Annonce
Randers

Åbningen af Folkemøde Randers 2021 bliver et festfyrværkeri af inspiration

Sidste år satte Folkemøde Randers meget apropos fokus på udfordringerne for lokaldemokratiet i en pandemitid. Teamet for Folkemøde Randers 2021 er med tanke på det kommende kommunalvalg lige så aktuelt, nemlig "Inspiration til nyt byråd om lokaldemokrati og borgerinddragelse". Arkivfoto: Lars Rasborg
Folkemøde Randers 2021 åbnes med et arrangement over to dage med otte inspirerende oplæg og efterfølgende debat blandt alle, der deltager.

Randers: Temaet for Folkemøde Randers 2021, der afvikles fra lørdag d. 11. september til fredag d. 17. september, er at inspirere til, hvordan de byrådsmedlemmer, der vælges ved kommunalvalget i november, kan styrke det lokale demokrati og borgernes inddragelse i beslutningsprocessen. Der lægges ud med et åbningsarrangement, der i år strækker sig over hele weekenden og byder på et festfyrværkeri af inspirerende indlæg og oplæg til debatter mellem alle, der deltager i arrangementet.

Demokrati er ikke pænt

Ingrid Ank, leder af Grundtvig-Akademiet og formand for Foreningen Åndsfrihed, lægger sammen med folketingsmedlem Daniel Toft Jakobsen (S) ud lørdag med oplægget ”Demokrati er ikke pænt”. Titlen er hentet fra en udtalelse, som debatredaktør på Ekstrabladet, Mads Kastrup, kom med i et ellers pænt P1-program.

- Og han – om nogen – må vide det, konstaterer Ingrid Ank, og fortsætter:

- Demokrati er ikke pænt, når og hvis det ikke bygger på grundlæggende frihedsrettigheder som ytringsfrihed, religionsfrihed og foreningsfrihed – eller med en samlebetegnelse: på åndsfrihed. For friheden må – hvis vi mener noget med den – nødvendigvis strække sig længere end til det, vi hver især synes er ’god opførsel’, ’de rigtige holdninger’ eller ’den rette tro’. Så hvordan fortsætter vi den demokratiske samtale på åndsfrihedens præmisser – lokalt og nationalt?

De to oplægsholdere er forfattere til bogen ”At være demokrat er ikke at være bange – Åndsfrihed under pres”.

Annonce

Alt det vi kan – når vi gør det sammen

Det næste oplæg handler om borgerinddragelse og borgerdrevne initiativer. Oplægsholder er Annika Agger, der er lektor med speciale i borgerinddragelse på Roskilde Universitet, og en af landets førende forskere i borgerinddragelse. Under titlen ”Alt det vi kan – når vi gør det sammen” taler hun om kommunerne som katalysatorer for stedsbaserede klimaindsatser.

- Rundt om i landet pibler det med borgerdrevne projekter, der fremmer biodiversitet – eller iværksætter lokale handlefællesskaber omkring grøn omstilling. Mange af disse er drevet af ildsjæle – der udviser stort engagement og gør en forskel i deres lokale områder. Spørgsmålet er – hvordan vi får udbredt dette engagement – fra få til mange? Hvilken rolle kan kommunale og offentlige institutioner spille – for at katalysere stedsbaserede klimaindsatser?, siger Annika Agger.

Annonce

Er demokratiet i krise? Hvordan kan vi styrke demokratiet?

Næste oplægsholder er folketingsmedlem Kasper Sand Kjær (S), der er tidligere formand for Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF). Mens han var formand, nedsatte DUF Demokratikommissionen, der senere barslede med betænkningen ”Er demokratiet i krise? Analyser og anbefalinger til at styrke demokratiet i Danmark”, hvor et af temaerne var ”Borgerne, civilsamfundet og den deltagerdemokratiske tradition”. Kasper Sand Kjær, der er opvokset i Randers, er desuden formand for Dansk Institut for Demokrati og Partier (DIPD).

Annonce

Demokrati, der dur, begynder nedefra

Sidste oplægsholder lørdag eftermiddag bliver Gentofte Kommunes tidligere borgmester Hans Toft (K).

I 2015 tog Gentofte for alvor et opgør med den traditionelle politiske struktur. På tværs af partiskel besluttede en næsten enig kommunalbestyrelse at fremme politik­udvikling i et tæt samarbejde mellem borgere, politikere og medarbejdere i administrationen.

Folkemøde Randers 2021

Folkemøde Randers 2021 afvikles 11.-17. september med en række aktiviteter og arrangementer. 

Program for ugen kan ses på www.folkemøde-randers.dk

Folkemøde Randers 2021 er arrangeret af:

AOF, Beboerforeningen Tøjhuskvarterets Venner, Beboerlisten, BUPL, De Konservative i Randers, Enhedslisten, Erhverv Randers, FH Østjylland, Folkekirken i Randers Kommune, FOF, Forældregruppen til handicappede børn, Kaosambassaden, Kulturelt Samvirke, Kristendemokraterne, Landsforeningen Autisme Randers, Radikale Venstre, Randers Amtsavis, Randers Bolig, Randers City Forening, Randers Lejerforening, Randers Lærerforening, Randers Ungdomsskole, Skolesamarbejdet, SF, Socialdemokratiet, 3F, Underværket, Velfærdslisten og Venstre i Randers.

Folkemøde Randers 2021 støttes af: 

Buchs

FH Randers

Hotel Randers 

Jysk Vin

Kulturelt Samvirke 

Randers Amtsavis

Randers Kommune 

Randers Lejerforening

Underværket

- Politikernes rolle skulle skifte fra at være administratorer til – sammen med borgerne – at lave politik­udvikling helt fra bunden – og uden at øge arbejdsbyrden for politikerne. Det sker i opgaveudvalg, typisk bestående af 10 borgere og fem politikere, som lægger grunden til politiske strategier og holdninger og indstiller til kommunalbestyrelsen. Det blev således et opgør med de stående udvalg, som gik fra tidligere at afholde 11 møder om året til i stedet nu kun et møde i kvartalet, fortæller Hans Toft, der i foråret overlod borgmesterposten i kommunen til sin konservative partifælle, den tidligere håndboldspiller Michael Fenger.

Gentofte Kommune har siden 2015 haft i alt ca. 40 opgaveudvalg og nye er på vej.

Annonce

Panel og tilhørere inddrages

Efter hvert af lørdagens oplæg debatterer et panel bestående af landsformand for Kristendemokraterne Isabella Arendt, formand for BUPL Østjylland Anne Grethe Rosenberg og filosof Arno Victor Nielsen, hvad de særligt har fæstet sig ved i oplægget, før alle tilhørere får mulighed for at stille spørgsmål eller kommentere oplægget.

Hele arrangementet ledes af kommunalforsker Roger Buch og formand for Folkemøde Randers Per Schultz-Knudsen.

Annonce

Lokale fællesskaber – hvordan gør vi?

Søndag følger fire nye oplæg, der danner grundlag for en efterfølgende drøftelse af, om der er forskel på borgerinddragelse i by og opland.

Ph.d. og konsulent Jens Ulrich lægger ud med et oplæg med temaet ”Lokale fællesskaber – hvordan gør vi?

Lokale og stedbundne fællesskaber er i høj kurs. De er svaret på mange vigtige samfundsmæssige problemer som eksempelvis ensomhed, integration og social sundhed. Men hvem har ansvaret for fællesskabelsen? Og hvordan inddrages dem, som gerne skulle være en del af fællesskaberne i de fællesskabende processer?

Det forsøger Jens Ulrich, der gennem en årrække har arbejdet med fællesskabelse, involvering, inddragelse og samskabelse, at give et bud på.

Annonce

Byudvikling med mennesket i centrum

Med udgangspunkt i erfaringer fra Sydhavns­kvarteret i Aarhus, vil Sarah Jarsbo, dernæst fortælle om ”Byuvikling med mennesket i centrum. Sarah Jarsbo er daglig diplomat i foreningen Sydhavnens bylivskontor, forkvinde for Foreningen Sydhavnen og konsulent i Y Factory.

- Lokaldemokrati og tidligere borgerinddragelse, hvor mennesket eller mennesker er i centrum, når det handler om byudvikling, skaber social bæredygtighed, tillidsfulde fællesskaber og sammenhængskraft, så der skabes et rigt og mangfoldigt bymiljø med plads til alle – også byens socialt udsatte, konstaterer Sarah Jarsbo, der vil vise, hvordan nogle af de mest komplekse udfordringer nu og for fremtiden kan løses, når mennesker står sammen om et fælles formål, og dét skaber forandringer.

