Annonce
Debat

Østbro – hvorfor?

Læserbrev: Fordi den vil føre den gennemgående trafik ud af Randers by, og den vil sætte gang i en tiltrængt udvikling af trafikstrukturen i oplandet.

Klimabroen har fået et falsk navn. Den forbedrer ikke i sig selv klimaet i Randers, reducerer ikke trafiktrængsel og luft-og støjforurening. Flytter dem kun fra Randersbro til Kristrup og Sporbyen. Navnet er derimod relevant for truslen fra oversvømmelser af havnebassinet og de indre fjordbredder. Den trussel skal imødegås af dæmninger og sluse. Broen selv forbedrer ikke klimaet.

Trafikmæssigt ender ”klimalinjen” i en rundkørsel på Udbyhøjvej. Det er påfaldende, at linjen peger direkte op i Bækkestien, som om planlæggeren har syntes, at man lige kunne luske sig til at fortsætte vejen ad Bækkestien, som jo er en måske ubemærket men charmerende og fredfyldt oase i det tætbebyggede kvarter mellem Udbyhøjvej og området omkring regionshospitalet.

Og Klimabroen gavner ikke oplandet.

Middelalderens Randers havde én bro over vandvejen. Og 13 landeveje samledes ved broen. Der opstod en købstad med et byråd, som bestemte alt inden for murene og ikke tog sig af bondelandet udenfor. I dag består de 13 landeveje, men Randers Kommune vil ikke alene sige byen indenfor voldene men også et stort opland. Byrådet er stadig mest optaget af problemerne omkring Randersbro. Mens befolkningen i oplandet ikke oplever nogen særlig udvikling, kun afvikling. Skoler og plejehjem er så vidt muligt nedlagt. Busdriften er reduceret og forkrøblet. Lægeflugt og butiksdød truer. Vej- og stisystemer udbygges ikke. Livet sygner i landsbyerne. Hver eneste landsby har tomme boliger, – mens der bygges voldsomt i byen.
Indrømmet, vi har fået Udbyhøj Marina og fibernet. Og måske kommer der en cykelsti fra Randers til Hald. Men der er generelt et større og større behov for mobilitet og udbygning af vej- og stinet og kollektive trafikmidler.


Men vi har også brug for at komme øst og syd for byen. Og så er Randers bare i vejen.


Set fra oplandet, eksempelvis fra Råby, så er vi selvfølgelig glade for at tage ad de gamle veje til byen for at nyde byliv, kultur og handel. Men vi har også brug for at komme øst og syd for byen. Og så er Randers bare i vejen. Og vi har slet ikke lyst til at bidrage til trængslen derinde. Derfor har vi brug for Østbroen. Det har vi haft længe. Allerede det daværende Nørhald Byråd arbejdede for det. Udbygning af Ringboulevarden fra Hadsundvej til Udbyhøjvej vil hjælpe, men den bør snarest forsættes videre over Østbroen. Så vi kan slippe for Randers og Randers slippe for os. Den gennemkørende trafik, den som ikke har ærinde i byen, skal ud.
På langt sigt skal der udbygges trafikmidler på tværs af de 13 landeveje. Ligesom Ringboulevarden. En fortsættelse af den ud over en østbro vil optage gennemkørende trafik fra Mariagervej, Hadsundvej og Udbyhøjvej. Og fremme udviklingen af oplandet og aflaste byen.

Oplandet skal udvikles, ikke afvikles. Tomme boliger befolkes. Landsbyernes liv og mobilitet styrkes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Debat

Kaffe med coronaregler

Randers FC

Genlæs livebloggen: Randers taber 2-0 til AGF i Aarhus

Randers FC For abonnenter

Kontraktudløb til sommer: Status på fremtiden for mål-maskinen Marvin Egho

Annonce