LEV Randers' bemærkninger til sparekataloget i handleplanen


LEV Randers' bemærkninger til sparekataloget i handleplanen

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Læserbrev. 

Læserbrev: Forslagene til besparelser på det sociale område bør stilles i bero i et par måneder, så der kan blive tid til en grundig og nøgtern dialog med de berørte interesseparter, herunder LEV Randers. Foreningen afviser ikke på forhånd, at der er opgaver, der kan tilrettelægges snildere. Men det skal ske i et kvalificeret samspil. Det skal ikke foregå som hovsa-løsninger, der har vist sig uden ordentlig forbindelse med realiteterne for de udsatte borgere, hvis tilværelse nu er i spil. Det er ikke en anstændig måde at behandle skrøbelige borgere med udviklingshæmning på.

Det er især forslaget om at beskære ressourcerne til outsider art, der har LEV's store betænkelighed. Herunder at nedlægge Bifrost. Men andre af de 21 forslag, som blandt andet vedrører udviklingshæmmede, forekommer lige så uengageret og forhastet behandlet, grænsende til det ugennemsigtige. Hvilke professionelle faglige overvejelser ligger bag forslagene? Hvilke analyser af borgernes retssikkerhed foreligger?

Randers er kendt vidt omkring for sine to kunstskoler, der med tiden har fået hver sin profil og hvert sit brand. Gaia og Bifrost er på fantastiske måder stærkt medvirkende til at understøtte udviklingshæmmede som synlige, tænkende medlemmer af samfundet - at inkludere, integrere og afmystificere handicaps generelt. Outsider kunstudøvelsen er nemlig meget mere end social og beskæftigelsesmæssig aktivitet. Den er også af stor kulturel dybde og af samfundssamlende og erhvervsmæssig betydning; så stor, at det er værd at trække den frem og målrettet satse betydeligt flere kommunale udviklingsmidler på. Der er tydeligvis basis for en fortsat frugtbar metodeudvikling. Den bør ske uafhængigt af ødelæggende silo-tænkning. Og gerne med betydeligt flere pladser.

De aktuelle besparelsesforslag rejser derfor helt naturligt spørgsmålet: Er outsider art med dets nuværende udviklingsstade og store vækstpotentiale fortsat velplaceret inden for socialområdet som ressort? Kan situationen bruges til at gentænke hele området?

LEV Randers vil altså stærkt fraråde, at Bifrost nedlægges. Det tager mange år at bygge et enestående indhold og et brand som Bifrost op, og det er tæt på hasardspil at gribe en omstrukturering an på en så pludselig og tilfældig måde. Der er så meget mere at miste end de få her-og-nu kroner, der er på tale.

Med dette høringssvar vil LEV Randers samtidig opfordre til, at den - ja - dilettantiske kommunikation omkring tilblivelsen af dette besparelseskatalog granskes. Der er allerede faldet mange knubbede ord, som bør give kommunen anledning til selvransagelse - på en måde, så der kan sikres en ordentlig og værdig dialog fremover.

Da forslagene tydeligvis er fremsat for at få en bedre samlet økonomi, vil LEV Randers gerne her gentage sin kritik af det spild af ressourcer, der sker, når der vedholdende gennemføres bruger- og pårørendeundersøgelser uden ordentlig afdækkende værdi. Der er flere hundrede tusinder kroner at give tilbage til de berørte enheder inden for socialområdet. LEV Randers er særskilt opmærksom på det blodbad på normeringer, der foregår lige nu. Det er i sig selv dybt foruroligende i forhold til bemandinger og fritidsliv.

LEV Randers deltager gerne aktivt i yderligere dialog om de besparelsestemaer, der er fremsat.

LEV Randers' bemærkninger til sparekataloget i handleplanen

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce