x
Annonce
Østjylland

Aarhus Kommune får en bøde på 140.000 kroner: Afspærring ved vejarbejde var farlig

Der er bestemte regler for skiltning og afspærringer ved vejarbejde. Nogle af dem blev brudt i foråret 2019, da to ansatte fra Aarhus Kommunes daværende afdeling for Natur og Vejservice rykkede ud til løse sten på Løgtevej. Det koster nu kommunen en bøde på 140.000 kroner. Foto: Nils Svalebøg
Arbejdstilsynet greb ind, da to kommunale medarbejdere på Løgtenvej lavede afspærringer og skiltning i strid med Arbejdsmiljøloven. Sagen blev anmeldt til politiet, og nu kan den involverede afdeling imødese et bødeforlæg på 140.000 kroner. Afdelingschef beklager og fortæller om en række initiativer for at undgå lignende sager.

AARHUS: Der er en bøde på 140.000 kroner på vej til Aarhus Kommune.

Politiets bødeforlæg skyldes, at to kommunale medarbejdere i foråret 2019 ved et vejarbejde lavede en afspærring, der viste sig at være i strid med Arbejdsmiljølovgivningen.

Situationen blev fotodokumenteret af Arbejdstilsynet, som også talte med de pågældende medarbejdere på stedet.

Sagen blev siden meldt til politiet, som har orienteret chefen for Entreprenørenheden i Aarhus Kommune om, at enheden kan imødese et bødeforlæg på 140.000 kroner for at have overtrådt Arbejdsmiljøloven.

- Episoden er meget beklagelig. Da jeg blev bekendt med den, iværksatte vi en række tiltag for at sikre, at alle medarbejdere har de rette kompetencer og den nødvendige viden. Samtidig har vi fokus på at sikre, at denne viden konkret afspejler sig i en korrekt optræden, når vores medarbejdere er i aktion, siger Kim Gulvad Svendsen, chef for Entreprenørenheden.

Annonce

Episoden er meget beklagelig. Da jeg blev bekendt med den, iværksatte vi en række tiltag for at sikre, at alle medarbejdere har de rette kompetencer og den nødvendige viden.

Kim Gulvad Svendsen, Entreprenørenheden.

Løse chaussésten

Sagen begyndte i april 2019, da Aarhus Kommune modtog et borgertip om løse chaussésten på kørebanen på Løgtenvej tæt ved krydset Løgtenvej/Kirkeholtvej.

Det blev vurderet, at der var behov for akut indsats, og to medarbejdere blev hurtigt sat på opgaven.

De to medarbejderes afspærring og skiltning opfyldte imidlertid ikke kravene i Arbejdsmiljøloven, og det blev dokumenteret af Arbejdstilsynet. Overtrædelsen af Arbejdsmiljøloven bestod i, at medarbejderne ikke havde opstillet den lovpligtige afspærring og skiltning på arbejdsstedet, og derved har bragt dels deres egen og dels andre trafikanters sikkerhed i fare.

Umiddelbart efter hændelsen blev de to pågældende medarbejdere indkaldt til samtale ved formanden.

Desuden har Entreprenørenheden i Aarhus Kommune sat gang i en række initiativer, som skal sikre, at alle medarbejdere har kompetencerne til sikker afspærring ved vejarbejde. Eksempelvis er der sket en revision af procedurer med fokus på, at nye medarbejdere får en ensartet og struktureret indføring i den nødvendige viden og opnår kompetence til at kunne løse opgaverne sikkerhedsmæssigt forsvarligt i henhold til loven.

Sagen fandt sted, da Entreprenørenheden stadig hed Natur og Vejservice og havde en anden ledelse.

Aarhus Kommunes Entreprenørenhed har sat gang i en stribe initiativer for at forbedre de ansattes viden om af lave skiltning og afspærringer ved vejarbejde. Foto: Kim Haugaard
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce