Drastisk spareplan: Her er forslagene, som politikerne skal tage stilling til


Drastisk spareplan: Her er forslagene, som politikerne skal tage stilling til

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Når man som Mariagerfjord Kommune skal spare 123 millioner kroner i det kommende års budget, kan man ikke forvente, at nogen går fri. Her kan du få overblik over nogle af de 166 besparelsesforslag, som er en del af det udsendte sparekatalog.

Mariagerfjord: Når politikerne i Mariagerfjord Kommune inden længe skal forsøge at nå til enighed om budgettet for det kommende år, venter der dem en overordentlig svær opgave.

For når man bladrer det sparekatalog, der nu er sendt i offentlig høring, igennem, fremgår det tydeligt, at det vil få store konsekvenser på alle niveauer.

166 spareforslag er det blevet til i alt. 166 forslag som, hvis de alle bliver vedtaget - hvilket langt fra er givet - vil indbringe besparelser for 66,53 millioner driftskroner i 2019. Hertil kommer tiltag for ca. 54 millioner kroner, som, forhandlingsgruppen i Mariagerfjord Kommune allerede nu er enige om, skal indgå i de videre budgetdrøftelser.

Her har vi oplistet nogle af de mere iøjnefaldende besparelsesforslag. Bemærk, at der stadig kun er tale om forslag, idet politikerne har afvist at forholde sig yderligere til dem, før den offentlige høringsperiode slutter mandag 10. september klokken 10.00.

Økonomiudvalget
72 sider med i alt 166 spareforslag til en samlet værdi af ca. 54 millioner kroner på den kommunale drift. Det er hvad politikerne i Mariagerfjord Kommune har sendt ud i offentlig høring i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2019. Foto: Pia Pagaard M. Madsen

På økonomiudvalgets område er der sendt 22 besparelsesforslag til en samlet værdi af 17,1 millioner kroner i offentlig høring. Blandt forslagene er ikke overraskende en besparelse på den kommunale administration, som allerede ved valget sidste år var et stort emne blandt en række af politikerne i Mariagerfjord.

Besparelsen på administrationen kommer via to forslag, hvoraf det ene går på en etablering af et fælles sekretariat for dagtilbud, skole, familie, handicap, sundhed og ældre samt reduktion af medarbejdere og serviceniveau i administrationen. Dette forslag vil give en besparelse på 2,2 millioner kroner om året, mens et andet forslag, der udelukkende går på personalereduktioner i administrationen, vil indbringe godt 8,4 millioner kroner i lønkroner.

Hertil kommer et forslag om at lade borgerservice være åben på skift i henholdsvis Hobro og Hadsund, så der fremover kun vil være ét fysisk betjeningssted om dagen. Et forslag om en fjernelse af kommunens tilskud til turbåden Svanen. Og en tilbagekaldelse af fritagelse for grundskyld for frivillige foreninger m.m.

Børne- og familieudvalget

På børne- og familieudvalgets område er der sendt 46 besparelsesforslag for i alt 21,8 millioner kroner i høring.

Blandt forslagene er en lukning af børnehaven Stjernen i Veddum og Solstrålen i Vebbestrup samt en endelig lukning af børnehuset Lærkebo i Mariager, der siden januar kun er blevet anvendt af dagplejen som fælles legestue og til førskoleaktiviteter.

Hertil kommer rammebesparelser på skoleområdet, som indeholder strukturændringer i Havbakkedistriktet, en samling af overbygninger på færre matrikler samt en afdækning af 10. klasses placering.

Desuden foreslås en indførelse af obligatorisk forårs-SFO, så børnehavebørn indmeldes i SFO fra 1. maj i stedet for fra 1. august. Den manøvre vil give en årlig besparelse på 2,7 millioner kroner, fordi personalenormeringen er lavere i sfo end i børnehave.

Også SFO-forældrebetalingen foreslås hævet med 100 kroner pr. rate.

Andre forslag indebærer en effektivisering af specialundervisningsområdet, fjernelse af tilskud til ferielejre for udsatte børn, nedlæggelse af en SSP-gademedarbejderstilling, hjemtagning af opgaver med aflastningsopgaver og familiestøtte til børn, der er anbragt på institution uden for hjemmet samt hjemtagning af kontaktpersonsopgaven i forhold til unge i efterværn.

Sundhed- og omsorgsudvalget

På sundhed- og omsorgsområdet er der sendt 52 besparelsesforslag til en samlet værdi af 22,98 millioner kroner i høring.

Ifølge et af forslagene kan der "arbejdes målrettet" på at nedbringe personalets sygefravær i hjemmeplejen og på kommunens plejecentre. Desuden kan der spares tre fuldtidsstillinger, hvis man skærer i åbningstiden på Mariagerfjord Kommunes fire dagcentre og to daghjem for ældre. Og så ligger der et forslag om en omorganisering af ældreområdet, der vil medføre fjernelsen af én af de nuværende tre distriktlederstillinger i kommunen.

Andre forslag går blandt andet på at afskaffe klippekortsordningen for borgere i eget hjem, beskære personaleudgifterne på de psykiatriske støttecentre i Hobro og Hadsund med 50 procent, at nedlægge det gratis motionstilbud for medarbejdere i kommunen, at nedlægge puljen til borgerferie for borgere i botilbud samt at reducere den tid, der bruges på bostøttesamtaler inden for socialpsykiatrien.

Kultur- og fritidsudvalget

På kultur- og fritidsområdet er der fremsat 17 forslag, der tilsammen kan tilvejebringe 2,92 millioner kroner.

I Mariager og i Arden pønser man på at lave mindre bemandet åbningstid på bibliotekerne, så der ikke vil være bemanding på det lokale bibliotek i de to byer om onsdagen.

Desuden foreslås administrationen af Visit Mariagerfjord flyttet permanent til Øster Hurup, hvorved turistkontoret i Mariager fremover vil blive afløst af en digital station i lighed med Hobro.

Et af Mariagerfjords fyrtårne, Himmerlands Teater, er også blevet sendt i farezonen, idet et forslag går på at droppe den nuværende driftsaftale, hvor kommunen yder 1.265 mio kroner i årlig støtte. Bliver forslaget vedtaget, bortfalder statstilskuddet til teatret automatisk, og dermed vil det med al sandsynlighed være enden på Himmerlands Teater.

Også det prisbelønnede Mariagerfjord Pigekor risikerer at vinke farvel til et årligt bidrag på 86.000 kroner.

Desuden figurer et forslag om at nedjustere rammen for udviklingsmidler til de selvejende haller i kommunen, et forslag om at reducere rammen til foreningslivets lokaletilskud, og et forslag om at fjerne tilskuddet til biografen i Hobro.

Teknik- og miljøudvalget

Inden for teknik- og miljø-området er der fremsat 23 besparelsesforslag til en samlet værdi af 3,152 millioner kroner.

Her peges der blandt andet på besparelser på julebelysningen, ukrudtsbekæmpelsen, håndteringen af herreløse katte, strandrensningen i Øster Hurup, vintervedligeholdelsen (nedklassificering af B-veje til C-veje), og en mulig lukning af to offentlige toiletter i Mariager.

Drastisk spareplan: Her er forslagene, som politikerne skal tage stilling til

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce