Annonce
Østjylland

Ekstremregn truer: De vitale veje i Aarhus skal sikres mod oversvømmelser

I 2013 ramte et voldsomt skybrud Ringgaden i Aarhus. Nu skal der reserveres penge, så de mest vitale veje i Aarhus Kommune sikres bedre mod oversvømmelser. Foto: Kim Haugaard
Aarhus Kommune har udpeget de steder, hvor klimaforandringer kan blokere veje med afgørende betydning for eksempelvis udrykningskøretøjer. Det koster 150 millioner kroner at sikre vejene mod de truende vandmasser.

AARHUS: Nogle veje i Aarhus er helt afgørende for eksempelvis ambulancer og opretholdelsen af daglige leverancer af madvarer til butikkerne.

De veje vil Aarhus Kommune nu gøre en særlig indsats for at sikre mod eksempelvis store mængder nedbør i forbindelse med klimaforandringer.

- De øgede nedbørsmængder og stigninger i vandstanden kan forårsage oversvømmelser af bebyggelse og veje. Det sidste kan i værste fald betyde, at udrykningskøretøjer og varer til butikkerne ikke kan nå frem. Det gælder selvfølgelig også den almindelige borger, der skal på arbejde, i skole eller lignende. Det skal vi forberede os på, så generne for os alle bliver mindst mulige, understreger rådmand for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek (V).

Aarhus Kommune har i flere år arbejdet med at ruste Aarhus til forandringer i klimaet.

Det er sket på baggrund af blandet andet en rapport fra COWI, lavet for RealDania i 2017.

Den angiver, at det vil koste kommunen seks milliarder kroner frem til 2117, hvis der ikke gøres noget for at beskytte de truede værdier og arealer mod stormflod og forventede havvandsstigning.

Kommunen og klimaet

I 2014 gav Aarhus Byråd penge til en særlig indsats for klimatilpasning. Det er nu kortlagt, hvordan man kan afhjælpe risiko for oversvømmelse i Vejlby/Risskov, og hvordan et stigende havniveau påvirker eksempelvis Aarhus Ø og Sydhavns-kvarteret frem mod år 2100.

Det er også kortlagt, hvordan oversvømmelser af det kritiske vejnet påvirker privat og offentlig transport samt beredskabets muligheder for at komme frem.

Ifølge kommunens kortlægning er der behov for initiativer på eksempelvis Grenaavej, Åhavevej, Åby Ringvej, Viby Ringvej, Randersvej, Stillingvej, Sletvej, Sønderskovvej, Lystrupvej, Thorvaldsensgade, Silkeborgvej, Nørreport og Genvejen.

Aarhus Kommune arbejder også med klimatilpasning i samarbejde med Aarhus Vand A/S. Store dele af byens kloaksystemer er under hårdt pres på grund af klimaforandringerne og den store vækst og fortætning i Aarhus.

De kritiske veje

Aarhus Kommune arbejder på flere fronter for at forebygge skader på grund af klimaændringer.

Aktuelt handler det om de såkaldte "kritiske veje", hvor eksempelvis oversvømmelser får alvorlige konsekvenser for samfundet.

Der er udarbejdet en liste med veje, der har et eller flere kritiske punkter.

Nu ønsker rådmand Bünyamin Simsek, at politikerne i Aarhus Byråd reserverer 150 millioner kroner over en årrække til at sikre de vigtigste veje i kommunen mod oversvømmelser. Mandag behandles sagen i kommunens magistrat.

- Vi skal selvfølgelig forberede os, så generne for os alle bliver mindst mulige. Det er vigtigt, at vores veje også fungerer i ekstreme situationer, og vi skal sørge for at hjælpe med til at beskytte folks boliger i det omfang, det er muligt. Vi har nu prioriteret hvilke veje, der er mest udsatte og i hvilken rækkefølge vi derfor skal bruge pengene. Erfaringer viser, at man kan spare mange penge ved at investere i at undgå oversvømmelser, da det er dyrt, hvis først skaderne er sket, siger rådmanden.

På mødet i magistraten lægges der også op til at afsætte 30 millioner kroner til blandt andet en samlet strategi for vandhåndtering i Aarhus Kommune.

Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Regeringen: En pakke cigaretter skal koste en 50'er

Annonce