Annonce
Randers

Arkitektopgave med ferielejligheder på Bidstrup Gods

Karina Beck fra Arkitektskolen Aarhus har udfærdiget visualiseringer til det projekt, hun har lavet om Bidstrup Gods. Her er det en ferielejlighed. Visualisering: Karina Beck
24-årig arkitektstuderende lavede afgangsopgave om ferieboliger på Bidstrup Gods, hvis godsejerpar faktisk er i færd med at lede efter løsninger på at få brugt stalde og lader ved hovedbygningen til noget med mennesker i.
Annonce

Langå: Ferielejligheder på Bidstrup Gods? Den idé er fostret af 24-årige Karina Beck, som netop er bestået som restaurerings-arkitekt fra Arkitektskolen i Aarhus med projektet om godset ved Langå.

Hun har i godt fem måneder beskæftiget sig med opgaven og følt sig meget velkommen på Bidstrup Gods, der ejes af Helle og Geert F. H. de Lichtenberg.

- Det har været sindsygt spændende at arbejde med. Bidstrup Gods er et helt fantastisk anlæg, og det har været så fedt at komme tæt på. Jeg kunne nærmest komme og gå, som jeg ville, jeg er virkelig blevet taget godt imod af godsejerparret, siger Karina Beck, der helt tilfældigt overtog projekt-ideen fra en studiekammerat.

Hun bor i Aarhus og kendte ikke til Bidstrup Gods, før studiekammeraten nævnte det.

Karina Beck har brugt godt fem måneder på at lave opgaven i godsets stalde og lader, der omhandler ferieboliger, festlokaler, et multifunktionelt rum og en portgennemgang. Hovedbygningen bruges af ejerne selv og indgår ikke i projektet.

Alt er tænkt udfra, at der er tale om fredede bygninger. Det betyder, at der både er restriktioner, og at der skal gås nænsomt til værks.

Bidstrup Gods

Bidstrup Gods ligger på adressen Bidstrupvej 1, 8870 Langå. Her bor godsejerparret Helle og Geert F. H. de Lichtenberg.

I 1220 skulle Styge Hvide, bisp Absalons bror, have opført det første "Bistorp", senere benævnt Bidstrup. En ny hovedbygning rejstes i 1500-tallet.

Den nuværende 3-fløjede bygning er fra 1698 og skyldtes Johan Rantzau. Balkon, trappe og kviste blev tilføjet i 1750’erne.

I det øvrige gårdanlæg er laden med porten ældst: "Den 3. juni 1590 lod fru Sitsel (Sidsel Oxe) dette hus opbygge", som en indskrift fortæller. De øvrige røde bygninger er fra 1750’erne.

Byggestilen kaldes "Jysk Barok" i design af bygmesteren Niels Hinrich Riemann.

Den nuværende ejers forfar, Gehrdt de Lichtenberg, købte Bidstrup i 1749.

Bidstrup Gods omfatter 1000 hektar, størstedelen skov, 300 hektar er mark og eng. En vigtig del af godsdriften er udlejning af jagt og fiskeri samt af de 25 huse og mindre gårde. Husene er tidligere tjenesteboliger, der nu er sat i stand som moderne boliger.

Til godset hører firmaet Egetrae.dK, der forhandler savet og lagret egetømmer til restaurering af for eksempel kirker og bindingsværk.

Også events, aktiviteter for gæster, er af stor betydning for godset. Der afholdes kurser og receptioner for virksomheder og året igennem er der ekskursioner på gården for foreninger og skoler.

Kilde: www.bidstrupgods.dk

Annonce

Projektet ser sådan ud

Med hensyn til ferielejlighederne har Karina Beck tænkt at skabe en mulighed for at opholde sig i og opleve omgivelserne omkring Bidstrup. Med herregårdens placering, samt de nuværende aktiviteter omkring gården, inddrages naturen i opholdet. Det vil være muligt at tage på fisketur i Lilleåen, gå på jagt i de omkringliggende skove eller tage en ride- eller vandretur.

Med i projektet er der fleksible festlokaler, der kan bruges i forbindelse med både små og store arrangementer. Der kan afholdes bryllupper, fødselsdage, forsamlinger og lignende arrangementer. De kan bruges af turister, men er også et muligt samlingspunkt for lokalsamfundet. De tilhørende ferielejligheder giver mulighed for overnatning til gæsterne, så man ikke behøver tænke på efterfølgende transport.

Agerumsladen rekonstrueres. Det er en lade, hvor der er indvendig køreadgang. Her skal der skabes et multifunktionelt lokale, der kan bruges til diverse arrangementer. Lokalet kan eksempelvis bruges til festlokale i sommermånederne, spejdere kan overnatte, det kan bruges til udstillinger eller teateropvisninger. Laden vil være en fortælling om datidens landbrug, samt være et lokale, der tages i brug afhængigt af behov.

Desuden har den arkitektstuderende tænkt i at skabe en portgennemgang. Rummet mellem de to kostalde i gårdens nordlige længe omdannes til en portgennemgang. Denne fremhæver den tværgående akse igennem gårdanlægget, samt skaber en forbindelse til vådområdet mod nord, og dermed en forbindelse til den omkringliggende natur.

Annonce

Fra 1750'erne

Det gårdanlæg, der findes i dag, er primært fra 1750’erne og bygget af Gerdt Hansen de Lichtenberg og hans bygmester Nicolaus H. Rieman. Gårdanlægget er i sin helhed et fantastisk eksempel på en af barokkens herregårde. Hele anlægget, indeholdende borggård, staldgård og ladegård, har været fredet siden 1964.

Projektet har Karina Beck arbejdet med siden 1. februar i år, og det blev bestået 21. juni på Arkitektskolen Aarhus.

- Og godsejeren var til stede, mens jeg fremlagde projektet, siger Karina Beck og tilføjer, at det ikke gjorde hende nervøs, men at hun var glad for interessen.

Nu står den på sommerferie for arkitekten, der endnu ikke har fundet job.

- Nej, men jeg søger. Allerhelst vil jeg gerne på tegnestue, der har med restaurering og kulturarv gøre. Men ellers er jeg ret åben. Men i hvert fald helst tegnestue, siger hun.

Den arkitektstuderende har også arbejdet med en portgennemgang. Visualisering: Karina Beck
Annonce

Går mere efter faste boliger

Geert F. H. de Lichtenberg er født og opvokset på godset og var som nævnt så interesseret i Karina Becks eksamensprojekt, at han syntes, at det var en selvfølge at overvære, at hun fremlagde det.

- Det er klart, at når der laves sådan et arbejde, så er jeg interesseret i at følge det og bakke det op. Og det er meget nydeligt lavet, og det blev også sagt meget pænt om det til eksamen. Og det er helt korrekt, at vi kigger os om efter noget, der kan etableres her, der ikke har med landbrug at gøre. Det skal være med mennesker. Vi lader os inspirere af Karinas projekt, men det er nok lidt i en anden retning vores tanker går. Vi går mere efter permanente løsninger med faste boliger, i stedet for ferielejligheder, siger Geert F. H. de Lichtenberg, der tilføjer, at der i forvejen er seks boliger til godset.

På spørgsmålet om, han ikke ville være træt af at komme til at bo i et helt boligkvarter, hvis flere personer skulle bo på godsets matrikel, der ligger ret isoleret og idyllisk i skoven ved Langå, siger han:

- Nej, som sagt er der seks boliger her i forvejen, og der har altid været mange personer her førhen. Da jeg var lille, var der altid børn at lege med her. Og det er det, vi gerne vil. Have noget liv omkring os, siger Geert F. H. de Lichtenberg.

Den store agerumslade er her lavet til mulitfnktionelt rum. Visualisering: Karina Beck
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Klumme: Få nu fingeren ud af næsen

coronavirus

Live: Regeringen indfører krav om mundbind i offentlig trafik hele døgnet

Annonce