Annonce
Østjylland

Budgetudkastet ligger klar: Ny skolestruktur skal give Norddjurs den største besparelse i 2019

Ifølge det foreløbige udkast til den kommende budgetaftale vil en ændret skolestruktur være det mest skelsættende besparelsesforslag, politikerne i Norddjurs Kommune skal tage stilling til. Men skoleområdet er langt fra det eneste, der ser ud til at blive ramt af den politiske sparekniv.

En ny skolestruktur med lukning af Mølleskolen samt administrativ og ledelsesmæssig sammenlægning af en række af de andre skoler i Norddjurs Kommune er en del af det budgetudkast, som økonomiudvalget i Norddjurs Kommune onsdag forventes at tage stilling til og sende i offentlig høring fra og med torsdag. Arkivfoto

Norddjurs: Når politikerne i økonomiudvalget i Norddjurs Kommune skal mødes for at diskutere det foreløbige udkast til budgetaftalen for de kommende år, står de over for en overordentlig svær manøvre.

For når man bladrer udkastet til budgetaftalen for 2019-2022 igennem, er det tydeligt, at det vil få store konsekvenser at finde de 115 millioner kroner, der skal til for at Norddjurs Kommune undgår at komme under statslig administration til næste sommer.

Her har vi listet de mest iøjnefaldende af de besparelsesforslag, der er en del af udkastet til budgetaftalen, op. Bemærk, at der stadig kun er tale om forslag, idet budgetaftalen først skal til sin første behandling i kommunalbestyrelsen 29. august og til anden behandling 9. oktober.

1: Ny skolestruktur

Den største besparelse i budget 2019 forventes at blive fundet på børne- og ungdomsområdet, hvor målsætningen er at finde 40,817 millioner kroner i driftsbesparelser.

De fleste af de penge (ca. 30 mio kr.) vil ifølge budgetudkastets forslag blive fundet ved hjælp af en ny skolestruktur. En struktur, der bygger på en ny skoledistriktsmodel, hvor kommunen er delt op i fem skoledistrikter samt Anholt, der ikke er omfattet af forslaget.

I praksis betyder det, at én skole foreslås lukket, mens de øvrige skoler skal lægges sammen på det ledelsesmæssige og administrative plan.

Skolen, der ifølge skolestrukturforslaget skal lukkes, er Mølleskolen i Ålsø. Skolens elever og den tilhørende daginstitution rykkes i stedet til Trustrup, hvor de sammenlægges i en børneby på Toubroskolen. Dette skoledistrikt kommer til at hedde område Syd.

Børn fra Fuglsangskvarteret samt specialklasserne på Mølleskolen flyttes til område Øst i Grenaa, hvor Kattegatskolen og Vestre skole samles til en aftaleenhed med fælles ledelse, administration, lærerkorps og bestyrelse. Ledelse og administration placeres på Åboulevarden. Der etableres desuden en overbygningsskole på Åboulevarden.

Område Midt kommer til at bestå af Ørum og Glesborg Skole, der samles til en aftaleenhed som i område Øst. Ledelse og administration placeres i Glesborg. Overbygningen på Ørum Skole flyttes til Grenaa.

Område Nord kommer til at bestå af Langhøjskolen, Allingåbroskolen og Rougsøskolen, der samles til en aftaleenhed som i område Øst. Ledelse og administration placeres i Allingåbro. Specialklasserækkerne på Langhøjskolen flyttes til Auning Skole. Daginstitutionen Nordlyset i Vivild bevares.

Område Vest kommer til at bestå af Auning Skole, der fortsætter uændret med indskoling, mellemtrin og overbygning for elever i Auning og område Nord.

2: Serviceforringelse hos de ældre

Også på voksen- og plejeområdet skal der spares rigtig mange penge. Her er målsætningen at finde driftsbesparelser for 34,943 millioner kroner.

Ifølge budgetudkastet er der lagt op til en række besparelser på plejecentrene, i hjemmeplejen og inden for kommunens aktivitets-, trænings- og sundhedstilbud.

Blandt andet foreslås en reduktion på cirka 10 procent i den generelle normering i primært dagvagt på plejehjemmene. En tilsvarende reduktion foreslås både inden for hjemmeplejens personlige pleje (primært dagvagt) og hjemmesygeplejen. Desuden foreslås det ifølge budgetudkastet, at man afvikler klippekortordningen og ændrer muligheden for rengøring i eget hjem til at foregå hver tredje uge i stedet for hver anden uge, som er den nuværende ramme.

På området for aktivitets-, trænings- og sundhedstilbud foreslås en lukning af alle nuværende, åbne aktivitetstilbud til ældre borgere, en lukning af åbne cafetilbud samt en reduktion i tilbud om forebyggende og vedligeholdende træning. Desuden foreslås dele af tilbuddene i Sundhedshuset i Grenaa fjernet.

Det bemærkes i budgetudkastet, at det er meningen, at eventuelle forbedringer i kommunens indtægter allerede i 2019 vil kunne anvendes til at nedbringe de udmeldte besparelser på voksen- og plejeudvalgets område.

3: Massive fyringsrunder

De ovenstående forslag ser ud til at være ensbetydende med store besparelser på personalefronten i både skoler, daginstitutioner, hjemmeplejen, på plejecentre og i sundhedshuset i Grenaa. Hvor mange, der står til at miste deres arbejde, ved ingen endnu, men det bliver tilsyneladende ikke kun ude i de yderste led, der skal spares på personalet.

Det fremgår af målsætningen om at spare 18,431 millioner driftskroner på økonomiudvalgets område.

Ifølge udkastet til budgetaftalen vil der som udgangspunkt blive arbejdet med at realisere besparelserne inden for de enkelte direktørområder. Det betyder, at kommunaldirektørens område ifølge budgetaftaleudkastet skal finde 6,743 mio. kr. På velfærdsdirektørens område skal der findes 2,621 mio. kr. På miljø- og kulturdirektørens område skal der findes 2,24 mio. kr. Og på Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektørens område (inkl. borgerservice samt it og digitalisering) skal der findes 6,828 mio. kr.

Det fremgår, at de endnu ikke udarbejdede besparelsesforslag primært vil komme til at handle om, tilpasning af aktiviteter og opgaver, forenkling af ledelsesstruktur og arbejdsgange samt medarbejderreduktioner. Men eftersom hovedparten af udgifterne i forvejen går til lønninger, vil det være usandsynligt at forvaltningens medarbejdere går fri. Desuden kan der i forhold til borgerservice udarbejdes forslag til ændringer af den geografiske placering af borgerservice, der i dag er i Ørsted, Grenaa og Auning.

4: Mulige skattestigninger

Et samlet økonomiudvalg i Norddjurs Kommune har på sit møde 8. august givet borgmester Jan Petersen (S) mandat til at undersøge mulighederne for en skatteforhøjelse.

Af budgetaftalens udkast foreslås det at lade den personlige indkomstskat stige med 1,5 procent (fra 25,6 procent til 27,1 procent), såfremt der er hel eller delvis sanktion i skattestigningen. Med sanktion menes det, at staten for en periode tager en del af den indkomst, som Norddjurs Kommune vil få ud af skattestigningen. Det vil dog stadig betyde en indtægtsstigning på 21 mio. kr. i 2019, 42 mio. kr. i 2020, 43 mio. kr. i 2021 og 66 mio. kr. i 2022.

Det fremgår af forslaget, at skatteforhøjelsen kan reduceres eller revideres. Generelt betyder den dog, at Norddjurs Kommunes langsigtede indtægtsgrundlag forbedres strukturelt, samt at målene i den økonomiske politik bedre kan opfyldes.

5: Takststigninger på alle områder

I udmøntningen af budgettet foreslås det, at fagudvalgene indarbejder forslag til ændrede takster og gebyrer for at øge kommunens indtægtsgrundlag.

På børne- og ungdomsudvalgets område gælder det blandt andet taksterne for SFO og klub. På voksen- og plejeområdet gælder det takster for genoptræning og vedligeholdelsestræning. På miljø- og kulturudvalgets område gælder det takster for festpladser og udeservering, samt gebyr for oplysninger om fast ejendom. Og på kultur- og fritidsudvalgets områder gælder det takster og gebyrer i forbindelse med eksempelvis kulturelle formål.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Randers

Kommunen støtter tv-sjov fra Christian Fuhlendorff og lokal instruktør med en million: Skal vise de gode sider af Randers

Danmark

Danmark genåbner grænsen: Tyske, islandske og norske turister er nu velkomne

Danmark

Drop sommerferien til sydens sol: Regeringen fraråder rejser udenfor udvalgte nabolande

Annonce