Annonce
Randers

Daka smed ildelugtende væske i gylletank: Naboer led under stanken

Ole Busk glæder sig over igen at kunne nye udelivet i sin have uden at være generet af kvalmefremkaldende lugt fra en nærliggende gylletank med spildevand fra Daka. Foto: Annelene Petersen
Randers Kommune reagerede hurtigt på klage og fik stoppet trafikken med oplagring af ildelugtende spildevand i en gylletank ved Støvring nordøst for Randers. Daka, der beklager generne, har afsat millionbeløb til opdatering af eget rensningsanlæg med henblik på at undgå gentagelser.
Annonce

Randers: Som det næppe vil være gået manges næser forbi, så har naboer til Daka Secanim i Assentoft gennem mange år jævnligt været generet af voldsom stank fra virksomhedens produktion, bearbejdelse af døde dyr til blandt andet kød- og benmel.

I løbet af juni har Daka så ydermere generet borgere også på den anden side af fjorden nærmere betegnet i området omkring Støvring - ligeledes med stank af døde dyr. Dette sidste blev dog hurtigt bragt til ophør, da Ole Busk, der bor på Amtsvejen uden for Støvring, sendte en klage til Randers Kommune.

Lugten i Støvring kom fra en gylletank tilhørende et planteavlsbrug,  som altså ikke selv producerer gylle og derfor ikke har brug for tanken. I stedet havde Daka så efter aftale med tankens ejer fået lov til  at opbevare urenset spildevand i den.

Annonce

Brækfornemmelser

- Først vidste vi ikke, hvor lugten kom fra. Det var ikke en lugt, vi var vant til i vores nabolag, og det var min kone, som først sagde, at "det stinker ligesom Kronjyden (tidligere navn på fabrikken i Assentoft, red.)".

- Jeg mente ikke, det kunne passe, da vinden slet ikke kom fra den retning, men det viste sig altså, at hun havde ret, siger Ole Busk.

Han understreger samtidig, at han godt er klar over, at hvis man vil bo på landet, så må man leve med, at det undertiden kan lugte af blandt andet gylle.

- Vi har boet her på ejendommen i 22 år og har aldrig oplevet noget lignende. Jeg kunne ikke gå ud uden at få brækfornemmelser. Og netop i juni indbød vejret jo ellers i høj grad til udendørs aktivitet og hygge, fortæller Ole Busk, som  en af dagene i juni på grund af stanken fra gylletanken måtte invitere gæster med ind til Randers, da det ganske enkelt var uudholdeligt at opholde sig i hjemmet.

Annonce

Hurtig løsning

Som allerede nævnt blev der imidlertid handlet hurtigt fra Randers Kommunes side, da Ole Busk søndag 21. juni havde fået nok og sendte en klage til kommunen.

Om tirsdagen, 23. juni, var folk fra det kommunale miljøteam ude for at besigtige gylletanken og vurdere på forholdene, hvilket dagen efter med henvisning til, at der ikke forelå nogen form for godkendelse af trafikken, resulterede i et pålæg til Daka om straks at holde op med at fylde spildevand i tanken samt fjerne det, som allerede var i den.

Pålægget blev straks efterkommet, så inden ugen var omme, var problemet løst. Kommunen betragter ifølge miljøsagsbehandler, geolog Mick Rasmussen nu sagen som afsluttet. Man har dog opfordret miljøstyrelsen til at gå i dialog med Daka med henblik på at finde en løsning for håndtering spildevandet, hvis virksomheden igen skulle komme i problemer med kapaciteten på sit eget rensningsanlæg, som det har været tilfældet i den aktuelle sag.

En opfordrings, som styrelsen har fulgt ved allerede 1. juli at have haft møde med Daka, som er i gang med at udvide kapaciteten på sit spildevands-rensningsanlæg.

Annonce

Skærpede krav

Kommunikationsdirektør Per Dunkelskov Thomsen, Daka,  forklarer:

- Når vi har valgt midlertidigt at deponere spildevandet i den pågældende gylletank, var det i virkeligheden for ikke at risikere, at det spildevand som ender i fjorden, overskrider de forskellige grænseværdier. Tanken var at tage det tilbage, så snart der igen var ledig kapacitet i vores rensningsanlæg.


Langt de meste af året kan vi med vores nuværende anlæg sagtens honorere de nye krav, men specielt i meget varme perioder, som det var tilældet i juni, kan vi have svært ved at følge med.

Per Dunkelskov Thomsen, kommunikationsdirektør, Daka


- Kravene til vores spildevand er blevet væsentligt skærpet for cirka halvandet år siden i forbindelse med, at vi skulle have opdateret en miljøgodkendelse. Inden da lå vi langt under de dengang gældende grænseværdier, hvorfor man valgte at stramme kravene, hvilket er helt fair og ganske almindeligt. Eksempelvis blev grænseværdien for ammoniakindholdet i spildevandet skærpet med en faktor fem, siger Per Dunkelskov Thomsen og fortsætter:

- Langt de meste af året kan vi med vores nuværende anlæg sagtens honorere de nye krav, men specielt i meget varme perioder, som det var tilældet i juni, kan vi have svært ved at følge med.

- Og vi arbejder på med hjælp fra Teknologisk Institut og andre eksterne eksperter at finde en en permanent løsning, som blandt andet indebærer, at vi fremover ikke behøver ty til løsninger som den i Støvring. Det er vi også i god dialog med Miljøstyrelsen om, siger kommunikationsdirektøren og tilføjer, at Daka har afsat et større millionbeløb til opgraderingsprojektet.

Annonce

Beklager lugtgenerne

- Vi beklager naturligvis de lugtgener, det har givet naboer til gylletanken, som - viste det sig - ikke var ordentligt tildækket. Men når vi ikke har søgt tilladelse til opbevaringen, skyldes det, at vi ikke mente, vi skulle, idet spildevandet udover at lugte ikke er skadeligt. Men det må vi tage en snak med kommunen om, hvis vi skulle få brug midlertidig opbevaring igen, siger Per Dunkelskov Thomsen.

Det er gylletanken her, som hurtigt fik først udbedret flydelaget og kort efter blev tømt for sit indhold af ildelugtende spildevand fra Daka. Foto: Annelene Petersen

Ansvarshavende forvalter for selskabet SSN A/S, Glen Nikolajsen, fortæller at tanken er ejet af SSN A/S, som ikke selv anvender den men i stedet lejer den ud til en vognmand, som igen fremlejer den til Daka.

- Vi har haft et særdeles godt samarbejde med firmaerne. Gyllebeholderen har gennemgået det obligatoriske tank- og beholderkontroleftersyn, ligesom kommunen også kontrollerer forholdene ved det årlige miljøeftersyn, siger Glen Nikolajsen.

Annonce

Tanken er ok

Der har ifølge Glen Nikolajsen ikke været noget at bemærke omkring kontrollerne, tanken er i god og sikker stand. Tanken er uden overdækning, hvorfor der etableres og vedligeholdes et flydelag af halm, som forhindrer lugt og fordampning af det opbevarede.

Glen Nikolajsen fortæller videre, at han straks, han blev bekendt med lugtgenerne, tog ud for at tilse tanken og kunne konstatere, at flydelaget ikke var intakt. Det bliver let ødelagt, når man påfylder væske, så han fik straks genetableret flydelaget, ligesom han sammen med vognmanden samme dag også fandt en løsning med et påfyldnings- og tømningsrør, så man kunne arbejde under flydelaget.

Imidlertid fik Daka påbud om at tømme tanken, inden røret var monteret.

Annonce
Annonce
Randers

Skolestart som vi kender den

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce