Annonce
Randers

DI-analyse: Randers, Norddjurs og Mariagerfjord kunne spare millioner med mere udlicitering

Skal kommunen selv, eller er det smartere at lade private virksomheder stå for renholdelse og vedligehold af eksempelvis byens parker. Foto: Annelene Petersen
I en ny analyse, som DI har lavet, placeres Randers, Norddjurs og Mariagerfjord blandt de ti kommuner, som sender færrest driftsopgaver i udbud. Gør de det bare lidt mere, vanker der milliongevinster, mener DI.

Randers: Der er store økonomiske gevinster at hente for mange kommuner, hvis de vælger at udlicitere flere af de opgaver, de i dag selv løser, til private.

Det mener man hos Dansk Industri (DI), som bygger holdningen på en ny analyse, organisationen har lavet over mængden af offentlig-privat samarbejde i landets kommuner. Tre kommuner i denne avis' dækningsområde, Randers, Norddjurs og Mariagerfjord, markerer sig ved alle at være blandt de ti danske kommuner, som samarbejder mindst med private virksomheder.

Ifølge DI's analyse ville de tre kommuner kunne spare henholdsvis 25,1, 15 og 11,9 millioner kroner på driften, hvis blot de løftede sig til landsgennemsnittet, når det gælder andelen af opgaver, man vælger at sende i udbud.

Annonce

IKU

I analysen har man målt kommunernes samarbejde med private ud fra den såkaldte Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU), som er fastsat af Social- og Indenrigsministeriet. IKU angiver forholdet mellem konkurrenceudsatte driftsopgaver og den samlede mængde af opgaver, som er egnet til at blive sendt i udbud, opgjort i nettodriftsudgifter.

På baggrund af flere tidligere studier af, hvor stor effekt, man kan opnå ved at sende driftsopgaver i udbud, er DI så kommet frem til de nævnte gevinster for Randers og de to nabokommuner.

DI har i sin 2030-plan en overordnet målsætning om, at 45 procent af de udbudsegnede opgaver på tværs af kommuner, regioner og staten skal konkurrenceudsættes i 2030. I dag er det omkring 26 procent, og i Randers, Norddjurs og Mariagerfjord er det henholdsvis 22,3, 20,5 og 21,9 procent.

- Lige nu er der på landsplan en tendens til, at udviklingen i mængden af opgaver, der sendes i udbud, enten er gået i stå eller tilbage, siger underdirektør Jakob Scharff fra DI.

- Vi oplever også  at flere kommuner hjemtager opgaver, som har været udliciteret. Det er der ikke noget odiøst i, men vi synes, det i givet fald skal ske på konkurrencemæssige vilkår. Det er helt fint, at kommunen vælger selv at klare opgaven, hvis den er vundet i en licitation, siger Jakob Scharff.

Annonce

Uheldige eksempler

Han er helt med på, at der findes en del eksempler på, at kommuner tager opgaver som rengøring og hjemmepleje tilbage efter at de har været udliciteret til private, som ikke har levet op til forventningerne.

Rengøring er en af de opgaver, som flere kommuner har valgt at udlicitere. Men også et område, hvor man finder flere eksempler på, at opgaven tages hjem igen, fordi man er utilfreds med kvaliteteten. Foto: Mads Dalegaard

- Men i mange af disse tilfælde handler det om, at udbuddet har været en ren spareøvelse, hvorfor man i udbudsmaterialet ikke har præciseret opgavens indhold, men først og fremmest har fokuseret på at spare penge. Man har med andre ord fået, hvad man har bedt om, siger Jakob Scharff.


Jeg tillader mig at tvivle på, at der er meget at hente ved mere udlicitering. Den slags sammenlignende analyser tager sjældent højde for forskellighederne mellem kommunerne. Vi er en lille kommune med et lille privat marked.

Jan Petersen, borgmester i Norddjurs Kommune


Han mener derfor, at kommunerne bør bestræbe sig på at være omhyggelige med at stille præcise krav til kvaliteten af de opgaver, de sender i udbud.

- Så kan det godt være, at kommunens egne viser sig at være de bedste til opgaven, men så har de private aktører fået en reel chance i konkurrencen, siger Jakob Scharff.

Annonce

Ikke ideologisk

I Norddjurs får analysen ikke umiddelbart borgmester Jan Petersen (S) til at overveje at ændre på den kommunale praksis med udlicitering.

- Jeg tillader mig at tvivle på, at der er meget at hente ved mere udlicitering. Den slags sammenlignende analyser tager sjældent højde for forskellighederne mellem kommunerne. Vi er en lille kommune med et lille privat marked.

- Om vi vælger at sende en driftsopgave i udbud er ikke styret af ideologi, men af sund fornuft. Hvis noget fungerer rigtig godt, hvorfor så forsøge at sætte andre til det, spørger Jan Petersen retorisk, men understreger samtidig, at man i Norddjurs Kommune på ingen måde har problemer med at udlicitere, hvor det giver mening.

Heller ikke i Mariagerfjord ligger der bevidste fravalg bag kommunens lave andel af udliciterede opgaver.

- Jeg er god klar over, at vi ikke hører blandt dem, der har udliciteret mest. Men det er ikke fordi, vi bevidst undgår det. Vi vurderer fra sag til sag, hvad der synes mest hensigtsmæssigt, siger borgmester Mogens Jespersen (V).

Annonce

Pragmatisk tilgang

Han nævner videre, at man for nylig har undersøgt mulighederne for at sende opgaven med at vedligeholde kommunens områder i udbud, men at det blev droppet af et flertal i byrådet.

- I øjeblikket kigger vi på, om det giver mening at sende pedelservice i licitation, siger Mogens Jespersen.

I Randers har man ifølge borgmester Torben Hansen (S) en pragmatisk tilgang til beslutningerne om, hvem der skal udføre den ene eller anden opgave.

- Ofte tages beslutningerne om udlicitering eller ej i udvalgene og som regel i enighed, siger han og fortsætter:

- Vi har ansvar for, at borgernes penge bliver brugt mest hensigtsmæssigt. Derfor undersøger vi som udgangpunkt altid, hvor vi kan få den bedste kvalitet, fleksibilitet og leveringssikkerhed til den laveste pris. Det er i nogle tilfælde blandt vore egne, i andre tilfælde hos private leverandører.

Torben Hansen tvivler ligesom sin kollega i Norddjurs på, at der er gevinster at den nævnte størrelsesorden at hente i mere udlicitering.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Randers

Skal byrådet have nyt navn? To partier er klar til at ændre titlen på Randers Byråd

Randers FC

Nedtælling til pokalfinale: Husk at følge med, når vi går live med Ralf Pedersen

Randers FC For abonnenter

Tre pokaltitler, DM-sølv og 15 år på førsteholdet i Freja: Bankmanden fyldte trofækontoen helt op

Annonce