Annonce
Randers

En statsministerkandidat besøgte tandhjulsfabrikken

Søren Fischer og Mette Frederiksen bidrog begge til en let og opløftet stemning ved fyraftensmødet. Foto: Mathias Fredslund Hansen

Både stemningen og debatlysten var stor, da Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen mødte medarbejdere og gæster på Randers Tandhjulsfabrik.

Randers: Stemningen var løftet fra start, hvilket værten og gæsten, Søren og Mette, skal tildeles lige meget af æren for.

Søren med efternavnet Fischer var vært ved fyraftensmødet på sin Randers Tandhjulsfabrik, hvor Socialdemokratiets kandidat til statsministerposten, Mette Frederiksen, var inviteret til primært at tale om, hvordan man sikrer, at der også fremover vil være mennesker med de rette kvalifikationer til at bestride job i produktionsvirksomheder som blandt andet tandhjulsfabrikken.

Den ellers konservative Søren Fischer bød Mette Frederiksen velkommen med blandt andet en afsløring af, at han én gang i sit liv havde stemt socialdemokratisk og én gang på Venstre.

- Stemmen på Socialdemokratiet var helt bevidst, mens den til Venstre var en fejl, sagde han.

Det fik Mette Frederiksen til at replicere, at én stemme på S i løbet af et helt liv er for lidt, hvilket der bør gøres noget ved. Til gengæld roste hun sin vært for dennes påklædning.

- Jeg er meget beæret over, at du har taget så flotte bukser på i dagens anledning, sagde hun med henvisning til Søren Fischers røde benklæder.

Annonce
Man hyggede sig med håndbajere og meninger. Foto: Mathias Fredslund Hansen

viden og produktion

Så var der løsnet godt op, men som Søren Fischer bemærkede, så skal der også være plads til lidt seriøsitet. Og det var der da også.

Mette Frederiksen slog fast, at de, der siger, at vi skal leve af viden, er galt på den.

- Vi skal leve af viden - og af produktion. Og derfor skal vi hurtigst muligt have vendt udviklingen med, at færre og færre søger ind på erhvervsskolerne for i stedet at gå på en af de gymnasiale uddannelser. Vi har bildt hinanden ind, at det er finere med en studentereksamen end med eksempelvis en smedeuddannelse, men intet er mere forkert, sagde hun og nævnte et eksempel på en nordjysk virksomhed indenfor kloakteknologien, som hun for nylig havde besøgt.

- De havde en overgang flyttet hele produktionen til USA - på grund af de høje danske lønninger og ditto skatter. Men de havde flyttet det hele hjem igen. Hvorfor? Fordi effektiviteten var langt højere her.

- I USA taler ingeniører og smede og ufaglærte stort set ikke med hinanden. Så når der er ting i tegningerne, der ikke passer, er der lang vej til en løsning. I Danmark kan man en ufaglært sagtens gå til ingeniøren op påpege en uhensigtsmæssighed, hvorefter de to sammen finder en løsning. Det er det, vi kan i Danmark og eksemplet fortæller rigtig godt, hvorfor det er vigtigt at uligheden ikke bliver for stor, sagde Mette Frederiksen.

- Det er tudetosset at spare på uddannelserne, mente Mette Frederiksen blandt andet. Foto: Mathias Fredslund Hansen

Væk med sparekrav

Flere på tilhørerpladserne pegede på, at det på erhvervsskolerne kan være svært at holde den nødvendige kvalitet i undervisningen, når man samtidig, som det er tilfældet, skal spare to procent om året.

Hertil svarede Mette Frederiksen, at netop det løbende sparekrav til erhvervsuddannelserne vil være noget af det første, som bliver fjernet, hvis hun blliver statsminister.

- Men det kræver jo, at I giver mig de nødvendige mandater. Det er tudetosset at spare på uddannelserne, hvis vi fortsat vil være med helt fremme. Derfor vil vi hellere bruge penge på velfærd og uddannelse end at klatte dem væk til skattelettelser, sagde hun.

Statsministerkandidaten samlede så mange, at det kneb med siddepladser til alle i kantinen. Foto: Mathias Fredslund Hansen

Efterløn

En spørger udtrykte bekymring over, at tilbagetrækningsalderen bliver ved at stige, mens det sociale sikkerhedsnet samtidig får større og større masker.

- Det er fint, at arbejde for bedre uddannelse og dermed et godt grundlag for virksomhederne at bygge videre på. Men vi skal også passe på medarbejderne, sagde han og pegede på, at mange med hårdt fysisk arbejde er slidt ned, inden de når pensionsalderen.

Og her erkendte Mette Frederiksen, at man har en uløst opgave, som hun heller ikke umiddelbart havde løsningen på.

- Der er ingen tvivl om, at mange faglærte og ufaglærte er slidt ned på et tidligere tidspunkt end eksempelvis akademikerne. Både fordi de har et hårdere arbejde, men også fordi de typisk er trådt ind på arbejdsmarkedet 10-15 år tidligere, sagde hun og pegede blandt andet på, at en del af problemet var, at efterlønnen de facto var blevet fjernet.

Mette Frederiksen kom til gengæld ikke nærmere ind på, hvem der havde fjernet efterlønnen, eller at socialdemokraterne måske også havde en andel i den sag. Blot at "nogen" havde gjort det.

- Men det er en udfordring, vi skal have løst, sagde hun.

Tilhørerskaren talte både medarbejdere og gæster. Foto: Mathias Fredslund Hansen

Folkeskolen

Såvel flere tilhørere som Mette Frederiksen selv gav udtryk for, at skal man have ændret holdningen til erhvervsuddannelserne generelt, så skal der startes i folkeskolen - helt nede i de små klasser.

- Hvis ikke I har oplevet de små 0'te klasser møde op i skolen første gang, skulle I unde jer selv at kigge forbi en skole næste gang i august. De er ved at sprænges af positiv forventning. Men der går ikke lang tid, før flere af drengene begynder at miste interessen. Og efter nogle år begynder skoletrætheden for alvor at melde sig.

- Jeg tror, vores skoler i alt for høj grad er indrettet til piger. Vi taber drengene på et alt for tidligt tidspunkt. Det skal vi have kigget på, sagde Mette Frederiksen.

Ved mødets afslutning efterlyste en tilhører mere nytænkning fra politikernes side. Han mente generelt, at danskerne var ved at miste kreativiteten.

Her erklærede Mette Frederiksen sig imidlertid meget uenig og påpegede, at virksomheder overalt i landet nærmest bobler af kreativitet.

- Men når det gælder skolen, har du måske en pointe. Måske er både lærere og elever på grund af, hvad man kan kalde "testkulturen", blevet mere fokuseret på gode karakterer end på gode ideer, sagde Mette Frederiksen.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce