Annonce
Randers

Byrådsmedlemmer vandt sag mod Randers Kommune - Se dommen her

Kasper Fuhr og Bjarne Overmark ser med tilfredshed domsudskriftet igennem torsdag lige efter domsafsigelsen. Foto: Annelene Petersen

Tre tidligere udvalgsformænd vandt sag anlagt mod Randers Kommune vedrørende en omkonstituering af byrådet i 2015.

Sagen kort

Tre byrådsmedlemmer rejste for et år siden sag mod Randers Kommune, og retten i Randers har netop afsagt dommen.
Kasper Fuhr Christensen (VL), Bjarne Overmark (BL) og Daniel Madié (K) besluttede i marts sidste år at rejse sag mod Venstre og Dansk Folkeparti og dermed imod Randers Kommune, fordi de to partier i foråret 2015 på et byrådsmøde valgte at afsætte de tre politikere som udvalgsformænd.
Angiveligt for at indføre en helt ny udvalgsstruktur, hvor man så benyttede lejligheden til at skifte ud i toppen af udvalgene.
Men de tre afsatte udvalgsformænd mente, at det skete fordi flertallet i byrådet (V og DF) var utilfredse med de tre udvalgsformænd og ønskede at fratage dem deres indflydelse.
Ændringerne skete efter længere tids uoverensstemmelser mellem partier og lister i byrådet. Og efter omkonstitueringen af byrådet i juni 2015, hvor andre politikere blev formænd for de tre udvalg, blev stemningen ikke bedre.
Efter to år valgte de tre politikere så i foråret 2017 at lægge sag an mod deres egen kommune.Sagen blev behandlet i tre dage i februar ved retten i Randers.
Det er Sune Fugleholm, partner i Advokatfirmaet Poul Schmidt, der har ført sagen for kommunen. Advokat Lasse Hummelhof Frandsen førte sagen for de tre politikere.Dommer Henrik Præstgaard er retsformand. Han har udpeget dommer Anders Raagaard og retsassessor Lene Holm Trøst som meddommere.
Randers Kommune har foreløbig afsat 100.000 kroner til advokatregninger. Men hvad prisen reelt bliver, er uvist.

Foran en forsamlet landspresse kunne byrådsmedlemmerne torsdag sole sig i rettens dom. Foto: Annelene Petersen

Sagen kort fortalt

Den 22. juni 2015 besluttede et flertal i Randers Byråd at ændre kommunens styrelsesvedtægt, hvilket medførte at økonomiudvalget og de stående udvalg blev omkonstitueret. I forbindelse med omkonstitueringen mistede Bjarne Overmark, Kasper Fuhr Christensen og Daniel Madié deres respektive poster som formænd for børne- og skoleudvalget, socialudvalget og erhvervs- og landdistriktsudvalget.

Bjarne Overmark, Kasper Fuhr Christensen og Daniel Madié anlagde sag mod Randers Kommune med påstand om, at byrådets beslutning af 22. juni 2015 om ændring af kommunens styrelsesvedtægt var ugyldig eller ulovlig, subsidiært at byrådets beslutning af samme dato om omkonstituering af byrådets stående udvalg var ugyldig eller ulovlig.

Bjarne Overmark, Kasper Fuhr Christensen og Daniel Madié anførte til støtte for deres påstande navnlig, at baggrunden for ændringen i styrelsesvedtægten var et ønske om at få fjernet dem som formænd fra udvalgene og dermed sanktionere politiske modstanderes meningstilkendegivelser og lovlige politiske handlinger.

Randers Kommune nedlagde påstand om frifindelse og anførte til støtte herfor navnlig, at styrelsesvedtægten blev ændret for at opnå en mere hensigtsmæssig udvalgsstruktur, og at det ikke alene var for at udskifte de pågældende udvalgsformænd.

LÆS REAKTIONERNE HER FRA DE AFSATTE POLITIKERE

Foran en forsamlet landspresse kunne byrådsmedlemmerne torsdag sole sig i rettens dom. Foto: Annelene Petersen
Annonce

Sagens udfald

Rettens flertal fastslog, at ændringen i kommunens styrelsesvedtægt efter en samlet vurdering af sagens omstændigheder var begrundet i uvedkommende hensyn, og at ændringen dermed var ugyldig.

Der blev bl.a. lagt vægt på, at det af en visionsplan "Randers i fremdrift", der blev offentliggjort forud for ændringen af styrelsesvedtægten, fremgik som et centralt punkt, at et flertal i byrådet ønskede at foretage en omkonstituering af udvalgene med det formål at besætte sagsøgernes udvalgsformandsposter med personer, der var enige i hovedtrækkene i den førte politik, og som accepterede flertallets beslutninger. I en samtidig udsendt pressemeddelelse var det om baggrunden for ønsket videre anført, at de grupper, som udvalgsformændene repræsenterede, havde valgt at modarbejde flertallets beslutninger og stå uden for indflydelse. I tiden både før og efter offentliggørelsen af "Randers i fremdrift" gav fremtrædende repræsentanter for byrådets flertal i medierne udtryk for tilsvarende synspunkter, og rettens flertal lagde efter de foreliggende oplysninger til grund, at disse synspunkter var dækkende for den samlede holdning i byrådets flertal.

Sagsøgerne havde derfor godtgjort, at den afgørende reelle begrundelse for byrådets beslutning om at ændre styrelsesvedtægten var, at man ønskede en omkonstituering af de stående udvalg, således at der i disse blev skabt flertal for at kunne afsætte sagsøgerne fra deres formandsposter. Da dette formål lå uden for det område, der efter kommunestyrelsesloven lovligt kan begrunde en ændring af styrelsesvedtægten, var byrådets beslutning af 22. juni 2015 om ændring af styrelsesvedtægten ugyldig, og Bjarne Overmark, Kasper Fuhr Christensen og Daniel Madié fik derfor medhold i deres principale påstand. Randers Kommune blev endvidere pålagt at betale sagens omkostninger.

Sagen var en tredommersag, og dommerne var uenige om sagens udfald, idet en dommer stemte for at frifinde Randers Kommune.

Du kan læse hele dommen her.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Sport For abonnenter

Husker du 'Lunte' Leif? Sådan endte en lasket seriespiller fra Fjordbakken med at blive et rekordsalg fra Freja til Brøndby

Annonce