Annonce
Randers

By, vand og natur: Her er tre forslag til fremtidens Randers

Natten til onsdag 19. januar i år havde kraftig vind fået vandstanden i Randers Fjord til at stige markant, så store dele af havneområdet blev oversvømmet. Ifølge havneassistent Per Møller toppede vandstanden omkring midnat, hvor vandstanden var 1,31 meter over normalen. Ifølge planerne for Byen til Vandet skal en ny klimabro etableres med løsninger, der fremover sikrer store dele af Randers midtby mod stormflod. Foto: Annelene Petersen

Randers: By, vand og natur er ord, der går igen i de tre forslag til, hvordan Randers skal udvikle sig under overskriften Byen til Vandet. Indtil 21. august kan randrusianerne studere de tre projekter nærmere på Dronningekajen og give sit besyv med til, hvordan fremtidens Randers skal se ud.

Debatperioden afsluttes med by- og havnevandringer i Randers Festuge i denne uge, blandt andet i dag tirsdag, og med et temamøde i Forum for Byen til Vandet tirsdag 20. august, hvor de tre forslag præsenteres og drøftes.

Vinderforslaget udpeges i næste måned på baggrund af en samlet bedømmelse af det økonomisk mest fordelagtige forslag vurderet som det bedste forhold mellem kvalitet, vision og overholdelse af programkrav.

Den endelige udviklingsplan tager udgangspunkt i vinderforslaget, men delelementer fra de øvrige forslag kan også indgå.

Annonce

1 Team Vandkunsten

Team Vandkunsten: Gudenå trækkes helt ind i byen og nye boliger ligger med direkte udsigt og adgang til naturen.

Ifølge forslaget fra Team Vandkunsten skal vand og natur bringes helt ind til byen.

Kanterne af landskabet skal være naturdiger, der vender klimasikringen fra et nødvendigt onde til at blive nye rekreative arealer, der giver adgang til vandet.

Samtidig skal boliger ved Nordbassinet tilføre en helt ny profil til Randers.

Alle boliger kommer til at ligge med udsigt til vandet, og små kanaler trækker vandet helt ind til Toldbodgade, så de bagvedliggende boliger får vandudsigt.

Team Vandkunsten foreslår også at placere nogle helt unikke Gudenåboliger på et dige med udsigt ud over det nyetablerede vådlandskab, hvor de vestlige boliger vil have udsigt over Vorup Enge.

Bebyggelsen skal ligge som en ny kant på den eksisterende by og skabe en præcis afslutning mod vådlandskabet.

På Justesens Plæne skal et nyt klimamuseum placeres henover diget.

Østervold og Busterminalens bygulv skal føres over Havnegade til byens nye vandplads med restauranter og caféer i de gamle bygninger på kajen.

2 Team C.F. Møller

Team C.F. Møller: En grøn park som en perle på klimabåndet giver adgang til Gudenåens løb.

Team C.F. Møller kalder deres forslag "Randers vores flodby". Der er tre bærende principper for byudviklingen.

- Et bystrategisk greb, der genetablerer Randers Bro som en forbindelse mellem to levende bydele og udvikler byen på tværs af vandet fremfor kun på langs.

- Et landskabsstrategisk greb, der udvikler to forskel lige typer ”blå rum” – et stærkt naturpræget rum langs Gudenå, og et urbant omkring det nordlige bassin.

- Et socialt og økonomisk greb, som anvender tæthed i udvalgte udviklingsområder til at give overskud og frihed til at udvide naturens råderum og samtidig – på ægte Randers-maner - efterlade områder som eksperimentelle og midlertidige.

Byen får nye forbindelser til vandet, og først og fremmest en ny fortolkning af sit historiske dna ved igen at orientere midtbyen mod syd og lade Randers Bro spænde ud mellem aktive bydele på begge sider af Gudenå.

Naturen og biodiversiteten får mere plads, så de eksisterende kvaliteter styrkes og de overordnede grønne landskabstræk bliver synlige helt ind i de nye bydele, og naturen gøres mere tilgængelig og anvendelig for alle beboere, nye som nuværende.

Endelig nydefineres vandets betydning som to karakteristiske og forskellige universer, som tilbyder forskellige aktiviteter og oplevelser – det grønne naturomkransede flodløb mod syd, og det nordlige bassin som et klart indrammet ”blå byrum” der giver en ny betydning til Østervold og koblingen til middelalderbyen.

3 Team Effekt

Team Effekt: Mødet mellem by og natur markeres med de rumlige forskelle mellem den urbane bykant langs havneløbet og den naturlige grønne kant langs Den Grønne Energikaj og Sydhavnen.

I Team Effekts forslag giver Byen til Vandet nye og nuværende borgere muligheden for at bo helt tæt på vandet og helt tæt på naturen.

Der skal skabes nyt liv på havnen og gøres plads til boliger, samtidig skal naturen være tilgængelig, til stede, oprindelig og dominerende. Naturen skal kunne ses fra alle boliger, alle veje og alle byrum. Naturen skal kunne opleves helt tæt på.

Transformationens hovedelementer består af: reetablering af naturen, nye forbindelser til byen og omdannelse af Randers Havn. En havneplads og en ny havnefront bliver Randers' samlingspunkt.

Byen til Vandet skal være et netværk af oplevelser, en kombination af oprindelig natur, moderne boliger, aktiviteter og byrum, der alle bidrager til hovedstaden i det storslåede landskab i smukke Kronjylland.

Klimatilpasningen omkranser Randers og beskytter byen og borgerne med helt unikke kvaliteter, varieret landskab, høj biodiversitet og let adgang til byen.

Byen til Vandet trækker bebyggelsen og Randers helt tæt på vandet, kun beskyttet af områdets særegen natur. Fra Randers bymidte forbindes fra Østervold og Østergrave hen over Havnegade helt ned til havnekanten.

Havnekanten er opgraderet og en blanding af boliger, ungdomsboliger og fællesfunktioner som Roklubben og Klatresiloen skaber nyt liv på kajen og i de gamle siloer. Små øer af oprindelig natur er spredt langs havnekajen.

Et nyt bykvarter øst for Klimabroen forbinder til Sporbyen. Den nye sejlklub er etableret ved fjorden og skaber aktivitet langs vandet. Roklubben vest for Klimabroen bevarer det maritime liv på havnen. Det er muligt at sejle med mindre både i inderhavnen, da den nye klimabro forventes åben det meste af tiden.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce