Annonce
Randers

Banedanmark står fast trods lokal modstand: Langå Station skal væk

Langå Station ligger i vejen for udvidelsen af jernbanenettet, og skal fjernes af sikkerhedsmæssige grunde. Det fastslår Banedanmark. Arkivfoto: Lars Rasborg
Selv om både politikere i byrådet og borgere i Langå gerne vil bevare stationsbygningen i Langå, er det tvivlsomt, om det kan lade sig gøre. Banedanmark har tænkt sig at fjerne den af sikkerhedsmæssige grunde.

Langå: I øjeblikket graves der i Hvidemøllevej-området i Randers, hvor der sker store ændringer som følge af, at Banedanmark er i gang med en elektrificering af jernbanenettet. Og snart kommer turen til Langå.

Her ligger stationsbygningen i vejen for planerne, og Banedanmark har varslet, at bygningen, som ejes af DSB Ejendomme, vil blive eksproprieret og revet ned.

Det har fået både politikere, lokale borgere og brugerne af stationen til at reagere. De ønsker at bevare den markante bygning, selv om den de senere år ikke er blevet vedligeholdt.

Annonce


Bygningens vinduer ville samtidig skulle ligge meget tæt op ad de nye højspændingsledninger, hvilket heller ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Lars Blædel Riemann


Men Banedanmark står fast på, at bygningen må væk.

- Banedanmark har siden 2017 haft en løbende dialog med Randers Kommune om vores forskellige anlægsprojekter i området. Herunder fremtiden for Langå stationsbygning, siger områdechef Lars Blædel Riemann.

Af hensyn til sikkerheden

- Vi ved godt, at flere borgere i Langå har glæde af stationsbygningen. Desværre vil det af hensyn til sikkerheden ikke være hensigtsmæssigt at bevare bygningen, når strækningen Aarhus-Langå skal elektrificeres.

Langå Station

I forbindelse med elektrificeringen Århus-Lindholm, er frihøjden for broen over banen ved Langå Station for lav, og broen skal nedlægges. 

Nedlæggelse af broen og tilhørende ombygning af stationsbygningen var på besigtigelsesforretning i september 2019. 

Her fik Banedanmark og DSB til opgave at kigge på projektet igen. 

Banedanmark har efterfølgende undersøgt forholdene på ny og i løbet af 2019 og 2020 haft dialog med DSB. 

Samlet set skal der udføres en række brandtekniske ændringer i bygningen ved nedlæggelse af broen. 

De økonomiske forhold, som er forbundet med ombygning af stationsbygningen, står ikke mål med økonomien for nedrivning af bygningen. 

Derfor indstiller Banedanmark, at bygningen skal rives ned ved ekspropriation.

Ekspropriationsforretningen forventes afholdt 2022. 

I forbindelse med denne elektrificering er Banedanmark nødt til at fjerne broen, der går over banen, så der kan blive plads til det nye kørestrømsanlæg. Hvis bygningen skulle blive stående efter broens nedlæggelse, ville der mangle en flugtvej i tilfælde af brand.

- Bygningens vinduer ville samtidig skulle ligge meget tæt op ad de nye højspændingsledninger, hvilket heller ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

- Oven i de sikkerhedsmæssige hensyn er der tale om en gammel bygning, som i høj grad er præget af manglende vedligeholdelse, siger områdechef Lars Blædel Riemann.

Annonce

Politikere klar til kamp

Frank Nørgaard (DF), der er formand for miljø- og teknikudvalget, har foreslået, at de lokale borgere i byen laver en fond og samler penge ind til bygningens bevarelse.

Socialdemokraterne Anker Boje, Karen Lagoni og Iben Sønderup vil rejse en sag i byrådet. De foreslår, at politikerne forhåndsbeslutter et nedrivningsforbud, hvis Banedanmark søger om tilladelse til at rive stationen ned.

Det kan ikke afværge nedrivningen, men forsinke den.

I Randers er arbejdet med forberedelserne i fuld gang, og det kan ses i bybilledet. Broen ved Hvidemøllevej flyttes på grund af Banedanmarks elektrificering af jernbanen. Foto: Annelene Petersen
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Randers

Pres på testcentrene: Går efter at holde køen på maksimalt en halv time og der er flere podere på vej

Annonce