Annonce
Østjylland

Bolig-vejene fik endnu en omgang

Omkring 20 borgere var mødt op til byrådsmødet for at høre om de private vejes fremtid. Foto: Bliksted

Boligejere kan fortsat se frem til at skulle vedligeholde vejene.

Hvis der skal kigges på sagen om de private fællesveje, så bliver det i forbindelse med budget 2017 eller umiddelbart inden. Måske kan sagen diskuteres i marts.

Det var essensen af byrådets diskussion på mødet tirsdag aften og en efterfølgende afstemning. Dermed kunne de godt 20 tilhørere, som udelukkende var mødt op for at høre om vejsagen, gå skuffede hjem og uden at vide om de på et tidspunkt selv skal betale mellem 1.000 og 2.000 kr. om året til vedligehold af villavejen.

Men inden det kom så langt, blev synspunkterne luftet endnu en gang - denne gang anført af Peder Meyhoff (EL), som havde bedt om at få sagen på dagsordenen i håb om enten at aflyse nedklassificeringen eller at lade alle boligveje i kommunen overgå til kommunal vedligeholdelse.

Annonce

Både Flemming Nørgaard (V), Bjarne Andersen (SF) og Niels Flade Nielsen (S) kaldte forslaget sympatisk, men understregede i samme åndedrag, at der ikke umiddelbart er penge til opgaven.

»Forslaget kræver en seriøs behandling og en genåbning af budgettet for 2016, og da Enhedslisten ikke er med i budgettet, er partiet uden for indflydelse,« sagde Nørgaard.

Niels Flade stillede spørgsmåltegn ved, om det koster ca. syv mio. kr., hvis alle boligveje skal overgå til kommunal vedligholdelse. Han frygter, at det kan koste op mod ti mio. kr. om året.

»Vi ved, at vi ved den kommende budgetlægning skal se på reduktioner på kerneområder som børn, ældre og skole. Til den tid må vi så overveje, om vi har råd til også at kigge på vejene,« sagde han.

Det er svært at gennemskue konsekvensen af at stille det hele i bero, når vi nu er næsten startet,« sagde Bjarne Andersen med henvisning til at kommunen har hyret et firma til at vurdere de enkelte vejes tilstand.

Joachim Laursen (S) indførte et nyt begreb, nemlig at dobbelthæve skatten, altså først at indføre skat for at få det almindelige budget til at hænge sammen og så skat til at dække for vedligehold af vejene. Han forsøgte med en mere pædagogisk synsvinkel.

»Selvfølgelig kan det lade sig gøre at prioritere vejene uden, at det lægger verden i grus, for vi kan skære ned eller hæve skatten. Vej-vedligeholdelse er også en udmærket måde at aktivere civilsamfundet på,« sagde han med henvisning til Hinnerup hvor borgerne i mange år selv har stået for at vedligholde vejene.

Nedklassificeringen af de ca. 80 km boligveje blev besluttet i 2010, men det er først nu, at opgaven skal udmøntes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Randers

Pres på testcentrene: Går efter at holde køen på maksimalt en halv time og der er flere podere på vej

Annonce