Annonce
Læserbrev

Er det byrådet eller investorerne, der bestemmer byens udseende?

Læserbrev: Nu går jeg selvfølgelig ud fra, at det er byrådet, der bestemmer. Og hvad har de så bestemt? Det er dejligt at gå ind på randers.dk og under vedtagne politikker finde henvisning til arkitekturpolitik, som oprulles med følgende:

"Arkitekturpolitikken indeholder store ambitioner om arkitektonisk kvalitet i hele Randers Kommune.

Byrådets arkitekturpolitik skal være med til at sikre en tilpasning af nybyggeri til de eksisterende bygninger, til området, til landsbyen, til kvarteret, til landskabet eller naturen. Kvalificeret sagsbehandling, på baggrund af fastlagte retningslinjer i vejledningsgrundlaget, skal forhindre skæmmende bygninger og offentlige rum, herunder sikre byrummenes og landområdernes særlige karakter."

Åbner man for selve beskrivelsen, er side 3 dejlig læsning:

Overordnede retningslinjer:

  • Nybyggeri skal forholde sig til det eksisterende byggeri i gaden, kvarteret eller landsbyen samt det omkringliggende byrum eller landskab, så der opnås en god helhedsvirkning.
  • Eksisterende byggeri, herunder de mange bevaringsværdige bygninger, skal ved tilbygning og ombygning tilpasses den eksisterende arkitektur og skala.
  • Byrum og friarealer i forbindelse med bebyggelse skal udformes, så der opnås en harmonisk helhedsvirkning med det byggede, samtidig med at der skabes grønne og anvendelige opholdsmuligheder for beboere og andre brugere.
  • Bænke, gadebelysning, kunst mv. skal udformes og placeres, så det understøtter livet i det pågældende byrum eller friareal.
  • Bæredygtigt design og byggeri med visuel kvalitet skal fremmes.

På den baggrund er jeg fuldstændig ude af stand til at tage forslaget om det nye lavere højhusforslag alvorligt: Det ligner mest af alt noget, der er landet i Tøjhushavkvarteret fra en anden planet.

For når arkitekturpolitikken er den vedtagne – må den da gælde, indtil der er vedtaget en anden. Og i den gældende er på side 30 foreslået, at AO huset – altså Niels Brocksgade 1, "kunne forøges med en ekstra etage til boligformål, kontor eller lignende. Samtidig skal der etableres grønne friarealer på terræn eller i form af tagterrasser. Kælderen kan med fordel udnyttes til parkering. Stueetagen vil fortsat kunne anvendes til butik, fitnesscenter med videre.".

Af bagsiden fremgår det, at politikken "Muligheder med kvalitet" er arkitekturpolitik for Randers Kommune.

Udarbejdet af Stadsarkitektens Kontor, Miljø og Teknik, Randers Kommune.

December 2010.

Denne politik er forhåbentlig stadig gældende, for der er ikke vedtaget en ny, der er jo heller ikke længere en stadsarkitekt til at varetage en sammenhængende byudvikling, som man har i Aalborg, Aarhus, Frederiksberg, København, Rødovre, Vejle og Kolding.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Så bliver det ikke sjovt at være et ynkeligt skovsvin

Det er sørgeligt, at der er grundlag - altså skidt og skrald - for det folkeligt baserede motions- og miljøprojekt med navnet #skridtogskrald. Det er sørgeligt, at der er svin iblandt os, der smider affald i naturen, som var det fuldstændig ligegyldigt for vores fælles klode. Hvad foregår der inde i hovedet på folk, der smider deres emballage i grøftekanten eller aflæsser hele anhængeren i skovbrynet? Sandsynligvis foregår der ingenting overhovedet, desværre. Heldigvis har vi en klima- og miljøbevidst børnegeneration på vej. Hvis ikke den drastisk ændrer kurs, så kommer der andre boller på suppen inden længe, og så bliver det ikke sjovt at være et ynkeligt skovsvin. Og heldigvis har vi indtil da initiativet #skridtogskrald. Som en dråbe i havet, måske, men sammen med andre gode dråber nytter det alligevel et eller andet. #skridtogskrald er et forbilledligt initiativ, der samler mennesker i en folkelig bevægelse, der både får skridt på tælleren og skrald i posen på ture rundt i naturen. Det giver god mening med motion og miljøindsats i en og samme bevægelse - ikke mindst i disse dage mens flere er hjemsendt fra arbejde og har god tid til en ekstra runde i naturen. Vi må alle gøre, hvad vi kan - ikke mindst for at rydde op efter dem, der ikke fatter, hvad der sker med vores klima og klode, hvis ikke vi passer bedre på miljøet. Det er den førnævnte klima- og miljøbevidste børnegeneration, der skal arve den stinkende losseplads, vi efterlader os, hvis ikke vi passer bedre på og begynder at opføre os ordentligt - allesammen. Foruden den fælles oprydning i form af blandt andet #skridtogskrald bør vi også sætte ind med en passende portion rottweiler-pædagogisk opdragelse af de medborgere, der ikke gider rydde op efter dem selv. Hvor svært kan det være selv at smide sit affald i skraldespanden? Det kan ikke være svært overhovedet. Og hvor ville det være dejligt, hvis vi alle kunne være enige om ikke at svine og spolere vores sårbare natur.

Østjylland

Lars fra Åbyhøj lod sig ikke begrænse af omgivelsernes forventninger

Annonce