Annonce
Debat

Debat: Ministeren burde lytte til sine embedsmænd

Duplik: Vi har i disse spalter advaret regeringen imod at tro, at man kan løse unges psykiske problemer ved at fjerne de nationale test og skrue ned for karakterer i optagelsessystemet. For der er ikke skyggen af dokumentation for, at det vil virke.

Advarslen har faldet uddannelsesminister Ane Halsboe Jørgensen for brystet. I en kronik 10. februar påstår hun, at vi tager fejl. Desuden antyder hun, at vi vil gøre unges trivsel til en politisk kampplads. Men det er et retorisk røgslør for, at uddannelsesministeren ikke vil forholde sig til substansen af vores kritik. Hun forbigår behændigt, at undersøgelsen af eksperimentet med karakterfrie gymnasieklasser viste, at gymnasieleverne ikke blev mindre pressede af, at man fjernede karaktererne. Presset af at blive bedømt af karakterer blev erstattet af nyt pres over ikke at kende sit faglige niveau.

Hvis uddannelsesministeren ikke tror på os, kan hun også bare spørge regeringens egne embedsmænd. De har i et svar til os bekræftet, at der ikke er dokumentation for, at de nationale test har en negativ effekt på elevernes trivsel. Når Ane Halsboe Jørgensen holder fast i, at unges trivsel kan styrkes ved at lade karakterer fylde mindre i optagelsessystemet, så gør hun det derfor på et papirtyndt grundlag. Reelt sælger hun gymnasieleverne en illusion.

For der kommer ikke flere pladser på populære studier som medicin af at ændre på optagelseskriterierne. Hvis man lader karaktergennemsnittet fylde mindre til gengæld for test, samtaler eller skriftlige ansøgninger, flytter man blot konkurrencen over på mere uigennemsigtige kriterier. Konsekvensen kan blive, at gymnasieleverne skal bruge deres sabbatår på at træne sig op til en optagelsestest. Det bliver de helt sikkert ikke mindre pressede af.

Vi vil gerne drøfte, hvordan elevernes trivsel kan styrkes igennem bedre læringsmiljøer – for eksempel ud fra Danske Gymnasiers anbefalinger. Det skal bare ikke være på bekostning af det karakterbasserede optagelsessystem. Karakterer er grundpillen i et gennemskueligt og fagligt stærkt uddannelsessystem for alle elever uanset baggrund.

Annonce
Mai Mercado
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Muslinger i Mariager Fjord

Læserbrev: Det er noget beskæmmende at læse om politikernes planer om "miljømuslinger" i Mariager Fjord. Beskæmmende, da man åbenbart ikke kan huske, hvordan det gik sidste gang, man forsøgte sig - efter fjorddøden i 1997. Resultatet blev konkurs og hundredvis af løsrevne plastbøjer, som drev rundt med vind og strøm. Det er også beskæmmende, at man fra politisk side ikke følger med i ny viden om muslinger og miljø. At muslingefarme lokalt forurener voldsomt under og omkring farmene. De koncentrerer ganske enkelt forureningen fra et stort område og efterlader så resterne på bunden under farmene. Eller at iltsvind i bunden under og omkring farmene kan frigøre ellers bundet fosfor - til mulig skade for vandmiljøet. Og der ligger oceaner af fosfor på bunden af Mariager Fjord. Man ser også stort på, at muslingerne kan være værter for blandt andet farlige havkolera-bakterier. At muslinger på mange måder er en farlig måde at påvirke miljøet på. Det ved vi fra adskillige svenske undersøgelser foretaget af uvildige forskere, som ikke har økonomiske interesser i muslingeproduktion. Danske forskere har til gengæld kraftig fokus på at få del i de millioner af tilskudskroner, som Innovationsfonden har kastet ind på banen til netop muslingeproduktion - kamufleret som "miljømuslinger". Og da kniber det tydeligvis med at se klart - i at prioritere vandmiljøet frem for egen økonomisk gevinst. Endelig kan det være interessant at kigge på de tal, som danske muslingeforskere har publiceret fra Linemuslingeanlæg 112 i Skive Fjord. Referencen inden for dansk muslingeopdræt. Her har man angivet totalt urealistiske høsttal, som er publiceret utallige steder. Uden at blive mere rigtige af det. Nu er der så langt om længe kommet syn for sagen - via aktindsigter omkring de reelle registrerede høsttal, der udgør mindre end fem procent af det, som Dansk SkaldyrCenter selv påstår. Det er der ikke megen vandrensning i - kun oceaner af organisk forurening. Lokale politikere bør virkelig håndtere "miljømuslinger" som det, de i virkeligheden er - varm luft for tilskudskroner til skade for vandmiljøet i Mariager Fjord.

Annonce