Annoncørbetalt indhold

Din årsopgørelse er på vej: Her er der penge at spare

Robert Dybkjær peger på, at især håndværker- og rejsefradraget er steder, danskerne skal være opmærksomme. Foto: Dansk Revision.

Om få dage kan du se, om du skal betale penge tilbage til Skat, eller om du får penge retur. Men mange glemmer at tjekke, om de får de fradrag, de er berettiget til, og om felterne er udfyldt korrekt. Dansk Revision kommer her med råd til, hvordan du kan se, om din årsopgørelse er rigtigt udfyldt.

Skat frigiver på mandag den 12. marts årsopgørelsen for 2017, måske sker det endda allerede i slutningen af denne uge. Rigtigt mange danskere skynder sig at se om de får penge tilbage eller skal af med penge til Skat, men en del glemmer at tjekke, om alle deres fradrag nu også er på årsopgørelsen.

Man skal nemlig huske, at det er ens eget ansvar, at tallene stemmer. Det er derfor en god idé, at se efter, at man ikke snyder sig selv for et fradrag.

Skattejurist hos Dansk Revision, Robert Minke Dybkjær fortæller, at der er penge at hente ved at gå sin årsopgørelse efter i sømmene.

- Man skal være sikker på, at det, der er indberettet, er rigtigt, og hvis man selv skal påføre oplysninger på sin årsopgørelse, at man får det gjort korrekt. For hvis der er indberettet noget forkert, eller hvis man mangler at indberette noget, så kommer man til at miste fradrag og går dermed glip af nogle penge. Især håndværkerfradrag skal folk selv sørge for at indberette, og på det punkt kan der være noget at hente, og hvis man rejser for sin arbejdsgiver, så kan man få fradrag for små fornødenheder. Det er to fradrag, som jeg tror, mange overser, siger Robert Dybkjær og tilføjer, at hvis der er problemer med årsopgørelsen kan man let få hjælp gennem Skat eller hos en revisor.

Nedenfor gennemgår Dansk Revision de typiske fradrag, som man overser eller glemmer at kontrollere.

Håndværkerfradrag

Håndværkerfradraget (servicefradraget) for 2017 giver fradrag på op til 6.000 kroner pr. person for serviceydelser i hjemmet, mens håndværksydelser giver fradrag på op til 12.000 kroner pr. person. Man kan få fradrag på sin årsopgørelse for 2017, hvis arbejdet er udført i 2017 og betalt senest 28. februar 2018. Man kan kun få fradrag for arbejdsløn, og arbejdet skal stå på listen over godkendte ydelser. Listen over, hvad der berettiger til håndværkerfradrag og de nærmere betingelser, kan man se på skat.dk. Fradraget gælder også for arbejdsydelser for fritidsboliger, som er beliggende i både Danmark og udlandet. Skats system beregner selv momsen. Man skal derfor indtaste beløbet uden moms. Hver ægtefælle skal indtaste sine fradrag. De overføres ikke automatisk mellem ægtefæller.

Fradrag for låneomkostninger

Man kan fratrække garantiprovision, der betales ved omlægning af lån, stiftelsesprovision og gebyrer, som betales ved optagelse af lån med løbetid under to år. Man får et bilag fra realkreditinstituttet eller pengeinstituttet.

Fradrag for renter på SU-lån

Betaler man af på et studielån, kan man få fradrag for renterne. Fradraget kommer automatisk på ens årsopgørelse, og her kan man se, hvor Skat har oplysningerne fra. Man kan så sammenholde disse oplysninger med dem, der fremgår af su.dk. Man kan dog ikke være sikker på, at indberetningen af lånets størrelse og renter er gjort korrekt. Derfor er det en god idé at tjekke tallene.

Renter på private pantebreve, lån og familielån

Man skal huske, at man også kan få fradrag for renterne, hvis man låner penge af en privatperson. Det er ofte relevant i en situation, hvor en person selv har købt eksempelvis en andelsbolig eller en lejlighed. Vedkommende kan have lånt penge hertil af sine forældre eller bedsteforældre, og man har bestemt, at det skal være med en rente. Her gælder det, at långiver skal huske at indberette renteindtægten, mens låntageren kan få fradrag for renteudgifterne.

Fradrag for indbetalinger til velgørende organisationer

Hvis man har indbetalt til velgørenhed til for eksempel Kræftens Bekæmpelse, Børnefonden, eller andre organisationer, kan man få fradrag for beløbet. For at få fradraget skal man kontrollere, at organisationerne har indberettet beløbene til Skat. Man kan nemlig kun få fradrag, hvis organisationerne har indberettet ens bidrag til Skat. Man har fradrag for de indbetalte beløb - store som små beløb - dog højst 15.600 kroner i alt i 2017. Hvis ens bidrag ikke fremgår af årsopgørelsen, skal man rette henvendelse til den organisation, man har indbetalt bidragene til, idet man ikke selv kan ændre i dette felt på årsopgørelsen.

Kørselsfradrag

Hvis man kører mere end 24 kilometer til og fra arbejde, kan man få fradrag for kørslen, uanset hvilket transportmiddel, man benytter sig af, og uanset om man kører sammen med andre. Transporten må dog ikke være betalt af ens arbejdsgiver. Man skal huske, at hvis man arbejder på flere arbejdspladser i løbet af et år, skal man indtaste antal dage for hver enkelt arbejdsplads. Ikke alle er opmærksomme på, at hvis der køres til flere arbejdspladser på samme dag, kan man få kørselsfradrag, hvis man samlet kører mere end 24 km om dagen. Det gælder også, hvis man kører til og fra den samme arbejdsplads flere gange dagligt.

Rejsefradrag

Har man været på rejse for sin arbejdsgiver, og arbejdsgiver ikke betaler rejseudgifter eller ikke udbetaler en skattefri godtgørelse, kan man få rejsefradrag. Fradraget bliver givet pr. døgn og skal regnes fra det faktiske udrejsetidspunkt. Vær særligt opmærksom på, at man også kan få fradrag for småfornødenheder, selvom ens arbejdsgiver betaler alle udgifterne til kost og logi ved ens rejse. Fradraget er på 121,75 kr. pr. døgn (2017) og dækker udgifter til småfornødenheder såsom avis, kaffe, busbillet med videre. Udgifterne må dog ikke være godtgjort af ens arbejdsgiver.

Tab på aktier og investeringsforeningsbeviser

Man bør kontrollere, om Skat har oplysninger om ens beholdning af børsnoterede aktier og investeringsforeningsbeviser. I modsat fald er der risiko for, at man ikke får fradrag for tab på børsnoterede aktier og investeringsforeningsbeviser, når man engang i fremtiden sælger dem. Hvis man har solgt børsnoterede aktier med tab i tidligere år, er det en god idé at kontrollere, at Skat har disse oplysninger, da tab kan modregnes i fremtidige gevinster og udbytte på børsnoterede aktier. Hvis ens ægtefælle har en gevinst på en børsnoteret aktie, så overføres dette tab til modregning i ægtefællens aktiegevinster og udbytte af børsnoterede aktier. Husk, at hvis man har haft et tab, skal det anføres med et minus foran beløbet på årsopgørelsen.

Børne- og underholdsbidrag

Børne- og underholdsbidrag bliver kun indberettet til Skat, hvis aftalen går via Udbetaling Danmark. En del fraskilte personer indgår selv en bindende aftale om betaling af børne- og underholdsbidrag. Personer i sådanne situationer skal selv huske at indtaste det fradragsberettigede bidrag på årsopgørelsen.

Hvis man har betalt bidrag til en fraskilt ægtefælle i forbindelse med et barns dåb eller konfirmation, kan disse bidrag i nogle tilfælde være fradragsberettigede. Disse bidrag skal også indberettes, da de kun fremgår af årsopgørelsen, hvis der er tale om en ordning, som går gennem Udbetaling Danmark.

Man skal huske at indberette cpr.nr. på modtageren af børne- og underholdsbidraget for at få fradraget.

Hvis man glemmer at indtaste fradragene

Selvangivelsesfristen er for de fleste 1. maj, men glemmer man at indtaste sine fradrag inden fristen, kan man som hovedregel stadig nå at få glæde af dem.

Man kan nemlig søge om genoptagelse af ens skatteansættelser for indkomstårene 2014, 2015 og 2016. Det kan man gøre frem til og med 1. maj 2018. Efter den dato kan man kun søge om genoptagelse af skatteansættelserne for indkomstårene 2015 og 2016, fordi indkomståret 2014 vil være forældet på dette tidspunkt.

Glemte fradrag kan man i de fleste tilfælde indberette via TastSelv under "ret årsopgørelsen" på Skats hjemmeside.

Hvis man har rettelser til rubrikker, som man ikke selv kan ændre i, fordi de er låst af Skat, skal man sende en mail til Skat. Her kan man så fortælle, hvad man vil have rettet og hvorfor og vedhæfte relevant dokumentation.

Når skatten er beregnet om, får man udbetalt den overskydende skat med tillæg af rentegodtgørelse tilbage til den 1. september i året efter indkomståret.

Overskydende skat eller restskat?

Tommelfingerreglen siger, at langt hovedparten af de 4,6 mio. danskere, der modtager en årsopgørelse, får skat tilbage. Skat udbetaler overskydende skat første gang den 10. april. Restskat betyder, at man skal betale penge tilbage til Skat. Hvis man får restskat og betaler i perioden 1. januar til 2. juli 2018, skal man betale en rente på 1,7 procent regnet fra 1. januar til og med betalingsdagen.

Betaler man f.eks. 1.000 kr. i restskat midt i marts 2018, koster det ca. 4 kr. i renter.

Denne artikel er sponseret af Dansk Revision, som sætter fokus på årsopgørelsen.

FAKTA

Fra den 12. marts kan borgerne i Danmark få overblik over deres skatteregnskab for 2017, når Skat er klar med årsopgørelsen. Dansk Revision kan bistå med eksperter, der kan hjælpe dig med at forstå din årsopgørelse og sikre, at du får rådgivning, der kan komme dig til fordel, når årsrapporten skal tjekkes igennem.

Om Annoncørbetalt indhold

Annoncørbetalt indhold er et annonceformat, der er blevet til i samarbejde mellem Jysk Fynske Mediers kommercielle afdelinger og en annoncør.

Jysk Fynske Mediers uafhængige redaktionelle medarbejdere er således ikke involveret i nogen faser af udviklingen af det betalte indhold. Lige som annoncørerne ikke har nogen indflydelse på det redaktionelle indhold på Jysk Fynske Mediers nyhedssites.

Når en artikel er markeret med ’annonce’ eller ‘annoncørbetalt indhold’, betyder det, at en annoncør har betalt for artiklen og har haft indflydelse på indholdet i den konkrete artikel.

Annoncørbetalt indhold skal leve op til Jysk Fynske Mediers nyhedssites øvrige stil, tone og den generelle kvalitet, som læserne normalt forventer sig at møde.

Annoncørbetalt indhold vil altid være tydeligt afmærket med ‘Annoncørbetalt indhold’ og annoncørens logo for at gøre det tydeligt for vores læsere, at artiklen er betalt. Desuden vil valg af skrifter, farver og design adskille sig fra Jysk Fynske Mediers uafhængige redaktionelle artikler for at undgå forveksling.