Annonce
Norddjurs

Dilemma: Politikere skal vælge mellem naboer og svineproduktion

Svineproduktionen i staldene på Bodevej 21 i Bode skal ændres, og det kræver en politisk godkendelse. Et flertal i miljø- og teknikudvalget har sagt ja, men sagen kommer i byrådet på tirsdag. Arkivfoto: Mette Mørk
På tirsdag skal politikerne i Norddjurs tage stilling til en principiel sag, der kan få betydning for mange landbrug og beboere på landet. Nemlig, om en svineproducent kan få dispensation til ændret produktion af slagtesvin i udkanten af en landsby.
Annonce

Bode: På tirsdag skal politikerne i Norddjurs tage stilling til en sag, som handler om en dispensation fra kravene om begrænsning af lugtener fra en svineproduktion. Sagen er klassisk - på den ene side står lokale landmænd, der gerne vil optimere deres produktion. På den anden side naboerne, der i forvejen er plaget af lugtgener og frygter at få endnu flere.

Sagen er også principiel, for staldene ligger i udkanten af landsbyen Bode nær Ørsted. Og hvis byrådet i Norddjurs giver dispensation, kan det danne præcedens for en række lignende sager i andre landsbyer, som kommunen er ved at behandle.

Dispensation fra lugtkravene kan forlænge restlevetiden for stalde med en uheldig placering i forhold til naboer.

Naboerne er til gengæld i risiko for at få endnu større gener, end de har i dag.

I miljø- og teknikudvalget gik medlemmerne, med undtagelse af SF´s Alexander Myrhøj, ind for at give dispensationen. Myrhøj begærede den principielle sag i byrådet. Han mener, at en dispensation kan danne præcedens til lignende sager, og det har stor betydning for bosætning i landområder.

- Jeg forholder mig til, at forvaltningen påpeger at lugtgerne ikke vil blive større end de er i dag.

Niels Basballe (S), næstformand i miljø- og teknikudvalget

Annonce

Hyppig gylleudslusning

Den konkrete sag i Bode handler om produktionen i staldene på ejendommen Bodevej 21, der ligger i udkanten af Bode. Staldene er lejet ud til et lokalt interessentselskab, der producerer 2700 slagtesvin årligt på stedet. Selskabet har søgt om at ændre produktionen for at få større fleksibilitet, og det kræver kommunalbestyrelsens tilladelse, da det kan indebære forøget forurening eller andre virkninger på miljøet.

I den aktuelle sag er lugtgenekravet til samlet bebyggelse ikke overholdt. Den nærmeste samlede bebyggelse er Bodevej 14, der ligger 123 meter væk. Geneafstanden til samlet bebyggelse er 240 meter. Også ejendommen Bodevej 17 ligger for tæt på staldene i forhold til lugtgener. Landmændene ønsker derfor dispensation fra afstandskravet. Niels Basballe (S), der er næstformand i miljø- og teknikudvalget, har ligesom flertallet i udvalget sagt ja til dispensationen.

- Jeg forholder mig til, at forvaltningen påpeger, at lugtgerne ikke vil blive større, end de er i dag. Desuden vil der blive lavet tiltag, der kan minimere lugtgenerne, siger han med henvisning til, at der med dispensationen vil blive stillet krav om hyppig gylleudslusning, hvor gyllen i kanalerne under stalden bliver udsluset til fortanken mindst hver syvende dag. Noget, der i følge Miljøstyrelsen vil reducere lugtgener med 20 procent.

Annonce

Intet er sikkert

Niels Basballe påpeger, at det ikke er definitivt sikkert, at dispensationen går igennem på byrådsmødet, for nogle socialdemokrater kan godt have en anden holdning, end han selv har.

- Jeg mener, at landbrug er erhvervsvirksomheder som alle andre, og skal have muligheder for at udvikle sig. Men jeg kan ikke tolerere, at der kommer flere gener, siger Niels Basballe. Han understreger, at denne sag ikke nødvendigvis vil danne præcedens for lignende sager, der er på vej.

- Hver sag bliver vurderet enkeltvis.

I et høringssvar påpeger naboerne blandt andet, at de i forvejen er meget generet af støj og lugt fra dyreholdet på Bodevej 21. Gennem de senere år er de mere og mere generet af støj fra kornblæser og gyllestank, som er så slem, at deres vinduer og døre sjældent kan stå åbne, da stanken sætter sig i deres møbler og tøj. De kan stort set aldrig tørre deres tøj ude i den friske luft på grund af stanken, der går i det nyvaskede tøj.

Landmændene vil, hvis de får dispensation, ud over at lave hyppig gylleudslusning, tilsætte et stof til gyllen, der skal nedsætte lugten fra produktionen.

Nye regler for godkendelse

1. august 2017 trådte nye regler for tilladelse og godkendelse af husdyrbrug i kraft, hvorefter der i stedet for et antal dyr meddeles tilladelse til et antal kvadratmeter produktionsareal.

Den nye husdyrregulering bygger på ny faglig viden. Den tidligere antagelse var, at lugten blev øget med antal/kg svin på stald.

Dette har med den nye faglige viden vist sig ikke at være korrekt.

Derfor er principperne for lugtberegning lavet om i den nye regulering. Lugten beregnes nu som produktionsarealets størrelse gange den emissionsfaktor, der er for den pågældende dyretype pr. kvadratmeter.

Niels Basballe (S) mener ikke, at sagen nødvendigvis kommer til at danne præcedens for andre lignedne sager. Arkivfoto
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Randers FC For abonnenter

Navne, noter og bud på opstillingen: Profiler vender tilbage til Europa-jagt

Annonce