Annonce
Randers

Besparelser: Slut med ekstra åbningstid i daginstitutionerne

Syv daginstitutioner i Randers - fem kommunale og to selvejende institutioner - har i to år holdt åbent nogle timer længere hver uge. Men fra januar er det slut, for der skal spares 1,5 millioner kroner ved, at den ekstra åbningstid droppes. Arkivfoto: Annelene Petersen

Fra nytår er det slut med forlænget åbningstid i daginstitutionerne i Randers. Der skal også spares på anden vis på børnepasningen som følge af det budgetforlig, som S, V, K og DF har indgået.

Randers: Syv institutioner i Randers har i to år haft ekstra lang åbningstid, for at imødekomme forældrenes behov. Men fra nytår er det slut. Fremover vil samtlige institutioner holde åbent 50,5 timer pr. uge.

Det skyldes besparelser som følge af det budgetforlig, som et flertal i byrådet har indgået om økonomien i 2019. der skal spares 0,5 procent på budgettet overalt. Den kortere åbningstid vil give en besparelse på 1,5 millioner kroner.

Børne-og familieudvalget åbnede på mødet forleden dog muligheden for, at de enkelte dagtilbuds forældrebestyrelser godt kan beslutte at forlænge åbningstiden i en eller flere institutioner. Men pengene skal så bare tages fra dagtilbuddets eget budget.

Dét, synes pædagogernes fagforbund BUPL, er en rigtig dårlig idé.

- Det er nu forældrebestyrelsen i den enkelte institution, der skal prioritere, om de vil have længere åbent. Men de skal være opmærksomme på, at det har konsekvenser for kvaliteten i deres børns i forvejen pressede dagtilbud. Næsten tre ud af fire pædagoger oplever allerede nu, at de mangler tid til at drage omsorg for et eller flere børn og at give den nødvendige støtte til udsatte og sårbare børn på grund af personalemangel, advarer Anne Grethe Rosenberg, formand for BUPL Østjylland, i en pressemeddelelse.

Familiestuen

Børne-og familieudvalget har besluttet at lukke Familiestuen på grund af mindre efterspørgsel end forventet. Derved spares der 735.000 kroner årligt.Familiestuen var et tilbud i Børnehuset Nyvang til forældre med børn, der ikke trivedes.

Familiestuen var åben to eftermiddage om ugen, og her mødtes forældre med deres børn og kontaktpædagogen fra barnets børnshave sammen med personalet i Familiestuen.

Her blev der sat fokus på det enkelte barns udfordringer, og på hvilke tiltag der kunne hjælpe barnet både hjemme og i institutionen.

Konsekvenser for landområderne

Udvalget skal som nævnt finde besparelser på 0,5 procent på budgettet til næste år. Derfor spares der også 100.000 kroner på centrale puljer på børneområdets udviklingsmidler. Børne- og familieudvalget har tidligere besluttet at nedlægge familiestuen, idet tilbuddet ikke blev brugt så meget som forventet. Det giver en besparelse på 735.000 kroner. Endelig spares der 415.000 kroner ved at drift- og lønbudgetterne skæres ned med 93.000 kroner for dagplejen og 322.000 kroner for dagtilbuddene.

Dagtilbuddene har i høringssvar understreget, at de mener det er en forringelse når åbningstiden beskæres.

I høringssvaret fra Dagtilbud Nordøst står blandt andet:

"Børnehusene på landet profiterer essentielt af de udvidede åbningstider, da rigtig mange her altid pendler for at komme på arbejde, idet landsbyerne har færre arbejdspladser end for eksempel Randers by som helhed. Gives der ikke fremadrettet samme mulighed, bliver en mulig konsekvens at forældrene i stedet tager deres barn/børn med mod børnehuse i Randers by for dermed at kunne aflevere her kl. 6.30 og dermed kunne nå på arbejde.

Det har ikke kun en stor konsekvens for institutionerne på landet på kort sigt, men samtidig også for den lokale skole, da det langt fra er sikkert, at børnene kommer tilbage igen ved barnets skolestart, og dermed har en det også en langsigtet konsekvens."

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce