Annonce
Læserbrev

Bedre budget 2020 for børn og unge i Norddjurs

Annonce

Læserbrev: Børn og unge får et bedre budget i Norddjurs 2020. Vi går forsigtigt fremad, men stadig på tynd is.

Norddjurs' engangstilskud bruges til at stabilisere økonomien og beskedne men varige fremskridt samt investeringer. Her en oversigt over nyt for børn og unge:

Daginstitutionerne skal opnormeres, her afventer vi dog i første omgang finansloven.

Budgettet afsætter 10 millioner i 2020 og fire millioner de næste år til genopretning og balance på området.

Tre millioner til at genindføre prisregulering, som tæller i institutionernes hverdag, og når vi køber ydelser til udsatte børn.

Trekvart million til lavere takst i juniorklubberne og til at dæmpe prisstigning for SFO, der får udvidet åbningstid.

Vores aktive ungdomsskole, UngNorddjurs, skal forestå en forebyggende sundhedsindsats blandt unge.

Myndighedsafdelingen for børn og familier opnormeres med fire stillinger.

På anlægssiden investeres ude til skovbørnehaven og børnehuset Regnbuen, til indretning af specialklasser i Grenaa, til faglokaler på overbygningsskolerne i Grenaa og Auning, til løbende IT-opgradering og til "læringslaboratorium" i folkeskolen.

Der investeres til indretning af specialskolen Djurslandsskolen i Ørum, mens flytning af dele af den fra Fjellerup og Stenvad til Mølleskolen udsættes til 2022.

For første gang sigter Norddjurs' budget på økologisk bæredygtighed. Her er flere ord end penge, men det er forpligtende og godt, at bæredygtigt miljø skal belyses og indgå i alle relevante beslutninger. Her er jeg særlig optimistisk.

Norddjurs' børneinstitutioner, vore ansatte og vores skoletjeneste er så dygtige til at få klima og miljø ind i børnenes dagligdag. Måske skal vi hente konsulent- og vejledningshjælp hos vores pædagoger, dagplejere og folkeskolelærere. Til at løfte klimabevidstheden - hos vi kommunalpolitikere og vores administration.

Alt sammen gode ting. Hvis Norddjurs efter barsk økonomi og nedskæringer igen bliver kendt for sine kvaliteter, synes jeg, det er fortjent.

Men det hører med i et ærligt billede, at der er behov for flere løft til børneverdenen. Og at børnetal og tilflytning det seneste år er faldet. Derfor tager børne- og ungdomsudvalget en dialog med alle skole-, børneby- og dagpasningsbestyrelser i efteråret om, hvordan vi langsigtet håndterer det.

Norddjurs lykkes fortsat med meget for færre penge. Kun fordi vore borgere, ansatte og vore ledere gør en kæmpe indsats. Nu er det deres tur til at vurdere budgetforslaget. Der er høringsfrist 20. oktober.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce