Annonce
Randers

Eksperter: Fuhr og Overmark kan have fat i noget

Forvaltningen skal nu tage stilling til en række spørgmsål fra Kasper Fuhr Christensen (tv) og Bjarne Overmark (th), som vedrører den ugyldige omkonstituering af byrådsudvalg i 2015. Foto: Annelene Petersen

De har en pointe, mener en ekspert om Bjarne Overmark og Kasper Fuhrs påstand om, at udvalg i Randers Byråd har truffet ugyldige beslutninger i 2,5 år. Måske, siger en anden, men de får næppe noget ud af det.

Annonce

Randers: Da der i starten af april blev afsagt dom i sagen om ugyldig omkonstituering af byrådsudvalg, var det ikke et punktum i historien men snarere et komma.

Retten slog fast, at de tre byrådsmedlemmer Daniel Madié (K), Kasper Fuhr Christensen (VL) og Bjarne Overmark (BL) uretmæssigt var blevet fjernet som udvalgsformænd. Sidstnævnte slog i den forbindelse fast, at det sidste ord i sagen ikke var sagt.

Den udmelding står han nu sammen med Kasper Fuhr Christensen ved, i det de to byrådsmedlemmer har bedt forvaltningen svare på en række spørgsmål, der overordnet set skal klargøre, om beslutningerne, der siden hen blev truffet i de ugyldigt nedsatte udvalg, ligeledes er ugyldige.

Og det kan der ifølge eksperter på området umiddelbart ligge ganske meget fornuft i at sætte spørgsmålstegn ved.

- Det er meget svært at sige, om de har ret, men det er under alle omstændigheder et væsentligt spørgsmål at rejse, siger Roger Buch, chefforsker i samfundsvidenskab ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

- I virkeligheden burde man nok af sig selv have undersøgt det, enten på borgmesterens eller kommunaldirektørens initiativ, siger han.

Annonce

Forhold taler imod

Det forventes, at spørgsmålene vil blive besvaret på byrådsmødet 11. juni, men Fuhr og Overmark vil sandsynligvis ikke få ret i påstanden om, at udvalgsbeslutningerne er ugyldige, vurderer jurist med speciale i kommunalret.

- I princippet kan man godt rejse spørgsmålet, om alle udvalgsbeslutninger efter omkonstitueringen er ugyldige, men der er flere forhold, som taler imod, siger Søren Højgaard Mørup, professor ved Juridisk Institut på Aarhus Universitet.

- For det første var det ikke åbenbart, at styrelsesvedtægtsændringen var retsstridig. For det andet må der lægges vægt på hensynet til, at man skal kunne regne med beslutninger, der træffes i den offentlige forvaltning. Det gælder særligt, at borgerne skal kunne indrette sig i tillid til kommunens afgørelser.

Han medgiver dog, at man, såfremt vedtægtsændringen var åbenbart retsstridig, godt kunne forestille sig at anfægte de udvalgsbeslutninger, der senere blev truffet.

Spørgsmålet om åbenbar retsstridighed mener Roger Buch dog ikke er specielt relevant i denne sammenhæng.

- Det, synes jeg, er en underlig betragtning. Det siger sig selv, at man ikke dengang vidste, om det var lovligt, for det var netop det, man var uenige om, siger han.

Annonce

Vidtgående konsekvenser

I den mail Kasper Fuhr Christensen og Bjarne Overmark har sendt til direktionen, konkluderer de:

- De beslutninger, der er blevet truffet af udvalgene i perioden fra omkonstitueringen, gælder som udgangspunkt ikke.

Hvorvidt de får medhold i den udlægning, er ifølge Søren Højgaard Mørup ret usandsynligt. Ikke mindst af de allerede nævnte årsager, men også grundet omfanget af sagen.

- Det vejer tungt, at det vil have meget vidtgående konsekvenser, hvis man anfægter gyldigheden af samtlige beslutninger, forklarer han.

Ikke desto mindre mener Roger Buch, at man må gå sagerne igennem fra ende til anden, for at finde frem til eventuelle ugyldige beslutninger.

- Man er nødt til at tage stilling til de konkrete beslutninger, for det kan være forskelligt fra sag til sag. I det omfang der er tale om beslutninger, som er godkendt af byrådet, spiller det ikke den store rolle, hvad udvalget har besluttet. Omvendt er der nogle sager, som slutter i udvalget, og her kar det være særligt interessant at vurdere, om de er gyldige eller ej, siger han.

Dermed kan høstakken reduceres til en mere overkommelig størrelse for de medarbejdere, der bliver sat til at undersøge, om den er fyldt med nåle.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce