Annonce
Østjylland

Corona har i foråret givet det midtjyske sundhedsvæsen en ekstra regning på samlet 260 millioner kroner

Covid-19 har frem til 1. juni kostet Region Midtjylland 147 millioner kroner. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix
Overarbejde, værnemidler, senge og andet udstyr beløber sig til 147 millioner kroner frem til 1. juni. Dertil kommer forventede ekstra udgifter på 113 millioner kroner til afvikling af de mange operationer, undersøgelser og behandlinger, som blev udskudt, da coronavirusset indtog Danmark.
Annonce

Regionen: I alt 147 millioner kroner. Så meget har det kostet sundhedsvæsenet i Region Midtjylland at håndtere udfordringerne med coronavirusset. Og regner man de forventede ekstra udgifter til afvikling af operationer, undersøgelser og andre behandlinger, der er blevet udskudt på grund af epidemien, løber den samlede coronaregning for perioden 1. marts til 1. juni op i 260 millioner kroner.

Med andre ord er der tale om en foreløbig ekstra regning af en størrelse, som nok vil kunne give sved på panden mange steder, men som de midtjyske hospitalsledelser faktisk kan se på med sindsro.

Regeringen har nemlig lovet at kompensere for alle ekstra udgifter forårsaget af covid-19, hvorfor det midtjyske regionsråd, som holdt møde onsdag, på forventet efterbevilling kunne bevilge 260 millioner kroner til hospitalerne.

Annonce

Hårdt for de ansatte

- Foråret har været hårdt for vores ansatte, der fortjener stor ros for deres indsats. Hospitalernes økonomi var presset, allerede inden covid-19 ramte. Derfor er jeg rigtig glad for, at regeringen i Økonomiaftalerne har lovet at dække vores merudgifter til covid-19, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

De 147 millioner kroner er blandt andet gået til flere intensive og medicinske senge, beskyttelsesudstyr som mundbind, visirer og heldragter, bemanding af teststeder, over- og merarbejde, vikarer for hjemsendt personale og oplæring af medarbejdere til nye opgaver.

Samtidig har indsatsen betydet, at hospitalerne har været nødt til at udskyde mange planlagte undersøgelser og behandlinger. Alle aftaler, der kunne vente, blev udsat for at sikre kapacitet til at behandle patienter med covid-19 og andre akutte sygdomme.

Fakta

Hospitalernes drift og økonomi har siden medio marts været påvirket af Covid-19-situationen.

For at hospitalerne har et måltal for 2020 at økonomistyre efter, tildeles de kompensation på baggrund af merudgifter i perioderne 1, marts – 31. maj, 1. juni – 31. december, samt midler til afvikling af udskudt aktivitet.

Regionsrådet besluttede på sit møde 19. august 2020 bevillingsændringer på i alt 260 mio. kr. til hospitalerne.

I Økonomiaftalen for 2021 er det aftalt, at Regionerne bliver kompenseret for de opgjorte nettomerudgifter til håndtering af COVID-19 i 2020. Aftalen genbesøges ultimo 2020. Den endelige opgørelsesmetode er endnu ukendt.

Den Nationale Operative Stab (NOST) træder sammen, når der opstår større kriser og hændelser i Danmark. Staben skal i sådanne situationer sikre det tværgående samarbejde og koordinering mellem myndighederne.

Samlet er puklen af udskudte aktiviteter beregnet til at koste cirka 113 millioner kroner, hvorfor man samlet altså lander på 26 millioner i merudgifter.

Annonce

Hvem får hvor meget?

De 260 millioner kroner fordeles (i runde tal) blandt regionens hospitaler på følgende måde:

Aarhus Universitetshospital får 120 millioner, Regionshospitalerne Horsens og Randers får hver 19 millioner, Hospitalsenhed Vest får 50 millioner, Hospitalsenhed Midt 44 millioner, mens der bliver henholdsvis seks og to millioner kroner til Præhospitalet og Psykiatrien.


Hospitalernes økonomi var presset, allerede inden covid-19 ramte. Derfor er jeg rigtig glad for, at regeringen i Økonomiaftalerne har lovet at dække vores merudgifter til covid-19.

Anders Kühnau, regionsrådsformand (S).


Som det fremgår ovenfor, så gælder beregningerne kun perioden frem til 1. juni.  På sit møde 23. september vil regionsrådet blive præsenteret for et overslag for, hvad covid-19 vil koste hospitalerne resten af året.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Coronavirus

Live:  Rekordmange smittede plejehjemsbeboere døde sidste uge

Annonce