Annonce
Debat

Østbroen er ikke en snæver Dronningborg-dagsorden

Tegning: Jens Nex (arkiv)
Annonce

Kære Axel Præstmark.

Du skriver i din leder 13. november, at “En østbro vil derfor være god for borgerne i Dronningborg og god for dem, der sælger huse og byggegrunde i bydelen. For alle andre vil en østbro være ligegyldig”.

Fakta: Arbejdet med en østbro startede helt tilbage i 2002 i det gamle Nørhald Kommune, og involverede Rougsø, Sønderhald og Randers kommuner. Projektet kom siden ind under Randers Kommune, og der har været arbejdet på forbindelsen i mange år, hvilket har givet folk en masse forventninger om etableringen af en Østbro.

Af et dokument tilsendt fra ovennævnte kommuner til Århus Amt i 2005 fremgår det, at:

“Målsætningen for projektet er:

● at forbedre Djurslands adgang til egnscentret Randers,

● at lede den regionale trafik uden om Randers by, og derved afhjælpe trængselsproblemerne i Randers,

● at forbedre adgangen til Kattegat-ruterne og Tirstrup Lufthavn fra området nord for Randers Fjord,

● at bringe sammenhæng i det overordnede vejnet, understøtte udviklingen også i de mindre byer, der ikke ligger i nær tilknytning til E45, og fremme bosætningspotentialet uden for de større byområder.

Det skal ske ved, at forbindelsen:

● sikrer tilstrækkelig kapacitet til den fremtidige trafik over Randers Fjord,

● nedbringer transporttiderne på tværs af fjorden,

● nedbringer transporttiderne mellem Randers og Djursland,

● aflaster Randersbro,

● leder den regionale trafik uden om de centrale dele af Randers.

Kommunerne forudser, at den ny vejforbindelse vil udvide rekrutteringsoplandet for virksomheder på begge sider af fjorden, hvorved mulighederne for ansættelse af kvalificeret arbejdskraft øges. Ligeledes vil forbindelsen generelt forbedre adgangen til det overordnede vejnet. Dette vil være en vigtig styrkelse af erhvervslivet i området.”


Folk i Randers bør have direkte indflydelse på valget mellem en Østbro og en Klimabro via en folkeafstemning, baseret på fakta.


Østbroen er således ikke en snæver Dronningborg-dagsorden, og ovenstående visioner kan ikke realiseres med Klimabroen.

Byer, der ønsker at vækste via god infrastruktur, laver ringvejsforbindelser et stykke uden for byen. Hvorfor investere dyrt i en bro med firesporet vej, der fastholder den tunge trafik midt i byen? Folk i Randers bør have direkte indflydelse på valget mellem en Østbro og en Klimabro via en folkeafstemning, baseret på fakta. Det er et godt redskab fra den demokratiske værktøjskasse, specielt på grund af betydningen for byens fremtid.

Jeg vil gerne invitere dig/Amtsavisen til et faktatjek og vidensdeling, som kan omfatte trafiktal, befolkningsprognoser, søsuverænitet, økonomi, kommuneplan, havn osv.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Ulven kommer - med hvad?

Randers For abonnenter

Kunstig sø er blevet kampplads for lystfiskere og lokale beboere - minister på vej med afgørelse

Annonce