Annonce
Debat

Debat: Folketingets åbning – rigets stilling, respekt for håndværket og farveblind blokpolitik

I sidste uge åbnede folketingsåret. Det første med Mette Frederiksen som statsminister. Og dermed hendes første åbningstale.

Det fremgår af Grundlovens §30, at statsministeren ved folketingets åbning skal give ”en redegørelse for rigets almindelige stilling og de af regeringens påtænkte foranstaltninger”.

De fleste har efterfølgende karakteriseret den del af talen, som handler om rigets almindelige stilling – og med rette synes jeg – som meget dyster. På den anden side var der også mange der mente, at Poul Schlüters åbningstaler altid var overoptimistiske med sætningen om, at det ”går ufatteligt godt”.

Men jeg tror ikke det gavner respekten for det politiske håndværk, at man så åbenlyst ønsker at fremme ens fremtidige politiske resultater på baggrund af et forværret billede af den faktiske situation

Omkring den del af talen, som burde handle om regeringens påtænkte foranstaltninger, er mange også enige om, at indholdet var tyndt. I hvert fald tyndt i forhold til helt konkrete forslag og initiativer.

Til gengæld rakte hun armen ud til bredt samarbejde. Også hen over midten. Efterfølgende har regeringen besluttet at forsøge at lave en finanslov gennem blokpolitik. En rød blokpolitik. Men jeg formoder, at Mette Frederiksens tidligere modstand mod blokpolitik var farveblind.

Der skal selvfølgelig være plads til politisk uenighed, men under en åbningsdebat bør man også kunne diskutere nye løsninger fordomsfrit. Heldigvis var åbningsdebatten ikke udelukkende et møde mellem de to velkendte argumenter: ”Du er dum”, og ”det kan du selv være”.

Annonce
Carl Holst
Annonce
Forsiden netop nu
Kronik For abonnenter

Kronikken: Kære Randers - Tak for nu

Kære Randers. Fredag 13. december siger Visit Randers farvel og tak for denne gang. Det er den sidste dag, hvor vores kontor på Rådhustorvet 4 er åbent. Turistforeningen for Randers og Omegn består. Rådhustorvet 4 var en smeltedigel af Randerstemaer. Fuldt fokus på alt det gode i Randers Kommune. Fire medarbejdere, som kunne deres Randers, som havde Randers-hjertet på rette sted, og som også var dybt professionelle på hver deres område, er der ikke plads til i den nye struktur. Så vi siger også farvel og tak for denne gang. Det er slut med den helt særlige betjening af turister og randrusianere, som har fået hjælp til stort og småt. Det er slut med at mødes, snakke Randers, finde på nye initiativer, strikke kampagner og promotionarrangementer sammen til gavn for Randers. Der kommer ikke flere frivillige, der vil stå på hovedet for Randers eller arrangører af jubilarfester, årsmøder eller en sjov weekend i byen. Produktionsselskaber får ikke mere hjælp til at finde locations eller lokale profiler til deres produktioner og ikke flere internationale pressebesøg. Der bliver ikke planlagt online kampagner i Tyskland eller indkvarteret geocachere fra hele verden. Vores mange turismevirksomheder får hverken særlig sparring, support eller netværk, og vi er der ikke til at sende vores gæster i deres retning. Det særlige fokus på Randers forsvinder, og Randers bliver som destination en del af noget større. Målt på tal har Visit Randers klaret sig godt: Positive interessentanalyser, fremdrift på de målgrupper af overnattende gæster, vi arbejdede med, online rækkevidde med mere, så præsterer vi ikke dårligt med den økonomi, vi har at gøre godt med. Det virker barokt, at en turismeorganisation med omsætningsfremgang på over 20 procent, god og stabil økonomi, 94 procent "meget tilfreds" opbakning fra vores samarbejdspartnere, 33 procent fremgang på hjemmesidebesøg, stabilt antal gæster på bureauet, må lade livet. Fire medarbejdere, en dedikeret bestyrelse, guider og frivillige har i denne politiske og meget offentlige proces holdt modet og arbejdsglæden oppe med de mange tilkendegivelser fra borgere, lokale, nationale og internationale samarbejdspartnere, avisartikler, Facebook og så videre. Vi har mistet det politiske mandat, men føler, at vi tydeligt har vundet befolkningens og erhvervets mandat. En stor tak for det. Mange har gjort, hvad de kunne for at bevare den lokale organisation, der kunne samarbejde med den nye Aarhus-organisation. Der blev holdt møder, skrevet læserbreve, mange kommentarer på Facebook og pressens fulde opbakning. Den kamp fra helt uventede sider for Visit Randers skal nok også ses i lyset af, at der over år er flyttet mere og mere væk fra Randers. Som én sagde: "Der forsvandt igen en del af hjerteklappen". Randers lukker langsomt ned. Jeg tror ikke på, at det er det mål, man har. Politikerne vil ikke Randers det skidt. Men man hvirvles som både politikere og embedsmænd ind i nogle dagsordner og samarbejder, som lige pludseligt har nogle negative konsekvenser for ens kommune. Det må man "æde", hvis man vil have nogle andre fordele, som man føler, er vigtigere. Det var det bedste, politikerne kunne opnå i situationen. Der er mange turismevirksomheder, 60-70 stykker, der hver på deres måde og i et fællesskab bidrager til vækst og udvikling for Randers. De vil gerne høres og ses - også af Randers Kommune. Disse virksomheder gør en kæmpeindsats på helt eget initiativ og for egen regning. Det lim, der fik dem til at arbejde sammen, er nu væk. I en anonym rundspørge svarede 33 ud af 40, at de foretrak en lokal organisation som Visit Randers som turismefremmeorganisation i et stærkt samarbejde med relevante destinationer, for eksempel Aarhus. De fik ikke under processen svar på deres spørgsmål. Der var orientering men ingen dialog. Denne top down tilgang byder normalt Randers imod. Vi har en klar oplevelse af, at vi har mistet det politiske mandat, men vi har fået et tydeligere mandat fra borgere, samarbejdspartnere, pressen og ikke mindst turismeerhvervet. En stor tak for det. Visit Randers har nu ikke mere en samarbejdsaftale med Randers Kommune og dermed heller ikke økonomisk tilskud fra Randers Kommune. Det betyder ikke, at turistforeningen ikke eksisterer. Vi tror på, at Randers, ligesom mange andre steder i landet, vil se en fornyet interesse for det helt nære og lokale samarbejde. I takt med, at tingene bliver større vokser, behovet for det, man kan overskue og har indflydelse på. Mine afsluttende bemærkninger er: Tak fra alle os på Rådhustorvet 4. Tak for mange års samarbejde med Randers Kommune, tak for alle de fantastiske mennesker jeg har mødt fra hele verden, tak for fantastiske kolleger. Tak.

Randers

Pårørende til plejehjemsbeboere i Dronningborg og Havndal er håbefulde: - Positivt at det ikke gik værre

Annonce