Der er behov for et nyt politikområde


Der er behov for et nyt politikområde

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Læserbrev. 

Gennem en længere årrække har jeg observeret den kommunale pleje af de åbne grønne områder - og helt specifikt her, hvor jeg bor med udsigt til det ret store åbne område mellem Skovbrynet og ned til den nye spejderhytte og Skovvej i Mariager. Hovedindtrykket er, at der nok aldrig rigtig har været nogen egentlig forståelse af det vigtige i, at der er et righoldigt fødegrundlag til naturens mangfoldighed i form af blomster og deres bestøvere, insekterne.

I den tidligere Mariager Kommune lykkedes det at få en aftale om i det mindste at vente med at slå bakkens græs til i september, hvor sommerens blomstring var ovre. Den praksis har sejlet noget efter kommunesammenlægningen, hvor der nogle år i sensommeren kommer en traktor, der slår plantevæksten, der derefter får lov at ligge som en tæt dyne, der næste år hindrer andet end græs i at vokse frem. Man slår godt nok rabatten langs den befærdede sti ned til byen - er det mon af æstetiske grunde? Det er i hvert fald ikke af hensyn til for eksempel plantelivet og de nødlidende insekter.

Det er en kendsgerning, at antallet af bestøvende insekter de seneste 20-30 år på landsplan er reduceret med cirka 75 procent, hvilket burde får alarmklokkerne til at ringe. Fortsætter dette drab på diversiteten i naturen - plysklipning af rabatter og grøftekanter, sprøjtning med pesticider mod "ukrudt" af kommunalt ansvarsområde og landbrugets sprøjtning af sine monokulturer - ender det med, at man om 30 år skal til at håndbestøve sine afgrøder, da der til den tid ikke længere vil være levende insekter til at udføre dette for os alle så vigtige arbejde. Dette er ikke noget, jeg finder på. Det er en forskningsbaseret frygt.

Vi her i kommunen kan ikke redde verdens insekter og vilde planter, men vi kan i det mindste gøre os overvejelser over, hvordan vi kan gøre vort gennem politisk handling og appellere til andre omkring os om at gøre det samme.

Politikudvikling

Jeg vil derfor anmode Mariagerfjord Kommune om at sætte gang i udviklingen af og implementeringen af en biodiversitetspolitik. En sådan behøver ikke nødvendigvis at være voldsomt omkostningsfuld. Mest vil det dreje sig om at ændre nogle vaner og rutiner, "sådan plejer vi at gøre", og indse, at blomstrende grøftekanter og andre frie arealer er smukke. Meget opnås ved helt enkelt at udsætte slåning af græsarealer, til blomstringen er ovre. Og da egentlig animalsk afgræsning nok er meget besværlig så i det mindste at anskaffe det maskinel, der skal til for at fjerne og kompostere det afklippede.

Målsætning

Målet er at værne om artsrigdommen, de gode levesteder for de vilde planter og dermed fødegrundlaget for de små vingede væsener og det kriblekrable, der er så vigtigt for vort eget og den øvrige naturs gode liv.

Der er behov for et nyt politikområde

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce