Annonce
Debat

Debat: Flaskehalsen mellem Fredericia og Hamborg skal væk - toget er fremtiden

Den ny trafikminister, Benny Engelbrecht, er startet klogt: Han ønsker overblik og samlet vurdering af trafikinvesteringerne, før han kommenterer enkeltforslag. Og han har igen gjort trafikministeriet til en grøn enhed.

Vi SF-lokalpolitikere opfordrer til investeringer, større kapacitet og hurtigere togdrift til og fra Tyskland. Fredericia-Flensborg-Hamborg er ikke en lokal sognestrækning. Det er toglinjen Skandinavien-Centraleuropa de næste mange år. Danmark er desværre en flaskehals. Derfor skal strækningen prioriteres i den kommende plan for infrastruktur.

I hele Europa arbejdes for at få hurtige tog som reelt alternativ til fly og bil. Togtransport er den mest klimavenlige transportform og udleder 90 procent mindre CO-2 per km end flytransport. Vi skal arbejde for at toget både herhjemme og på tværs i EU bliver et reelt alternativ. Der er stadig stærkere røster for hurtig-forbindelser, fælleseuropæiske baneregler, billetsystemer og for europæiske nattog. Et højhastighedsnet findes og udbygges i Europa syd for Danmark, og den svenske regering prioriterer hurtigtog højt.

De østjyske kommuner bestilte tilbage i 2013 en rapport om mulige forbedring af forbindelsen Aarhus–Hamborg. Rapporten påpegede at rejsetiden Aarhus-Hamborg kunne nedbringes med op til 70 minutter til 3 timer og 20 minutter og kan forkortes yderligere ved investeringer ved Tinglev-Padborg og især på den tyske side ved Rendsburg/Kieler-kanalen.

DSB, der parallelt med Deutsche Bahn kører Aarhus-Hamborg, var ikke enig med rapporten, og indsatsen for hurtigere tog på strækningen gik totalt i stå. E-45 overtog al politisk fokus. Det er afgørende, at hurtigtog Danmark-Tyskland fremmes i den plan trafikminister Benny Engelbrecht skal smede sammen.

Kirstine Bille. KL-medlem af EU´s Regionsudvalg, viceborgmester i Syddjurs kommune, Mads Nikolajsen, medlem Midttrafiks bestyrelse, gruppeformand i Norddjurs kommune, Henrik Boye, medlem af SF´s trafikudvalg, Karsten Fogde, regionsrådsmedlem, Syddanmark, Henrik Holmer, udvalgsformand, Kolding byråd, Mikkel Dragsmose, SF-medlem af KL´s arbejdsmarkedsudvalg, udvalgsformand i Middelfart kommune

Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Regeringen: En pakke cigaretter skal koste en 50'er

Leder For abonnenter

I morgen slutter festen: Regeringen kan ikke undgå at skuffe

Det var godt, de hyggede sig på Socialdemokratiets kongres i Aalborg i weekenden, så håndfladerne blev røde og varme i ren begejstring over, hvor godt det går. Sejrsfesten var aldeles velfortjent. Partiet vandt jo kongeriget ved valget i juni. Siden er tiden, sådan lidt groft sagt, gået med at fordele posterne, holde ferie og købe fire cirkuselefanter fri af fangenskab. I morgen slutter festen. Hverdagen truer, når finansminister Nicolai Wammen giver sit bud på næste års finanslov. Så skal der føres konkret politik, og regeringen kan ikke undgå at skuffe. Måske ikke alle, men mange. Først og fremmest Arne, som Mette Frederiksen lovede en ret til tidlig tilbagetrækning sammen med andre nedslidte. Et forslag, hun måske vandt valget på, men som nu, 237 dage efter lanceringen, ikke er kommet en millimeter nærmere på at fortælle, hvem der kan glæde sig. Tværtimod har vi kun fået at vide, at problemet er så stort og vigtigt, at løsningen tager lang tid. Klart nok – men så lang tid? Svaret er, at det aldrig vil være muligt at lave en bare tilnærmelsesvist retfærdig løsning, fordi staten ikke ligger inde med registreringer af, hvem der har arbejdet hvor, hvornår og hvor længe. Arne er bare et af problemerne. Klimaet er et andet. Regeringen er på jagt efter 70 procents reduktion af CO2-udslippet, men aner med egne ord ikke, hvordan man skal nå målet. Bemærk, at socialdemokraterne er begyndt at sige ”hvis” om succes på klimaområdet. Ét er at have problemer med at levere, hvad man har lovet. Noget andet er at levere noget, man ikke har lovet. Også her kan torsdagen blive ubehagelig, for det er svært at forestille sig, at finanslov og klimaløfter kan blive opfyldt uden skattestigninger og højere afgifter. Alt dét er slemt nok. Det værste er dog, at vi næppe vil se udspil, som gør det nemmere for private virksomheder at skabe de job, der betaler hele festen. Det har aldrig været socialdemokraters topprioritet. Så jo – sejrsfesten slutter i morgen.

Annonce