Annonce
Læserbrev

Skole. Ørum fortjener folkeskolen

Læserbrev: 1. august startede nye enheder for skoler og børnebyer med fælles ledelse og forældrebestyrelse. Det er positivt at opleve, hvordan man lokalt er gået til omstillingen. I område Midt er opgaven særligt svær, fordi friskoleplaner ledsages af forslag om at lukke folkeskolen i Ørum.

Folkeskolen i Ørum er en vigtig del af Norddjurs' skoletilbud. Ørum fortjener fortsat sin børneby med Fjellerup Børnehave og Åparken i Ørum. De er en del af vores skolestruktur. Nu én enhed med hele Midten i Norddjurs og en samlet bestyrelse fra hele området. Med Glesborg Børneby, Savværket i Gjerrild og dagplejen. Børnebyer er noget særligt for os i Norddjurs. Med sammenhæng fra barnets 0. år indtil 7. klasse og gode overgange.

Samling i én enhed kom som følge af besparelser. Men ikke kun af nød. "Område Midt" matcher Norddjurs Kommunes udviklingsplan. "Midten" er en samarbejdsenhed i kommunen.

Det har været omstridt, at 7.-9. klasserne nu skal gå på overbygningsafdelingen i Grenaa. Samling her giver mange unge syd for Grenaa et godt miljø. Der har mange unge og forældre taget overbygningen i Grenaa til sig. Der lægges et stort arbejde i at inkludere de "store" fra Glesborg og Ørum skoler på Søndre, inden de skal videre på en af ungdomsuddannelserne i samme område.

Friskolekredsen har opfordret Norddjurs til at lukke folkeskolen i Ørum og overlade dem bygningen. Det gør vi ikke, da vi politisk har besluttet et folkeskoletilbud i Ørum, som er gratis og for alle børn.

Friskolen opererer med tre scenarier, som alle betyder, at folkeskolen lukker. Det er ikke vores dagsorden. Vi samarbejder selvfølgelig med alle friskolekredse. Det kan Gjerrild og Norddjurs friskoler og kredsen, der forsøgte men opgav i Ørsted, nok bekræfte. Men vi samarbejder ikke om at ødelægge folkeskolen og lukke en enhed, der er ønsket af området og er en central del af vores beslutninger om folkeskolen i Norddjurs.

Vi arbejder på, at børneby Midt fortsætter og udvikles i fremtiden – også i Ørum.

Vi arbejder ikke for, at en friskole tager over. Med den risiko siden at kaste håndklædet i ringen. I det scenarie består alene folkeskolen i Glesborg og friskolen i Gjerrild. Men Ørum fortjener bedre.

Til slut stor tak til bestyrelse, personale og ledelse i område Midt og folkeskoleforældrenes indsats i den omstilling, der er sket i "Bybånd Midt" i en turbulent tid.

Annonce
Illustration: Jens Nex
Annonce
Forsiden netop nu
Kronik For abonnenter

Kronikken: Tre ømme ligtorne

Disse linjer skal handle om tre ømme ligtorne, der alle under én eller anden form spadserer ind i de kommunale lokaler på Laksetorvet. Der er sikkert her midt i en budgettid flere meget ømme områder, men de tre "sager'', jeg har plukket ud, har alle det til fælles, at de har et væsentligt link til den brede befolkning, som ofte køres ud på et sidespor og ganske enkelt aldrig når ud over det forklaringsniveau, som jeg synes kommunen har i forhold til sine borgere eller måske i situationen mere korrekt vi mange, som betror de vise fædre vore skattekroner. Lad mig tage fat på hele systematikken, der ligger i de tre sager, som er følgende: Sagen om Verdo, den nye idrætshal og ikke mindst den skæbne, begrebet Visit Randers synes at gå i møde. De tre sager fordrer alle, at de bredes ud, så vi skatteydere forstår, hvad der ligger bag de uforklarlige beslutninger, som er truffet, og - tør jeg godt spå - vil blive gentaget. Én ting er, at størstedelen af den randrusianske befolkning for længe siden er stået af eller mere konkret har mistet interessen. Således kan beslutningstagerne jo glæde sig over de kontroversielle sager. Selv de mister interessen. De går ikke i glemmebogen, men de bidrager til både politikerleden, en høj grad af mystik og i det hele taget er kommunalt image, som mange gode kræfter slet ikke har fortjent. Lad os se lidt nærmere på de tre sager, hvoraf de to har direkte adresse til de kommunalt ansvarlige. Når den tredje sag, Verdo, er medtaget, er det ganske enkelt fordi, Randers Kommune er selskabets største kunde og i realiteten den eneste, der kan gå ind og varetage eller forklare, hvad pokker der gennem årene er foregået i netop Verdo. Verdo har for længst mistet sin uskyld og troværdighed, når det handler om os kunder nede på gulvet, og selskabet har ikke formået, ja det er vel nærmest helt og aldeles uegnet til at give sine kunder en troværdig forklaring. Her havde jeg gerne set en helt anderledes aktiv kommunal indsats i forhold til sine borgere lig med Verdos kunder. Det kan da godt være, at Randers Kommune ikke er direkte forpligtet, men moralsk ville det have set fornuftigt ud, om kommunen havde haft en informationsstrategi rettet direkte mod den enkelte borger, der hverken kan finde hoved eller hale i denne sag. Det nytter ikke at henvise befolkningen til de åbne byrådsmøder. Jeg har selv overværet et af disse møder med Verdo på dagsordenen. Det var mere eller mindre volapyk, fordi det fordrede en høj grad af viden om denne sag for overhovedet at kunne følge med. Så skal de handle om Omann-vældets beslutning om at bygge endnu en idrætshal. Den er snart færdig, og ikke en kæft aner på nuværende tidspunkt, hvad hallen skal fyldes med. Økonomien halter, så det vil noget, og en voldgiftsag kan i den forbindelse vende op og ned på tingene. Der er tale om en betydelig investering. Det nytter ikke noget, at Randers Kommune henviser til, at man ikke er bygherre, men erkend nu bare, at uden Omann-vældets magt var dette projekt aldrig blevet til noget. Befolkningen har krav på en forklaring. Hvad er op og ned, hvad koster projektet, hvad skal det bruges til, og kan det virkelig passe, at de mindre idrætshaller i en årrække skal lide under prestigebyggeriets åg. Kom ud af busken og fortæl åbent og ærligt, hvad der er op og ned i den sag. Endelig et par ord om den skæbne, Visit Randers ser ud til at lide. Det er lige nøjagtig, hvad vi i forhold til selvfølelsen bestemt ikke har brug for. Det er fornuftigt at samarbejde selv med storebror syd på, men ikke om alt, og netop turismen er vel et område, som fordrer en vis integritet. Nu er det ikke et område, hvor man er helt uden erfaringer med disse sammenlægninger, som oftest betyder endnu et hak i tuden til lillebror. Tag bare en tur til Sydfyn, hvor man for år tilbage var gennem netop den øvelse i forhold til Odense. Der er stadig ikke nogen ordentlig forklaring på den skæbne, Visit Randers ser ud til at lide. Det kunne man såmænd også forklare en undrende befolkning. Jeg er sikker på, at Randers Kommune ofrer mange tusinde kroner på kommunikation, men rammer informationen rigtig, og med det menes direkte byens borgere? Svaret er nej, så mon ikke man burde revurdere og også her sætte den enkelte borger i centrum?

Annonce