Annonce

Hvordan får politikerne borgerne i tale, inden beslutningerne træffes?

Gang på gang bliver borgerne overraskede og fortørnede over politikernes beslutninger. Det fører til protester og kritik, selv om sagerne ofte har været i lange høringer, hvor borgerne er blevet orienteret om, hvad der skal ske, og har haft mulighed for at komme med kommentarer og forslag til ændringer.

Amtsavisens journalister Karin Hede og Ivan Freund giver i søndagens tredje oplæg eksempler fra det virkelige liv på sager, hvor en storm af protester har rejst sig, når beslutninger, der for længst er truffet i byrådet, skal føres ud i livet. De kommer også med forslag til, hvordan man i højere grad kan få borgerne involveret i processen - inden beslutningen tages.

Annonce

Værdibaseret politik på banen igen

Steen Ole Hedelund Jørgensen, der har skrevet flere bøger om demokrati, forklarer i søndagens fjerde oplæg, hvad der skal til for at ændre politisk administration til ny politik - også kommunalpolitik - baseret på værdier, visioner og åbne demokratiske organisationer.

Hans påstand er, at borgerne ønsker værdibaseret forandring og borgerinddragelse overalt i de politiske strukturer. Hvis de folkevalgte ikke leverer varen, vil det skade sammenhængskraften i vores demokrati, og politikerleden vil vokse. Fremtiden er efter hans opfattelse mere åbenhed, mere borgerinddragelse, mere decentralisering og mere direkte demokrati.

Øget borgerengagement i by og opland - er der forskel?

Debat på baggrund af de fire førnævnte oplæg og et par indledende korte indlæg fra Alex Weinreich, chef for Erhverv og Bosætning i Randers Kommune, og midtbykoordinator og arkitekt Line Heydorn Thorsager, bliver der mulighed for at debattere, hvad der kan gøres i Randers Kommune, og om der er forskel på by og opland, når det drejer sig om øget borgerengagement. Alle kan her komme til orde.

Det gode samarbejde mellem pårørende og kommunen

Efter den afsluttende debat på åbningsarrangementet har en forældregruppe til børn med handicap i samarbejde med Landsforening Autisme Randers arrangeret et møde om det gode samarbejde mellem pårørende og kommunen.

På mødet præsenterer Henrik Manero Hald og Julia Közle Præstmann Olsen deres speciale ”Når pårørende får en stemme - Et partsindlæg af de pårørende til børn med handicap, om deres oplevelser i samarbejdet med Center for børnehandicap og autisme i Randers Kommune”. Præsentationen efterfølges af en paneldebat om det gode samarbejde.

Annonce
Randers

Tag kandidattesten her

Randers FC For abonnenter

AGF var statister i ny randrusiansk triumf: Dét sagde Randers FC-lejren efter sejren over rivalerne

Danmark

Søndagens coronatal: 1349 positive svar ud af 67.000 testede

Annonce
Annonce
Annonce
Randers

Analyse: Derfor får Dansk Folkeparti to mandater i det nye byråd

Randers For abonnenter

Daniel og Mads springer ud i et verdenseventyr - det har kostet blod, sved, tårer og masser af mad

Østjylland

DF-politiker dømt for racistisk opslag på Facebook

Randers FC For abonnenter

Karakterer fra det østjyske derby: Let på hatten, Kronjylland!

Randers FC

Se videoanalysen og højdepunkterne: Randers FC er kongerne af Østjylland

Randers For abonnenter

Renés lystfiskermekka var allerede en succes, men corona-pandemien gav fra dag ét væksten et yderligere boost

Kultur

Karen-Lise Mynster: Man skal leve hver dag, som var det den sidste - men så ville jeg jo ikke sidde her

Erhverv

Handskefabrikkens vilde udvikling: Randers er blevet til Rhanders og vil være Danmarks Gucci

KANDIDATTEST

Ved du hvem, du vil stemme på? Tag kandidattesten her

Randers

Antik og lopper i lange baner for første gang i den nye hal: Arena Randers bugnede af varer og folk

Randers For abonnenter

Fra kaptajn i skyerne til træ-transport i asfalthøjde: Da pilotjobbet røg, var Kresten ikke for fin til at slæbe kloakrør

Randers

Borger-opfordring til at der skal gå sport i det: Handl i Randers midtby, så den ikke går til grunde

Annonce