Annonce
Randers

Øster Tørslev brainstormede på at forny sig

Naturrumsgruppen drøftede, hvordan åen, der i dag er utilgængelig, kan åbnes op for byens borgere. Foto: Christina Brorson

Områdefornyelsen i Øster Tørslev har godt gang i den indledende fase. I tirsdags kom aktive borgere med deres input

Annonce

Snakken gik livligt over bordene i Fritidslokalerne ved Ommersyssel­hallen, hvor 25 aktive borgere tirsdag aften drøftede byfornyelse.

Bolde og æbler blev brugt som pædagogisk effekter, der hver repræsenterede en alder og målgruppe. Foto: Christina Brorson.

»I skal endelig ikke holde jer tilbage! Nu handler det om jeres forslag, ikke vores,« ­understregede stadsarkitekt Henri Amsler i sin indledning.

Lonnie Krogh bruger naturstien nordvest for Øster Tørslev meget og var mødt frem for at diskutere en ny å-sti. Foto: Christina Brorson

For at byfornyelsen i Øster Tørslev skal blive borgernes og ikke kommunens projekt, havde stadsarkitektens kontor allieret sig med Susanne Aagard fra BNByfornyelse som ­mellemmand.

I Socialministeriets forsøgsprojekt »Landsbyer i Storkommunen«, konkluderes det, at Øster Tørslev har ­sovet »Tornerosesøvn«, og at væksten sker i villakvartererne i byens udkant, ­hvorimod byens centrum lige så stille forfalder. ­Konklusionen lyder, at det for at vække den tidligere så ­aktive by er nødvendigt at sikre den nedslidte ­bykerne og åbne byen op til åen. Det var disse indsatsområder, der blev arbejdet med under ­overskrifterne »Naturrum« og »Byrum«.

Åen stod øverst på naturrumsgruppens ­dagsorden. Det blev diskuteret, hvor åen skal gøres tilgængelig, hvilke aktiviteter, der skal tilbydes de spadserende, og om åstien eventuelt skal kobles med den eksisterende natursti.

I byrumsgruppen drøftede man ­bytorvet. Det blev foreslået at placere torvet i det ­centrale område mellem Udbyhøjvej og ­åløbet, der ­allerede nu fungerer som et slags bytorv, men ikke har andre tilbud end et pizzeria. Derudover ­diskuterede man saneringsmodne huse, nye fortove, legepladser og hvordan de ­gennemkørende bilers hastighed kan sættes ned.

»Jeg synes snakken gik fint, og vi kom ­omkring mange emner,« lyder Susanne ­Aagaards evaluering.

Forventningen er, at de enkelte projekter kan påbegyndes i april 2012 og færdiggøres i løbet af en fem-årig periode.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Randers

Varetægtsfængslet og indlagt på psykiatrisk afdeling: Ung kvinde stak vagtlæge i brystet med saks

Annonce