kriterierne for, hvornår en borger er socialt belastet, er ikke i orden. For eksempel er en af de borgergrupper, som giver kommunerne ekstra penge i udligningspuslespillet, familier, som bor i almene boliger eller såkaldt privat udlejning med mangler.

Det er især i de større byer, at mange bor i sådanne boliger, mener borgmestrene og det hænger ikke nødvendigvis sammen med sociale forhold. I stedet handler det om, at der er mange unge mennesker i byerne, og at de gerne vil bo billigt, mens de studerer eller lige er begyndt at arbejde. Det er altså forhold, som ikke bør have noget med udligningen at gøre, lyder det fra borgmestrene.

3

Frås bør ikke regnes med

Som det er i dag, beregner Økonomi- og Indenrigsministeriet, hvor mange penge, de enkelte kommuner skal have i udligning, ud fra et parameter, de kalder udgiftsbehovet. Udgiftsbehovet beregnes dels ved at se på, hvilke borgergrupper, der bor i kommunen og sammenligne med en slags prisliste over hvor meget, de forskellige borgergrupper koster. Dels ved at se på, hvilke serviceudgifter en kommune tidligere har haft.

Det sidste er problematisk, mener Rimelig Udligning. For det betyder ifølge borgmestrene, at kommuner der har råd til ekstra mange pædagoger i børnehaverne eller hyppigere rengøring hos de ældre, også har højere serviceudgifter, hvilket af systemet bliver tolket som et højere udgiftsbehov. Summa summarum er, at kommuner der i forvejen har råd til en bedre service, får ekstra i udligning, mens kommuner med lave serviceudgifter, fordi der simpelthen ikke er råd, går glip af udligningskroner.

4

Alder tæller ikke nok

Når pengene i udligningssystemet hvert år skal fordeles, ser ministeriet på, hvordan kommunens borgere rent aldersmæssigt er fordelt. På en slags borger-prisliste har de lavet en opgørelse af, hvor meget borgere i alle aldre på papiret koster, og disse priser indgår i beregningen af den enkelte kommunes udgiftsbehov. For eksempel koster en 6-16-årig på papiret ca. 79.000 kr. i år, mens en borger over 85 år koster 123.000 kr.

Men kommuner med mange børn eller mange ældre bliver diskrimineret af udligningsordningen, som den er i dag, mener Rimelig Udligning. Simpelthen fordi udligningssystemet ikke tager fuld højde for kommunernes alderssammensætning. Det er nemlig politisk besluttet, at aldersfordelingen kun skal vægte lidt over to tredjedele i det endelige regnestykke. Det betyder, at kommuner med mange børn i daginstitutioner eller folkeskole og mange plejekrævende ældre ikke bliver udlignet tilstrækkeligt for deres ekstra udgifter.

Det vil Rimelig Udligning

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce