Annonce
Livsstil

Advokaten: Hvor meget samvær har jeg som far ret til?

Illustration: Julie Gry Sveistrup
Annonce

? Kære Monica Kromann - min kæreste og jeg er gået fra hinanden. Vi har en fælles datter på fire år.

Vi er enige om, at vores datter skal have bopæl hos sin mor, da jeg har et job, som kræver, at jeg rejser meget.

Vi kan ikke blive enige om, hvordan vores datter skal fordeles mellem os. Jeg ønsker en 7-7-ordning, således at jeg kan planlægge min rejsedage i den uge, jeg ikke har min datter. Min ekskæreste ønsker, at jeg har samvær med vores datter hver anden weekend.

Jeg er i tvivl om, hvor meget samvær jeg som far har ret til? Kan det virkelig passe, at jeg kun skal være ”weekend-far” og dermed gå glip af alle hverdage med min datter?

På forhånd tak for hjælpen.

Med venlig hilsen Mathias

! Kære Mathias - tak for dit spørgsmål til min juridiske brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende.

Når I som forældre går fra hinanden, skal I finde ud af, hvor meget barnet skal være hos den, som barnet ikke har bopæl hos. Da I er enige om, at jeres datter skal have bopæl hos sin mor, skal I altså aftale, hvor meget du som far har ret til samvær med din datter.

Dette spørgsmål kan afføde uenigheder og problemer mellem jer som forældre, og det er desværre min erfaring, at en del forældre ikke kan blive enige om, hvordan samværet med barnet skal deles.

I forhold til dit spørgsmål om, hvor meget samvær du som far har ret til, så er svaret, at der ikke findes regler, der fastsætter, hvor meget samvær en far har ret til.

Udgangspunktet er, at alle børn har ret til samvær med begge deres forældre, og der vil derfor som udgangspunkt altid blive fastsat samvær i et eller andet omfang.

I kan som forældre i princippet selv indgå aftale om samværet. Såfremt I ikke kan blive enige herom, kan I tage kontakt til Familieretshuset med henblik på at få hjælp til fastsættelse af samværet.

Efter at sagen er indbragt for Familieretshuset, vil I blive indkaldt til et vejledningsmøde, hvor en sagsbehandler vil forsøge at hjælpe jer med at komme frem til en aftale om samværet. Det kan være en god idé at tage en advokat med til mødet, men der er ingen pligt hertil.

Hvis det efter vejledningsmødet ikke lykkes at blive enige om en samværsordning, vil Familieretshuset enten træffe en afgørelse i sagen eller bringe sagen videre til familieretten.

Familieretshuset vil i sin afgørelse fastsætte samværets omfang ud fra en konkret vurdering af barnets behov. I forbindelse med fastsættelse af samvær vil myndigheden altid skulle sikre sig, at barnets perspektiv bliver oplyst. Dette kan ske ved, at barnet bliver indkaldt til en børnesamtale, eller/og der indhentes udtalelser fra f.eks. skole og institutioner for at få afklaret, hvordan barnet trives, og hvordan barnets forhold til forældrene er.

Hvis du herefter ikke er enig med afgørelsen om samvær fra Familieretshuset, kan du klage over afgørelsen til Familieretten. Der er også mulighed for at klage over de afgørelser, som Familieretten træffer til landsretten.

Jeg håber, ovenstående besvarede dit spørgsmål. Såfremt du har yderligere spørgsmål eller behov for hjælp til at fastsætte aftale om samvær, vil jeg anbefale dig at kontakte en advokat med speciale i familieret.

Det er muligt at læse flere af mine brevkasseindlæg om familie- og arveretlige emner på min hjemmeside: www.advokatkromann.dk/brevkasse.

Med venlig hilsen

Monica Kromann, advokat (H)

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Randers

Tæsket til hun besvimede: Mand sigtet for at gennembanke tilfældige kvinder på gaden

Danmark

Interview: 'Jorden kalder' tænkte Jens Rohde, mens han sad og følte sig helt på månen

Annonce