Annonce
Mindeord

Et godt og aktivt liv er sluttet

Billedet her af Niels Kr. Mogensen blev taget op til det nævnte foredrag i Holbæk. Privatfoto
Niels Kr. Mogensen i Voer blev 82 år.
Annonce

Knud Mogensen, Vester Boulevard 20, Randers, skriver disse mindeord om sin bror, Niels Kr. Mogensen:

I de mange år, min storebror, Niels Kr. Mogensen, var aktiv i mange sammenhænge, var der ofte en god lejlighed til at skrive om ham, men det blev hver gang til et venligt nej tak.

Nu er det muligt, omend på en trist baggrund. Niels er død, 82 år.

Niels voksede op på den gård i Voer, som han siden skulle komme til at drive på fritidsbasis. Efter en realeksamen og et enkelt år som medhjælper hjemme på gården kom Niels i lære som elektriker i Ørsted og uddannede sig målbevidst til svagstrømsingeniør ved Aarhus Teknikum med eksamen i 1961.

Efter to års værnepligt, hvor han sluttede som søløjtnant på Bangsbo Fort ved Frederikshavn, var Niels ansat i et rådgivende ingeniørfirma i Silkeborg, inden han den 1. januar 1967 ansattes som ingeniør ved Elektricitetsrådet med Jylland som hovedområde.

Det blev til tusinder af kilometer på landevejene, talrige flyrejser til hovedsædet i København og stribevis af foredrag og megen - véd jeg - værdsat rådgivning og hyppige kontrolbesøg ude hos el-installatører.

"Rådet", som Niels altid kaldte sin arbejdsgiver, gjorde også på anden måde flittigt brug af Niels. Det blev således ham, der efter den forfærdelige diskoteksbrand i Gøteborg i 1993 med 63 omkomne aflagde kontrolbesøg på diskoteker i jyske byer.

Annonce

Visse problemer

Niels fortalte yderst sjældent om sine oplevelser på jobbet, men lige akkurat opgaven med diskotekssikkerheden voldte visse problemer. Ikke alle kunne se det rimelige i at sikre flugtvejene. En direktør i Aalborg, i øvrigt med tilknytning til Hotel Kongens Ege i Randers på et tidspunkt, lod gennem sin sekretær forstå, at han ikke var til stede. Men han dukkede pludselig op, da min bror erklærede, at han ville lukke etablissementet på stedet.

En anden direktør tilbød 25.000 kroner i bestikkelse - naturligvis forgæves.

Det blev også Niels, der blev primus motor i udarbejdelsen af en meget detaljeret bekendtgørelse, som efter min viden stadig gælder i el-verdenen. Det er således kun en måned siden, Niels blev ringet op af en person i branchen, som ønskede en bestemt passus uddybet.

Da Elektricitetsrådet efter en fusion i 2004 flyttede til Esbjerg, skulle Niels egentlig være gået på pension, men han blev af ledelsen bedt om at tage et par år mere for at medvirke til at få den nye organisation til at fungere, og det indvilgede Niels i.

I en årrække virkede Niels som censor ved maskinmestereksamen, både i Danmark og på Færøerne.

Annonce

Tilbage til Voer

I 1971 var en ny regering med ringe omsorg for dansk landbrug kommet til, og der var bebudet love, som ville gøre det umuligt at beholde gården i Voer i slægtens eje. Niels ofrede sig uselvisk, fik huset i Kærgade i Randers solgt og fik bygget et hus i Voer, han selv tegnede. Nu kunne han drive gården på fritidsbasis, endnu en smule bistået af vores far, der i tiltagende grad var ramt af sygdom, og ikke nok med det - Niels fik ved tilkøb forøget arealet, så der var adskilligt mere jord, da den blev solgt til næste generation, sønnen Mogens og hans kompagnon.

Trods fuldtidsarbejde og landbrugsdrift i fritiden havde Niels ladet sig vælge til Voer Menighedsråd, og da formanden pludselig døde, overtog han posten og fik blandt andet et godt samarbejde med sin skolekammerat fra Allingåbro Realskole, provst Helge Qvist Frandsen.

Niels var et musisk begavet menneske. Han spillede selvlært violin, trompet og harmonika, og han nød at lytte til klassisk musik, gerne Mozart, og gerne rygende en cerut. Da Niels i sin tid af og til havde datteren Grethe med til Paderup Gymnasium, indgik de et kompromis - hvis Niels ville lade være med at ryge i bilen, måtte han til gengæld sætte et bånd med musik af Mozart på.

I sine senere år holdt Niels flere lokalhistoriske foredrag. Et af dem med titlen "Landbrugsmedhjælper, ingeniør, landbrugsmedhjælper" med henvisning til, at han, så længe kræfterne rakte, med glæde hjalp til i landbruget, ikke mindst i høsten og med pløjning.

I en lille notits om et foredrag i Holbæk Sognegård for nu fire år siden citerede Niels digteren Ambrosius Stub for følgende:

Man véd kun af to havne,

bekendte af navne,

den ene er vor vugge,

den anden vor grav.

Nu har Niels fuldendt den rejse. Han vil blive savnet af sin hustru Inger, af sine to voksne børn og de seks børnebørn, hvis liv og færden han fulgte med stor interesse og kærlighed.

Kære Niels: tak for alt. Æret være dit minde.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Randers

Kvik bilist får ros fra politiet: Fulgte efter formodet narkobilist og snuppede nøgler

Randers FC

Randers FC må lukke 3.500 tilskuere ind: Sponsorer og sæsonkortholdere får førsteprioritet

Annonce