Annonce
Randers

Det går den forkerte vej - flere randrusianere bliver sat på gaden af fogeden

Efter flere år, hvor antallet af borgere i Randers, der sættes ud af deres bolig, er faldet, så er antallet af fogedsager igen stigende. Både i Randers retskreds, der dækker Randers, Syddjurs, Norddjurs og Favrskov kommuner, og i Randers Kommune. Dette til trods for, at Randers Kommune arbejdet målrettet på at forebygge udsættelser. Arkivfoto: Lars Rasborg
Den boligsociale enhed er i gang med flere tiltag, der skal bremse antallet af sager, hvor randrusianere sættes ud af deres bolig. Men mange borgere, der er i fare for at blive hjemløse, er svære at få kontakt med.

Randers: Siden 2015 har Randers Kommune gjort en særlig indsats for at forebygge, at borgere ender med at blive sat på gaden, fordi de ikke har betalt deres husleje. Og det har kunnet ses i statistikken, fordi der hvert år har været et fald i antallet af sager. Men nu er den positive udvikling vendt, og der er et stigende antal borgere, der mister deres hjem. Det viser tal fra Domsstolsstyrelsen, der har opgjort antallet af fogedsager og effektive udsættelser i 2018.

Sammenlignet med 2017 er der for Randers Kommune tale om en stigning på 24 afsluttede sager, hvilket svarer til 18 procent. Effektive udsættelser er steget med seks sager, en stigning på 14 procent.

Ellen Petersen (S), der er formand for beskæftigelsesudvalget, understreger, at der er fokus på området.

- Jeg er ikke så bekymret endnu, men der skal ikke ændres meget i nedadgående retning, så skal der gøres noget. Det er vigtigt, at mennesker har en bolig - derfra din verden går. Og det bliver dyrt, både for den enkelte borger eller familie, og for samfundet, hvis der ikke handles, inden det kommer så vidt, at man sættes ud af sin bolig, siger hun.

Ellen Petersen peger på, at der allerede er sat tiltag i gang for at vende den negative udvikling. Den boligsociale indsats, som blev etableret for få år siden, vil blandt andet lave nye arbejdsgange for at gøre de administrative opgaver lettere at løse.

Annonce

Flere udsættelser i 2018

I 2018 steg antallet af huslejesager og udsættelsessager i Randers Byretskreds, viser en statistik fra Domstolsstyrelsen. Kredsen dækker Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner.

I 2017 var der 314 afsluttede sager ved fogedretten i Randers, og i 2018 353.

77 sager endte i 2017 med effektiv udsættelse, mens tallet var 79 i 2018.

En gennemgang af fogedsagerne i Randers Kommune viser, at der fra 2017 til 2018 er 24 flere borgere, svarende til 18 procent, med en sag ved fogedretten grundet huslejerestance.

Ligeledes ses en stigning på seks effektive udsættelser i 2018 svarende til en stigning på 14 procent i forhold til 2017, hvor der var 41 udsættelser. I 2018 var der 47 udsættelser.

Forebyggende arbejde

Desuden arbejder medarbejderne i den boligsociale indsats på at klæde de ansatte i den kommunale forvaltning godt på til at være opmærksomme på, hvilke borgere der kan være i risiko for at blive sat på gaden, fordi de ikke betaler husleje.

Problemet er ofte, at borgere der har svært ved at betale huslejen, ikke ser i deres e-boks og derfor ikke læser de beskeder og rykkere, der sendes til dem. De er også svære at få kontakt med på andre måder, men det er nødvendigt, hvis de skal have hjælp til at undgå at miste deres hjem.

De boligsociale medarbejdere bestræber sig på altid at være til stede, når fogeden banker på for at sætte beboere ud af deres bolig. De kan hjælpe med at finde en løsning både her og nu og på længere sigt for de, der bliver hjemløse.

Det bedste er at forebygge, at en borger kommer så langt bagud med huslejen, at hun eller han ikke har en chance for at betale gælden. Kommunen og RandersBolig står sammen om den forebyggende indsats.

- Vi har et rigtig godt samarbejde med RandersBolig, og hjælper hinanden så meget vi kan, siger Ellen Petersen.

Flere henvendelser

Samtidig er en ændret praksis hos Randers Bolig en del af forklaringen på, at antallet af sager er steget i sidste halvdel af 2018.

Samlet set har den boligsociale enhed i 2018 håndteret orienteringer om 987 borgere med huslejerestance, heraf 739 i andet halvår af 2018. Denne store stigning i antallet af orienteringer skyldes ændret rykkerprocedure hos RandersBolig pr. 1. juni 2018. RandersBolig orienterer nu tidligere end før kommunen om huslejerestancer.

Det betyder, at det i højere grad er muligt at hjælpe borgeren, da restancen ikke når at blive så høj, før den boligsociale enhed får kendskab til restancen. Hjælpen kan for eksempel bestå af indgåelse af afdragsordninger eller kontakt til kommunale mestringsvejledere og andre medarbejdere, der kan hjælpe borgeren med at få styr på økonomien og eventuelle andre udfordringer.

Omvendt har den nye procedure også betydet, at RandersBolig hurtigere sender restancesagerne videre til advokat til vurdering af det juridiske grundlag for at indgive sagen ved fogedretten.

Desuden har den boligsociale enhed også håndteret et øget antal henvendelser fra borgere/pårørende, medarbejdere og eksterne samarbejdspartner vedrørende borgere med udfordringer i deres boligsituation. Derfor har de to-tre medarbejdere haft mindre tid til det opsøgende arbejde.

Nye tal fra Domstolsstyrelsen viser, at antallet af huslejesager stiger i mange retskreds, blandt andet i Randers. Og flere sager ender med, at borgere reelt sættes ud af deres bolig, efter at deres sag har været behandlet i fogedretten. Arkivfoto
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce