Annonce
Randers

Confac forgylder sine ansatte

»Med uddeling af gratis aktier til samtlige medarbejdere sætter vi prikken over ?i?-et i vores vision om at skabe en organisation baseret på et meningsfyldt partnerskab mellem medarbejdere og virksomhed - et ligeværdigt interessefællesskab uden traditionelt hierarki eller faggrænser,« konstaterer Erling Holm (t.v.) fra Confac A/S. Her ses han sammen med de to unge ingeniører Anders Kudsk og Kasper Overgaard (t.h).

Alle 54 medarbejdere har hver især kvit og frit fået tildelt aktier i virksomheden til en værdi af 23.000 kroner.

Annonce
»Dygtige, dedikerede og loyale medarbejdere er vores stærkeste aktiv, og Confac's succes er i vidt omfang medarbejdernes fortjeneste. Det kvitterer vi for ved at give samtlige medarbejdere et reelt ejerskab via aktier i virksomheden.«
Det er direktør Erling Holm fra Confac A/S, der som medlem af betonelementfabrikkens kollektive direktion bestående af Frank Laursen, Peter Adamsen og Verner Lind sætter ord på baggrunden for virksomhedens beslutning om at udnytte nye lempelige regler for som led i en bruttolønsordning at forære samtlige 54 medarbejdere en aktie til en værdi af 23.000 kroner - aktier, der er skattefrie, indtil de sælges tilbage til firmaet i forbindelse med pension, opsigelse eller andet.
Annonce

Stor kursværdi

»Vi var ikke et sekund i tvivl om, at regelændringerne skulle komme vores ansatte til gode,« fastslår Erling Holm og pointerer, at en stor del af medarbejderne som led i en tilsvarende, tidligere ordning har investeret i virksomheden på et tidspunkt, hvor byggebranchen lå underdrejet i dårlige konjunkturer.
»I dag kan vi kan med stor tilfredshed konstatere, at medarbejdernes tro på virksomheden har båret frugt med en kursgevinst på flere hundrede procent. Derfor var det også en selvfølge for os, at udbyde ordningen nu hvor, der er gode tider og mere at dele ud af, og det har været magtpåliggende for Confac A/S, at alle medarbejdere skulle nyde godt de nye regler.«
Annonce

Også lønforhøjelse

»På Confac arbejder vi som musketerer. Det er alle for én og én for alle på tværs af arbejdsfunktioner. Hver eneste medarbejder bidrager som en vigtig og uundværlig brik i at få det daglige puslespil til at gå op. Derfor var vi i direktionen enige om, at alle uden økonomiske afsavn og uafhængigt af den enkeltes økonomiske situation skulle have chancen for at komme med på vognen med tildeling af aktier i virksomheden.«
»På den baggrund har vi yderligere optimeret udnyttelsen af de nye regler og tildelt samtlige medarbejdere en lønforhøjelse, der præcis svarer til det, der skal trækkes i bruttolønnen,« konstaterer Erling Holm og roser de nye regler, fordi de styrker muligheden for at knytte medarbejderne tættere til virksomheden gennem et reelt medejerskab.
Annonce

Ros til nyt regelsæt

»Med de gamle regler kunne man kun købe aktier efter at have betalt personskat, og det eliminerede medarbejdernes incitament til at investere i deres egen virksomhed. Med de nye regler kan medarbejderne trække omkostninger til aktiekøb via bruttolønnen og vente med at betale skat til den dag, der er gevinst i form af udbytte eller aktien sælges.«
»Medarbejderne opnår dermed mulighed for belønning både for de resultater, der skabes, og for den værdi, der opbygges - en belønning der bliver større jo bedre vi er til at trække i samme retning,« slutter Erling Holm, mens Anders Kudsk, der til daglig er ingeniør i projekteringsafdelingen, fortsætter:
Annonce

Fra medarbejder til medejer

»Det er stort gjort af Confac, der ved kvit og frit at give hver eneste medarbejder aktier i virksomheden understreger, at gode intensioner om ligeværdighed og partnerskab, ikke bare er tomme ord. De gode intentioner realiseres i alle hverdagens gøremål og bliver helt konkrete, når man bliver medejer af sin egen arbejdsplads.«
»På Confac har vi en enestående indsigt i alt, hvad der sker. Alt er synligt og tilgængeligt. Alle ved altid præcis, hvordan det går, og hvilke planer der ligger på bordet,« fastslår Anders Kudsk.
»Vi fungerer i et unikt, gennemsigtigt fællesskab med gensidig respekt for forskellige kompetencer og arbejdsfunktioner samt skarp fokus på, hvordan vi ved fælles hjælp og videndeling kan nå de daglige, ugentlige og årlige mål,« supplerer Kasper Overgaard, der ligesom Anders Kudsk er ingeniør i projektafdelingen.
Annonce

Skulderklap og stolthed

De karakteriserer Confac's uddeling af gratis aktier til alle medarbejdere som et stort skulderklap til fællesskabet - et skulderklap, der skaber stolthed over resultaterne og understreger, at hver eneste medarbejder udgør en vigtig brik i arbejdet med at trække virksomheden i den rigtige retning.
»Sammen når vi lidt længere i arbejdet med at imødekomme kundernes ønsker, og resultaterne taler for sig selv, både når det gælder virksomhedens økonomiske resultater og gennem leverancer til en perlerække af spektakulære byggerier landet rundt.
»Og,« slutter Kasper Overgaard, »det er en fed oplevelse, at man selv efter forholdsvis kort tid på arbejdsmarkedet er blevet medejer i en succesfuld virksomhed, der giver alle en bid af kagen. Det giver lyst til at yde lidt ekstra og man får blod på tanden efter mere, så jeg står klar næste gang, der udbydes aktier.«
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce