Annonce
Debat

Børn og ældre risikerer at komme i klemme - hvis ikke vi får tidssvarende velfærd

Illustration: Gert Ejton

Af: Peter Rahbæk Juel, (S), Odense, Helle Adelborg, (S), Hvidovre, Søren Steen Andersen, (V), Assens, Pernille Beckmann, (V), Greve, Jacob Bjerregaard, (S), Jakob Bundsgaard, (S), Aarhus, Martin Damm, (V), Kalundborg, Mogens C. Gade, (V, Winni Grosbøll, Bornholms Regionskommune (S), Christina Krzyrosiak Hansen, (S), Holbæk, Birgit S. Hansen, (S), Frederikshavn, Torben Hansen, (S), Randers, Frank Jensen, (S), København, Benedikte Kiær, (K), Helsingør, Lars Krarup, (V), Herning, Thomas Kastrup-Larsen, (S), Aalborg, Anette Mortensen, (V), Stevns, Kenneth Muhs, (V), Nyborg, Sofia Osmani, (K), Lyngby-Taarbæk, Jesper Frost Rasmussen, (V), Esbjerg, Marie Stærke, (S), Køge, Ole Vive, (V), Faxe

Velfærd: Tiden er kommet til at sige det, som det er. Der er brug for, at vi i Danmark prioriterer velfærd på en tidssvarende måde. Ellers vil titusindvis af børn og ældre i de kommende år ikke få den omsorg og pleje, de fortjener. KL samler i dag mange af landets toppolitikere til topmøde. Vores opfordring til de politikere, der kommer til fra Christiansborg, er at sætte demografien øverst på dagsordenen i den kommende valgkamp og efterfølgende sikre, at tidssvarende velfærd får en fast placering i de kommende finanslove.

For tallene taler deres eget sprog. Vi bliver yderligere 70.000 0-5 årige børn og 213.000 ældre (75+) frem mod 2030. Det svarer til knap 20 procent flere børn og 45 procent flere ældre end i dag. Derfor er der flere børn og ældre, der får brug for hjælp, og vores i forvejen hårdtarbejdende personale skal løbe stærkere og får mindre tid til den enkelte – med mindre vi sikrer, at der er ressourcer. Frem mod 2030 kommer vi til at mangle samlet set omkring 40.000 sæt hænder i den nære velfærd for bare at bevare samme velfærdsniveau som i dag. Det er fantastisk for Danmark, at vi får flere børn og bliver ældre. Men det kalder på en helt anderledes markant prioritering af den nære velfærd i de kommende år. Ellers risikerer vi at rive den kontrakt over, der binder vores velfærdssamfund sammen. Den samfundskontrakt, der altid har været garanti for, at vores børn bliver sendt bedst muligt videre i livet, og de ældre får den hjælp, de har krav på efter mange års bidrag til samfundet.

Annonce

Vi står med udsigt til et nyt kommunalt udligningssystem, det system der omfordeler midler mellem kommunerne. Og for vores kommuners vedkommende er vi da også klar til at se på, om der kan udlignes på andre måder. Men niveauet og de 40.000 manglende sæt hænder er nødvendige at have for øje. For den kommunale udligningsvirkelighed er, at ’Udlignings-kagen’ kun har en størrelse - også selv om vi skærer den på nye måder. Der er derfor brug for en større kage, hvis vi skal holde fast i at hjælpe de flere børn og ældre, der får brug for hjælp. Det er også naturligt, at kommunerne løbende sikrer det nødvendige grundlag for at prioritere velfærden med besparelser og effektiviseringer. Det har kommunerne også bare gjort gennem mange år. I dag bruger kommunerne således årligt godt 10 milliarder kroner mindre end i 2009 og har sagt farvel til omkring 30.000 medarbejdere. Kommunerne har med andre ord leveret et enormt bidrag til dansk økonomi. Det skal vi fortsat, men det kan ikke stå alene.

Vi foreslår derfor følgende som et første skridt til at sikre en tidssvarende prioritering af børn og ældre: De kommende finanslove skal fast udpege konsekvenserne i forhold til demografien. Som finanslove er i dag, er det uigennemskueligt for en bredere offentlighed, hvilke konsekvenser loven har over tid for børn og ældre. Omvendt kommer symbolpolitiske initiativer let til at fylde mere end rimeligt er. Samtidig opfordrer vi alle landspolitikere til at forholde sig aktivt til den demografiske udfordring. Det handler både om at lade udfordringen få en central plads i valgkampen. Men det handler også om ikke at springe på den første og bedste mulighed for underlødigt at kritisere kommunerne for deres organisering af velfærd, når det samtidig er Folketinget, der sætter de overordnede rammer.

For os handler det ikke om at male fanden på væggen eller at starte mudderkast om ansvar mellem stat, kommuner og forskellige partier. Det handler om, at vi bliver yderligere 70.000 børn og 213.000 ældre i Danmark. Hvis vi ønsker bare at fastholde det nuværende velfærdsniveau, vil kommunernes udgifter derfor komme ud af kontrol med de nuværende betingelser. Dét er der ikke kun en løsning på. Men det kræver, at kommunerne og Christiansborg arbejder sammen, og det kræver, at alle parter vælger at prioritere den nære velfærd. Vi har truffet vores valg. Vi skal prioritere tryg omsorg og pleje for børn og ældre.

Illustration: Gert Ejton
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Muslinger i Mariager Fjord

Læserbrev: Det er noget beskæmmende at læse om politikernes planer om "miljømuslinger" i Mariager Fjord. Beskæmmende, da man åbenbart ikke kan huske, hvordan det gik sidste gang, man forsøgte sig - efter fjorddøden i 1997. Resultatet blev konkurs og hundredvis af løsrevne plastbøjer, som drev rundt med vind og strøm. Det er også beskæmmende, at man fra politisk side ikke følger med i ny viden om muslinger og miljø. At muslingefarme lokalt forurener voldsomt under og omkring farmene. De koncentrerer ganske enkelt forureningen fra et stort område og efterlader så resterne på bunden under farmene. Eller at iltsvind i bunden under og omkring farmene kan frigøre ellers bundet fosfor - til mulig skade for vandmiljøet. Og der ligger oceaner af fosfor på bunden af Mariager Fjord. Man ser også stort på, at muslingerne kan være værter for blandt andet farlige havkolera-bakterier. At muslinger på mange måder er en farlig måde at påvirke miljøet på. Det ved vi fra adskillige svenske undersøgelser foretaget af uvildige forskere, som ikke har økonomiske interesser i muslingeproduktion. Danske forskere har til gengæld kraftig fokus på at få del i de millioner af tilskudskroner, som Innovationsfonden har kastet ind på banen til netop muslingeproduktion - kamufleret som "miljømuslinger". Og da kniber det tydeligvis med at se klart - i at prioritere vandmiljøet frem for egen økonomisk gevinst. Endelig kan det være interessant at kigge på de tal, som danske muslingeforskere har publiceret fra Linemuslingeanlæg 112 i Skive Fjord. Referencen inden for dansk muslingeopdræt. Her har man angivet totalt urealistiske høsttal, som er publiceret utallige steder. Uden at blive mere rigtige af det. Nu er der så langt om længe kommet syn for sagen - via aktindsigter omkring de reelle registrerede høsttal, der udgør mindre end fem procent af det, som Dansk SkaldyrCenter selv påstår. Det er der ikke megen vandrensning i - kun oceaner af organisk forurening. Lokale politikere bør virkelig håndtere "miljømuslinger" som det, de i virkeligheden er - varm luft for tilskudskroner til skade for vandmiljøet i Mariager Fjord.

Annonce