Annonce
Debat

Debat: P-selskaber bekæmpes ikke med høtyve

Parkering: Erhvervspædagog og stifter af Mand & bil, Mikael Bjerre, har i sin klumme ’På kanten’ set sig gal på parkeringsafgifter. Vel at mærke de private af slagsen. Ifølge Mikael Bjerre er det udelukkende en skat på glemsomhed, der langtfra står mål med forseelsen og i øvrigt ikke tjener noget formål. Derfor finder han det også uforståeligt, at FDM ikke for længst har taget høtyvene ned fra væggene.

Det behøver vi ikke. FDM har gennem årene ført adskillige retssager mod p-selskaberne på vegne af vores medlemmer, der har ført til en bedre retsstilling og mere klare regler for privat parkering. Eksempelvis en bedre og mere tydelig skiltning på de private parkeringspladser.

Derudover kan vi - i al beskedenhed - også tage en stor del af æren for tilblivelsen af det nye Parkeringsklagenævn, hvor FDM sammen med Forbrugerrådet Tænk varetager forbrugernes interesser overfor parkeringsselskaberne. Siden sidste sommer har det sikret, at Mikael Bjerre og andre uheldige bilister nu har en nemmere, hurtigere og billigere klageadgang, hvis man har fået en p-afgift, man ikke kan blive enig med parkeringsselskabet om.

Om den omsiggribende parkeringsbranche, hvor erhvervsdrivende forsøger at lave gesjæft på snart sagt hvert ledigt frimærke, kan man mene meget. FDM anerkender, at en grundejer både har ret til og kan have behov for at indføre parkeringskontrol, men det er klart, at kontrollen skal ske på en fair og lovlig måde. Det holder vi i FDM et vågent øje med sker, ligesom vi ikke er bange for at gå i rette med parkeringsselskaberne, når grænserne bliver overtrådt.

Som forbruger har man altid muligheden for at stemme med pengepungen og gøre sine indkøb et sted, som parkeringsselskaberne endnu ikke har erobret. Så risikerer man heller ikke at skulle gribe ud efter høtyven.

Annonce
Dennis Lange, FDM
Annonce
Forsiden netop nu
Kronik For abonnenter

Kronikken: Kære Randers - Tak for nu

Kære Randers. Fredag 13. december siger Visit Randers farvel og tak for denne gang. Det er den sidste dag, hvor vores kontor på Rådhustorvet 4 er åbent. Turistforeningen for Randers og Omegn består. Rådhustorvet 4 var en smeltedigel af Randerstemaer. Fuldt fokus på alt det gode i Randers Kommune. Fire medarbejdere, som kunne deres Randers, som havde Randers-hjertet på rette sted, og som også var dybt professionelle på hver deres område, er der ikke plads til i den nye struktur. Så vi siger også farvel og tak for denne gang. Det er slut med den helt særlige betjening af turister og randrusianere, som har fået hjælp til stort og småt. Det er slut med at mødes, snakke Randers, finde på nye initiativer, strikke kampagner og promotionarrangementer sammen til gavn for Randers. Der kommer ikke flere frivillige, der vil stå på hovedet for Randers eller arrangører af jubilarfester, årsmøder eller en sjov weekend i byen. Produktionsselskaber får ikke mere hjælp til at finde locations eller lokale profiler til deres produktioner og ikke flere internationale pressebesøg. Der bliver ikke planlagt online kampagner i Tyskland eller indkvarteret geocachere fra hele verden. Vores mange turismevirksomheder får hverken særlig sparring, support eller netværk, og vi er der ikke til at sende vores gæster i deres retning. Det særlige fokus på Randers forsvinder, og Randers bliver som destination en del af noget større. Målt på tal har Visit Randers klaret sig godt: Positive interessentanalyser, fremdrift på de målgrupper af overnattende gæster, vi arbejdede med, online rækkevidde med mere, så præsterer vi ikke dårligt med den økonomi, vi har at gøre godt med. Det virker barokt, at en turismeorganisation med omsætningsfremgang på over 20 procent, god og stabil økonomi, 94 procent "meget tilfreds" opbakning fra vores samarbejdspartnere, 33 procent fremgang på hjemmesidebesøg, stabilt antal gæster på bureauet, må lade livet. Fire medarbejdere, en dedikeret bestyrelse, guider og frivillige har i denne politiske og meget offentlige proces holdt modet og arbejdsglæden oppe med de mange tilkendegivelser fra borgere, lokale, nationale og internationale samarbejdspartnere, avisartikler, Facebook og så videre. Vi har mistet det politiske mandat, men føler, at vi tydeligt har vundet befolkningens og erhvervets mandat. En stor tak for det. Mange har gjort, hvad de kunne for at bevare den lokale organisation, der kunne samarbejde med den nye Aarhus-organisation. Der blev holdt møder, skrevet læserbreve, mange kommentarer på Facebook og pressens fulde opbakning. Den kamp fra helt uventede sider for Visit Randers skal nok også ses i lyset af, at der over år er flyttet mere og mere væk fra Randers. Som én sagde: "Der forsvandt igen en del af hjerteklappen". Randers lukker langsomt ned. Jeg tror ikke på, at det er det mål, man har. Politikerne vil ikke Randers det skidt. Men man hvirvles som både politikere og embedsmænd ind i nogle dagsordner og samarbejder, som lige pludseligt har nogle negative konsekvenser for ens kommune. Det må man "æde", hvis man vil have nogle andre fordele, som man føler, er vigtigere. Det var det bedste, politikerne kunne opnå i situationen. Der er mange turismevirksomheder, 60-70 stykker, der hver på deres måde og i et fællesskab bidrager til vækst og udvikling for Randers. De vil gerne høres og ses - også af Randers Kommune. Disse virksomheder gør en kæmpeindsats på helt eget initiativ og for egen regning. Det lim, der fik dem til at arbejde sammen, er nu væk. I en anonym rundspørge svarede 33 ud af 40, at de foretrak en lokal organisation som Visit Randers som turismefremmeorganisation i et stærkt samarbejde med relevante destinationer, for eksempel Aarhus. De fik ikke under processen svar på deres spørgsmål. Der var orientering men ingen dialog. Denne top down tilgang byder normalt Randers imod. Vi har en klar oplevelse af, at vi har mistet det politiske mandat, men vi har fået et tydeligere mandat fra borgere, samarbejdspartnere, pressen og ikke mindst turismeerhvervet. En stor tak for det. Visit Randers har nu ikke mere en samarbejdsaftale med Randers Kommune og dermed heller ikke økonomisk tilskud fra Randers Kommune. Det betyder ikke, at turistforeningen ikke eksisterer. Vi tror på, at Randers, ligesom mange andre steder i landet, vil se en fornyet interesse for det helt nære og lokale samarbejde. I takt med, at tingene bliver større vokser, behovet for det, man kan overskue og har indflydelse på. Mine afsluttende bemærkninger er: Tak fra alle os på Rådhustorvet 4. Tak for mange års samarbejde med Randers Kommune, tak for alle de fantastiske mennesker jeg har mødt fra hele verden, tak for fantastiske kolleger. Tak.

Randers

Pårørende til plejehjemsbeboere i Dronningborg og Havndal er håbefulde: - Positivt at det ikke gik værre

Annonce