Annonce
Kultur

Endelig er fejlen fundet: Slut med opsamling af regnvand i små spande på Randers Kunstmuseum

Kulturhuset til højre i billedet skal gennemgå en større renovering. Huset er gammelt, vinduer og tag utæt. det skal der laves om på. Noget af arbejdet er i gang. Men senere på foråret bliver huset pakket ind i stilladser. Foto: Annelene Petersen
Selvom der fra tid til anden har været forslag om at rykke dele af kulturen ud af Kulturhuset, så arbejdes der lige nu på en stram plan, der alene koncentrerer sig om at ajourføre den mere end 50 år gamle bygning, der visse steder er piv-utæt. Men lige nu er det planen, at alle beboere skal blive på matriklen.

Randers: Bibliotek på Thors Bakke.

Kunstmuseum på Toyota-grunden med direkte adgang til Vorup Enge og Gudenåen.

Tilbygning til Kulturhuset fra Fischersgade og ud mod Havnegade med plads til et Sven Dalsgaard-museum.

Annonce

Nyt kulturhus på Bolværksgrunden med nye udstillingsmuligheder og plads til større arrangementer.

Efterhånden som kulturen vokser og bliver stadig mere pladskrævende har der været mange visioner om, hvordan man skaffer mere plads til husets beboere, Randers Stadsarkiv, Randers Bibliotek, Museum Østjylland og Randers Kunstmuseum.

Serie

Randers midtby er under forvandling. Det gælder også Østervold, som har været genstand for konstant debat siden relanceringen for 15 år siden. Avisen kigger den kommende tid på fremtiden for det omdiskuterede strøg.

Men det har været visioner i 100-millionersklassen. De er skrottet nu til fordel for en mere jordnær plan om at få gennemrenoveret bygningen, så medarbejdere kan være tjent med at arbejde der og brugerne glade for at komme der. Det er praktiske renoveringsopgaver, der eksempelvis også sikrer, at kunsten i husets øverste etage ikke risikerer at blive gennemvædet af regnvand, der siver ned fra taget.

- Vi skal sikre, at Kulturhuset også bliver fremtidens hus. Det var en helt fantastisk tanke, man fik, dengang man byggede huset og samlede tre så væsentlige kultur-institutioner under samme tag. Helt unikt. Den ide bliver der holdt fast i, siger Erik Mouritsen, der indtil for nylig var kulturdirektør i Randers Kommune og i dag er ansat som konsulent til at følge nogle af de større opgaver til dørs.

Og den ide matcher hermed også de politiske intentioner, man har om Kulturhuset.

Utætte vinduer

En arbejdsgruppe har i længere tid arbejdet på at renovere og opdatere huset. En af dem er Erik Mouritsen, der fastslår, at det fysiske arbejdsmiljø er en udfordring. Mange vinduer er piv-utætte. Det trækker ind, det regner ind og husets indretning er forkert, set i en moderne kontekst.


Vi skal sikre Kulturhuset også bliver fremtidens hus.


For man vil gerne gøre indgangspartiet i Stemannsgade mere lyst og imødekommende.

En gammel plan om at åbne ud mod Østervold og bruge indgangspartiet på den røde bygning, der i sin tid blev bygget som teknisk skole, er skrottet. I dag satser man alene på betonbygningens indgangsparti ud mod Stemannsgade.

- Vi vil også gerne have anbragt husets café et mere synlig sted. Behovene i dag er anderledes, end da huset blev bygget. Det er noget, vi har med i planerne, forsikrer Erik Mouritsen, der regner med at have et byggeprogram om næste fase af husets renovering klar senest til august.

Til den tid er de første reparationer som eksempelvis udskiftning af utætte vinduer med mere på plads.

Annonce

Skurken sidder på taget

I adskillige år har man på kunstmuseet været tvunget til at samle regnvand op i spande, når det her regnet mest.

Endelig efter mange års forsøg har man fundet fejlen, der har forårsaget de mange problemer på museet.

- Det var med i renoveringsplanen, at husets ventilationsanlæg skulle udskiftes. Ved den lejlighed fandt man ud af, at det gamle anlæg på taget er boltet fast i bygningen på en sådan måde, at det faktisk giver rystelser i selve bygningen, når det er i funktion. Det har med tiden givet revner og forklarer, hvorfor det har regnet ind, siger Erik Mouritsen om skurken på taget, der mest af alt ligner en afart af Månebase Alfa. Den fjernes og et nyt system sættes op samtidig med, at der lægges nyt tag på bygningen.

- Om ikke så længe bliver bygningen pakket ind i stilladser, så håndværkerne kan komme i gang med den del af arbejdet.

Toiletterne er også et emne, der skal renoveres og gøres pæne.

Alle disse her arbejder løber op i omkring 20 millioner kroner.

Annonce

Lyst og venligt

Men arbejdsgruppen regner med, at der vil stå nogle millioner kroner på kontoen, når arbejdet er færdigt. Og så kommer det mere spændende. Nemlig hvordan man vil lave om inde i bygningen og få caféen ned i stueplan og åbnet rummene, hvor blandt andet stensalen eller store sal lige nu ligger.

Når vi kommer til den del af renoveringen, er arbejdsgruppens ønskeseddel noget længere end pengesedlen. Derfor vil man prøve at gøre fonde interesseret i at bidrage økonomisk.

- Vi vil gerne tænke nyt og udvikle huset, så det bliver et moderne fremtidens kulturhus med nye muligheder, siger Erik Mouritsen.

Så det ligger helt fast, at Kulturhuset bliver på matriklen. Til gengæld ved man ikke, om kulturen på sigt også får fodfæste ved havnen.

Derimod ved man, at når Randers Byråd endeligt vedtager planen om Byen til Vandet, så ligger der implicit et krav om x antal kvadratmeter til kultur på stedet. Det kunne eksempelvis være på Bolværksgrunden. Og det kunne eksempelvis være en ny musikskole. Eller et nyt udstillingssted. Men det er indtil videre fremtidsmusik.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce