Annonce
Norddjurs

Dansk-svensk romance blomstrer i kølvandet på ny færgelinje

Stena Nautica sejler stadig mellem Grenaa og Varberg. Fra januar-februar hedder anløbshavnen i Sverige Halmstad, hvilket åbner helt nye muligheder turisme og erhverv i både Jylland og Sydsverige. Arkivfoto: Jens Thaysen
Stena Lines øgede ambitioner på Kattegat har affødt et nyt samarbejde mellem kommunerne Norddjurs og Halmstad under overskriften Kattegatalliancen. Borgmester Jan Petersen (S) ser gode muligheder for erhverv og turisme.
Annonce

Norddjurs: I en fjern fortid sloges danskere og svenskere, så blodet sprøjtede. Nu er tiden en anden, og hvor isen før blev brugt til fremrykning for fjendtlige, svenske hære, er farvandet mellem Danmark og Sverige i dag en blå motorvej, der giver nye muligheder for danskere på den ene side og svenskere på den anden.

I begyndelsen af det nye år flytter det svenske storrederi Stena Line sin Kattegat-havn fra Varberg til Halmstad og har i den forbindelse sat gang i en offensiv strategi, der blandt andet skal tage kampen op med broerne.

I første omgang skal den velkendte færge Stena Nautica besejle den nye rute, men planen er at indsætte en færge mere, så antallet af daglige afgange bliver fordoblet fra de nuværende fire til otte.

Ambitionen er, at der inden for fem år skal ske en fordobling af de nuværende 38.000 årlige godsenheder og 150.000 passagerer fra den eksisterende rute.

Stenas store planer har plantet amoriner i luften mellem de to kommuner, som færgerne anløber, nemlig Norddjurs Kommune og Halmstads Kommun.

I foråret mødtes repræsentanter fra de to byer i forbindelse med fejringen af 400-året for det såkaldte kongemøde, hvor Christian 4. indbød den svenske konge Gustav 2. Adolf til syv dages fest på slottet i Halmstad, der dengang var dansk.

I 1619 handlede mødet om fred og venskab, nu handler det om en partnerskabsaftale og samarbejde over landegrænser, den såkaldte Kattegatalliance.

Kattegatalliancen

Konkret styrer partnerskabsaftalen om Kattegatalliancen mod en række fælles politiske mål:

At planlægge, sammenkoble og udbygge den fælles infrastruktur.

At brande et nyt, geografisk sammenhængende område.

At medvirke til optimale rammevilkår for de to havne som bidragsydere til beskæftigelsen.

At medvirke til nye investeringer i arbejdspladser.

At overvåge og koordinere udviklingen og sikre, at alle parter involveres.

Annonce

Middag på Gl. Estrup

10.–11. oktober mødes repræsentanter fra Norddjurs Kommune igen med en svensk delegation fra Halmstads Kommun og Region Halland. Mødet består dels af en fælles middag på Gl. Estrup dels en række aktiviteter, inspirationsture og besøg, herunder deltagelse i Nordic Seaweed Conference samt drøftelser af mulighederne for samarbejde inden for særligt godstransport og turisme.

Allerede i august mødtes kommunaldirektørerne fra de to kommuner samt andre nøglepersoner, herunder repræsentanter fra VisitAarhus og Erhverv Grenaa.

Formålet med Kattegatalliancen er at skabe forudsætninger for fælles udvikling gennem ”den nye geografi”, som færgetrafikken skaber i området mellem og omkring Halmstad og Norddjurs.

Borgmester Jan Petersen (S) ser rigtig gode muligheder i alliancen, der kan skabe nye og forbedrede forudsætninger for erhvervsliv og turisme på begge sider af Kattegat.

- Stenas Lines planer åbner kraftigt op for forbindelsen mellem Jylland og Sverige. Der bliver skabt en korridor mellem det sydlige Sverige og Øst- og Midtjylland. Her vil vi gerne vise sydsvenskerne, at Danmark er andet end København, siger Jan Petersen.

- Udvidelsen af færgefarten er hele fundamentet. Den åbner for en række samarbejder af erhvervsmæssig interesse, samtidig med at turismen bliver styrket, tilføjer Jan Petersen.

På længere ser borgmesteren muligheder for, at et samarbejde om uddannelse og kultur kan gro ud af samarbejdet på tværs af Kattegat.

- Den interesse, vi møder for sagen i Sverige, er i hvert fald god, fastslår Jan Petersen.

Annonce

Hul på væksten

Kasper Bjerregaard (V), der er næstformand i økonomiudvalget, ser også muligheder i den svensk-danske alliance.

- Det er et spørgsmål om at få gang i den blå motorvej. Med snakken på tværs er der gode muligheder for at skabe erhverv. Det er en måde at få hul på væksten på i forbindelse med, at der bliver opgradret på færgefarten, Hvor det havner henne, er svært at sige. Det skal lige bundfælde sig og udmønte sig i konkrete tiltag. Det er i sin vorden, men jeg fornemmer, at der er stor positivitet omkring projektet, siger Kasper Bjerregaard.

Til mødet på Gl. Estrup og fejringen af Stena Lines nye rute har økonomudvalget i Norddjurs Kommune afsat 200.000 kroner.

Datoen for åbningen af den nye forbindelse mellem Grenaa og Halmstad er endnu ikke besluttet. Stena Line skal melde ud med en åbningsdato, inden borgmesteren kan komme nærmere ind på, hvordan fejringen skal foregå.

- Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at få en festlig start på den nye færgerute. Vi glæder os rigtigt meget til den store dag, siger Jan Petersen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce