Annonce
Østjylland

Et langt liv i det danske forsvar

Oberst Poul Johannes Foss, Ugelbølle ved Rønde, er efter længere tids sygdom død i sit hjem, 96 år. Privatfoto
Annonce

Mindeord: Fra Helge "Congo-Kris" Kristensen, Skæring, har vi modtaget følgende:

Oberst Poul Johannes Foss, Ugelbølle ved Rønde, er efter længere tids sygdom død i sit hjem, 96 år.

Poul Foss var født i Svendborg, hvor hans far var klaverstemmer. Efter studentereksamen aftjente han værnepligt i Odense. Han følte sig tiltrukket af en tilværelse i militæret, gik på kornetskole i Sønderborg og fortsatte efterfølgende på officersskolen på Frederiksberg Slot.

Egentlig havde han planer om og lyst til at gå søofficersvejen, men det afsløredes, at han havde problemer med at adskille visse farver fra hinanden, så det måtte han fravige. I 1948 blev han premierløjtnant ved Telegrafbataljonen under ingeniørtropperne, og i perioden 1950 – 54 tog han uddannelse til svagstrømsingeniør på Forsvarsakademiet, hvor han i de følgende par år var adjudant hos generalinspektøren for Telegraftropperne i København.

Han var derefter, i en seks års periode, sagsbehandler i Forsvarsministeriet, inden han i 1962 kom til Aarhus, hvor han i 1965, blev udnævnt til oberstløjtnant og chef, først for 6. og derefter for 2. Telegrafbataljon.

I løbet af 1964 var Poul Foss på kursus i USA, og efterfølgende tilbragte han et halvt år på Nato Defence College i Rom. I 1969 gjorde han tjeneste som signalofficer ved Nato-kommandoen i Land-Jut i Rendsburg. Efter en periode på Signalskolen i Høvelte og et par år med Sjællandske Telegrafregiment var han tjenstgørende et års tid ved Forsvarskommandoen i Vedbæk.

I 1978 blev han udnævnt til oberst og chef for Jyske Telegrafregiment, samt garnisonskommandant i Aarhus. Her virkede han, til han i 1986 besluttede sig for at trække sig tilbage og lade sig pensionere.

Poul Foss og fru Tove havde stiftet hjem i villaen i Ugelbølle i 1978. De to var blevet gift i 1966. I 2006 mistede han sin hustru efter svær sygdom.

Poul Foss var siden 1949 ivrig radioamatør og var i den egenskab hyppigt i kontakt med adskillige artsfæller med lignende interesser rundt om i verden. Denne interesse kom for en del år siden til at opleve en hvilepause, idet obersten måtte give efter for lysten til at fremstille en dampmaskine. Det tog tid, men resultatet blev da også et pragteksemplar, der uvægerligt kalder stjerner frem i mangen en drengs øjne.

Når talen kom til at dreje sig om obersters velkendte lune, var Poul Foss absolut ingen undtagelse. Han havde let ved at finde det humoristiske i næsten alle sammenhænge, og han var kendt som en livsnyder og et udpræget selskabsmenneske.

Poul Foss blev i sin militære karriere kendt og meget afholdt for sin udprægede retfærdighedssans og altid humane indstilling i alle forekomne sammenhænge. Om sine utallige oplevelser gennem årene i det danske forsvar har han været medforfatter af ”Krøniken”, en bog, der netop, blandt andet, handler om spændende indslag fra hans tilværelse. Den blev udgivet i 1998 og har siden været genstand for stor interesse i en fyldig læserkreds.

I de senere år har han måttet lide under stærk minimeret fysik og svigtende bevægelsesfrihed, men har var åndsfrisk, utrolig vidende og spændende at konversere.

Poul Foss efterlader to sønner, fire børnebørn og et oldebarn.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Østjylland

Overfaldet af vilde køer: 67-årig kvinde hårdt kvæstet på Helgenæs

Annonce