Annonce
Østjylland

Aarhus vil bekæmpe sexchikane over for ansatte

Borgmesteren, rådmændene og tre byrådsmedlemmer samles i magistraten mandag for blandt andet at drøfte initiativer mod sexchikane. Arkivfoto
Magistraten skal drøfte initiativer for at afdække og stoppe sexchikane overfor og mellem ansatte i Aarhus Kommune.
Annonce

AARHUS:  Hvor stort et problem er sexchikane for de ansatte i Aarhus Kommune og hvilke initiativer skal vi sætte i værk for at bekæmpe det?

Det skal byens magistrat - det vil sige borgmesteren, rådmændene og tre magistratsmedlemmer valgt af byrådet - drøfte mandag 28. september i kølvandet af den landsdækkende debat om emnet.

Debatten blev rejst på forrige magistratsmøde, hvor politikerne bad kommunens direktørgruppe om at se på retningslinjerne for sexchikane i Aarhus. Det er der kommet et notat ud af, som kan danne udgangspunkt for en styrket indsats.

Annonce

Mest chikane i ældreplejen

Ifølge seneste trivselsmåling fra efteråret 2018 har 2 procent af medarbejderne oplevet seksuel chikane på arbejdspladsen.

Problemet er størst Sundhed og Omsorg, hvor 7 procent af medarbejderne har oplevet adfærd med seksuelle undertoner.

Næstflest oplever det i Sociale Forhold og Beskæftigelse (3 procent), men 1 procent af medarbejderne i Børn og Unge har angivet seksuel chikane i trivselsrapporten.

Der er ikke er rapportet om sexchikane i Borgmesterens afdeling og Kultur og Borgerservice.

Annonce

Pårørende og borgere er værst

92 procent af episoderne med seksuel chikane i Sundhed og Omsorg kommer fra borgere, pårørende eller andre, og 8,7 procent fra kolleger, dog ikke ledere. I alt har 264 ansatte ud af 4.010 ansatte oplevet seksuel chikane.

I Sociale Forhold og Beskæftigelse sker 80 procent af den seksuelle chikane fra borgere og klienter, men også 21 procent fra kolleger, dog ikke ledere.

Ifølge tallene sker den seksuelle chikane i ældreplejen og i social- og beskæftigelsesforvaltningen altså i overvejende grad fra borgere og pårørende og i mindre grad fra kolleger.

Noget anderledes ser det ud i Børn og Unge, hvor 66 procent af sexchikanen angives at komme fra kolleger, heraf 6 procent fra en leder eller underordnet, 30 procent fra børn og unge og 7 procent fra forældre og andre. I Børn og Unge har 9.280 svaret, hvoraf 61 har oplevet chikane.


Sexchikane

Det følger af ligebehandlingsloven, at der foreligger sexchikane, når:

Der udvises enhver form for uønsket verbal, ikke-verbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner med det formål eller virkning at krænke en persons værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.

Krænkende handlinger kan f.eks. være i form af uønskede berøringer, uønskede verbale opfordringer til seksuelt samkvem, sjofle vittigheder og kommentarer, uvedkommende forespørgsler om seksuelle emner og visning af pornografisk materiale.

Ifølge Arbejdstilsynet er det oftest kvinder, der udsættes for seksuel chikane, men mænd kan også blive udsat for det.

Det overordnede ansvar for at sikre et chikanefrit arbejdsmiljø ligger hos arbejdsgiveren (Aarhus Kommune).

Bliver arbejdsgiveren bekendt med, at der er medarbejdere, som har været udsat for seksuelle krænkelser på arbejdspladsen, er det arbejdsgiverens ansvar at sikre, at krænkelserne effektivt ophører samt sikre, at den forurettede får den fornødne hjælp.

Magistraten skal nu tage stilling til en række initiativer. Blandt de initiativer, der nævnes forud for mødet, er en ny stikprøveundersøgelse af sexisme og sexchikane; at udvide næste trivselsmåling i 2021 med yderligere spørgsmål om sexchikane; og at lave et særligt fokus over for løstansatte, elever, praktikanter, studerende og vikarer for at bekæmpe sexchikane, fordi flere undersøgelser viser, at det især er disse grupper, der oplever sexisme og sexchikane.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Randers

Ridse i lakken: Michael Aastrup vil kæmpe for at genvinde vælgernes tillid efter omdiskuteret udlandsrejse

Randers FC

Vito sikrede Randers FC endnu en sejr i generalprøven

Randers FC For abonnenter

Central midtbaneduo begynder at klikke: - Det har ikke altid set skidegodt ud

Annonce