Annonce
Debat

Debat: Virksomhederne skal forpligte sig til grøn omstilling

Alle virksomheder, der modtager økonomisk støtte fra det danske samfund i den aktuelle krisesituation, bør være indstillet på at bidrage loyalt til implementering af de klima- og verdensmålsdagsordener, som regeringen og et flertal i Folketinget aktivt vil arbejde for i de kommende år.

Annonce

Jeg har stor respekt for den klarhed og hastighed, hvormed regeringen har handlet i forhold til corona-krisen. Det er ukendt land, og alligevel har regeringen - statsministeren, finansministeren og adskillige andre ministre - reageret klogt, resolut og hurtigt. Der skal reddes liv, arbejdspladser og virksomheder.

Jeg er enig. Vi skal i den situation ikke være smålige og nøjeregnende, for så kommer vi ingen vegne. Som statsministeren har sagt: Der laves og vil blive lavet fejl. Vi har set en direktør for sundhedsstyrelsen, der hele vejen igennem har demonstreret en evne til at være åben og ærlig med hensyn til, at vi må lære undervejs – og ændre strategi undervejs.

Men, for der er et men: Vi må ikke være tossegode. Der formidles nu milliarder af kroner ud til danske virksomheder. Det er virksomhedsejere, primært CVR-numre, der modtager de mange milliarder. Det er selvstændige erhvervsdrivende, aktie- og anpartsselskaber og andre juridiske konstruktioner, der får disse penge. Disse penge er udtryk for en solidaritet mellem samfundet og erhvervslivet, og det vil til syvende og sidst sige en solidaritet mellem danske skatteydere og dansk erhvervsliv.

Erhvervslivet er uden skyld i corona-krisen, ligesom skatteyderne er det. Ingen er skyldige; ingen er ansvarlige for den aktuelle corona-krise. Men vi har alle et medansvar for at komme så godt igennem krisen som overhovedet muligt. Vi har alle et medansvar for at håndtere krisen. Og vi har et ansvar for at lære af krisen.

Der er en tid efter corona-krisen, og alt, hvad vi ved nu, tyder på, at denne periode på mange dimensioner vil blive lige så alvorlig som, nej endnu mere alvorlig, end corona-krisen. Endnu mere alvorlig i den forstand, at den kalder på utraditionel, klog, resolut og hurtig handling – ikke blot fra regeringens side, men også fra virksomheder, kommuner, regioner og civilsamfundsorganisationer. Det skal vi tænke på nu. Og derfor skal alle virksomheder, der modtager – og er parat til at modtage – kontante penge i form af direkte tilskud, garantier eller lån fra regeringen, yde noget til gengæld. De skal overleve, ja, de skal undlade at fyre medarbejdere, ja, men det er ikke tilstrækkeligt. De skal ikke overleve for enhver fremtidig pris. De skal forpligte sig til en ny samfundskontrakt. De skal forpligte sig til at arbejde loyalt og aktivt for den bæredygtigheds- og klimadagsorden, der er indeholdt i de 17 verdens- eller bæredygtighedsmål.

For at sige det skarpere: Det handler ikke om, efter corona-krisen, at komme tilbage til god gammel business as usual. Det handler ikke om at komme tilbage til verden, som den så ud, før corona-krisen, for det var ikke en bæredygtig verden – hverken i Danmark eller i verden som helhed. Vi skal opbygge noget nyt. Vi skal, med et udtryk for katastrofeområdet, Build better back, vi skal lære af det, der sker lige nu, og så skal vi gøre noget andet, noget bedre, og noget mere rigtigt, ansvarligt og bæredygtigt, når vi skal bygge op bagefter.

Vi ved, eller må i hvert fald gå ud fra, at regeringen, så snart der er luft til det, vil tage fat på at udmønte klimarammeloven om den store reduktion af CO2-udslip frem mod 2030, i konkret lovgivning; vi har også lov til at gætte på, at regeringen i løbet af 2020 vil udarbejde en ny dansk handlingsplan for implementering af FN’s 17 verdensmål – en ny plan til afløsning og videreførelse af den gamle handlingsplan fra marts 2017.

Alle virksomheder, der modtager økonomisk støtte fra det danske samfund i den aktuelle krisesituation, bør være indstillet på at bidrage loyalt til implementering af de klima- og verdensmålsdagsordener, som regeringen og et flertal i Folketinget aktivt vil arbejde for i de kommende år. Virksomheder, der ikke allerede nu har, og som ej heller i fremtiden vil adressere og tage en bæredygtighedsdagsorden på sig, bør ikke modtage penge eller garantier fra det danske samfund, for de melder sig med deres afvisning af et medansvar for en bæredygtighedsdagsorden i realiteten ud af fællesskabet.

Virksomheder må forstå, at verden og Danmark er i en helt ny situation – ikke, at vi ikke har vidst dette før, men en ny situation på den måde, at vi nu skal begynde at agere på helt nye måder. Det er disse nye måder, der bør vise sig i den fremtidige danske – og internationale - klima- og bæredygtighedslovgivning. Virksomheder, der vil modtage penge og støtte fra den danske stat i denne situation, må med deres medvirken i denne kæmpe corona-redningsaktion melde sig ind i et fællesskab, der aktivt vil arbejde videre for den nye bæredygtighedsdagsorden.

De skal ikke gå neden om og hjem i den anledning; de skal reddes og de skal redde sig selv - og samtidig skal de aktivt medvirke til en bæredygtig udvikling. Arbejdsmarkedets parter, specielt erhvervslivets organisationer, skal vise deres ansvar ved at gå foran og hjælpe med at få dette udmøntet i konkrete krav, aftaler og tiltag.

Illustration: Gert Ejton
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Randers FC For abonnenter

Dét lærte vi af sejren mod Esbjerg: Sløjt fremmøde, minutter til glemmebogen og et taktisk svinkeærinde

Randers FC For abonnenter

Reaktioner efter sejren: Vito viste vejen - men kun til andenpladsen

Randers FC For abonnenter

Karakterer fra Vito-show på Cepheus Park: En hård aften for et par unge knægte

Annonce