Annonce
Læserbrev

Årets budgetforlig i Randers Kommune er perspektivløst

Læserbrev: Skoler skal vedligeholdes, ellers forfalder de hurtigt. Den tidligere borgmester fik sammenlagt skoler og opnåede en forbedring af deres vedligeholdelsestilstand. Denne forbedring forsvinder med budgetforliget, idet man sparer 40 millioner kroner på vedligeholdelseskontoen. Denne besparelse er ganske kortvarig. De fremtidige vedligeholdelsesomkostninger vil stige markant, da skolerne forfalder. Der, hvor manglende vedlighold først rammer, er skoletoiletterne. Børn skal kunne føle sig sikre og have rene forhold, når de skal på toilettet på skolen.

Dronningborghallen er i forfald, og der kræves en stor investering for at redde den. Venstre foreslog en investering på 50 millioner kroner her og nu, så faciliteterne bliver tidssvarende. Hallen ligger i et område, hvor nye lejligheder bygges på tidligere industriområder. Her kommer masser af nye familier, der har behov for ordentlige idrætsfaciliteter til deres børn og dem selv. Forligspartierne afsætter et beløb, der langt fra er tilstrækkeligt.

Skatten forhøjes med 120 millioner kroner. Denne skatteforhøjelse bliver sanktioneret af staten, som tager de 17 millioner kroner som strafafgift for forhøjelsen. Det er 17 millioner kroner, der forsvinder ud i den blå luft.

Forhøjelse af kommuneskatten rammer desværre hårdest på familier med lav indkomst, herunder pensionister og enlige med børn. Den ekstra skat udgør en større del af deres daglige økonomi, end den gør for familier med høje indkomster. Skatteforhøjelser holder ikke i lang tid, budgetterne bliver bare højere og kræver nye skatteforhøjelser.

Befolkningen bliver ældre, og kravene til plejehjemspladser stiger og vil stige i fremtiden. Derfor er det ikke hensigtsmæssigt at nedlægge både Dronningborg og Kristrup plejehjem. Derimod vil det være meget mere hensigtsmæssigt at beholde disse velfungerende plejehjem med ordentlig vedligehold og udbygge antallet af plejehjemspladser med nye plejehjem.

Der er ikke fremtidsperspektiv i budgetforliget, udgifter bliver skubbet ud i fremtiden, hvor de har vokset sig større. Samtidig giver man ikke det incitament til, at familier flytter til Randers, som kan udbygge skattegrundlaget og giver mulighed for, at vi kan tage os ordentligt af de ældre. Hvem vil flytte til en kommune, hvor skatten stiger, uden at man sikrer fremtiden men derimod blot skubber problemerne foran sig.

Byrådet skulle have kigget på Venstres budget, der peger fremad og er til gavn for byen og dens kommende indbyggere og erhverv.

Venstre er imod skatteforhøjelsen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce