Annonce
Østjylland

Før genåbning: Forældre og ansatte efterlyser klare retningslinjer

Skolerne - som her Frederiksbjerg Skole - skal åbne onsdag 15. april for de mindste klasser. Så lige nu er der travlhed med at planlægge alle detaljerne. Foto: Søren Willumsen
Lige nu afventer alle centrale retningslinjer fra regeringen om åbningen af daginstitutioner og skoler onsdag efter påske. Så snart de meldes ud vil Børn og Unge i Aarhus kunne aftale lokale regler i samarbejde med de faglige organisationer og forældreorganisationer.
Annonce

AARHUS: Klare retningslinjer.

Sådan lyder hovedkravet fra forældre, pædagoger og lærere samtidig med at Børn og Unge i Aarhus Kommune er ved at forberede en genåbning onsdag 15. april af alle daginstitutioner og skoler for 0.-5. klasses årgang.

- Det er overordnet set den rigtige beslutning at genåbne skolerne, for vi har brug for en åbning af samfundet, og vores børn glæder sig til at se hinanden igen. Men det er helt afgørende, at det sker sundhedsmæssigt forsvarligt, og at der er helt klare retningslinjer for, hvordan det skal foregå, siger Cecilie Harrits, der er formand for Skole og Forældre i Aarhus, der er organiserer skolebestyrelser og forældre med børn i folkeskolen.

Cecilie Harrits vil selv være tryg ved at sende sit barn af sted, hvis der bliver klare retningslinjer.

- Men der skal også være plads til de familier, der er utrygge, og de må kunne tale med skolen om det.

Gradvis åbning

Daginstitutionerne åbner onsdag 15. april.

Samme dag skal elever i 0.-5. klasse i både folkeskoler og fri- og privatskoler samt alle elever i specialtilbud og specialklasser starte i skole.

SFO og klubber for elever til og med 5. klasse genåbner.

Alle andre elever i 6.-10. klasse skal fortsat modtage nødundervisning hjemmefra.

Annonce

"Vi bliver forhåbentlig klar"

Hvordan skoleåbningen skal foregå; om klasser skal deles op i mindre hold, fordele sig over hele skolen eller være mest ude; om kantinerne åbner og hvad der ellers skal ske, afventer retningslinjer fra sundhedsmyndighederne. Først derefter kan Børn og Unge i Aarhus Kommune lave lokale regler sammen med organisationerne, som man samarbejder tæt med.

- Vi bliver forhåbentlig klar. Men jeg tror, nogle har forregnet sig, fordi skolen organisatorisk er meget stor, så der er rigtig meget logistik at planlægge. Når eleverne møder ind onsdag efter påske er det også en stor adfærdsmæssig udfordring, siger Jesper Skorstengaard, formand for Århus Lærerforening.

Annonce

Stor forskel på skoler

Lærerformanden peger på, at der er store forskelle på skolerne. Den lille Elev Skole i Lystrup har for eksempel kun 0.-5. klasses årgang, så her bliver skolen helt fyldt og har ikke ekstra lokaler at fordele sig på. Modsat har den store Skødstrup Skole mange ledige lokaler, som de yngste klasser kan fordele sig i, fordi de store klasser ikke er der.

- Der er også forskel på, hvor meget udenomsplads skolerne har, tilføjer Jesper Skorstengaard.

Hans vigtigste krav er, at der tages højde for medarbejdernes og elevernes sundhedsmæssige sikkerhed.

- Der skal være klare regler for hjemsendelse af børn og personale, der har har bare de mildeste symptomer. Og der bør være adgang til test for personalet.

Mette Bach, formand for Århus Forældreorganisation oplever, at mange forældre med små børn er utrygge ved at sende børnene i pasning efter påske. Foto: Axel Schütt
Annonce

Mange forældre er utrygge

På daginstitutionsområdet melder Århus Forældreorganisation om stor bekymring blandt småbørnsforældre for at sende børn i pasning efter påske.

- Der er mange følelser i det. Det, der nok især gør nogle usikre, er, at forældrene ikke kan komme på arbejde, men nu skal sende børnene af sted. Nogle er bange for, at deres børn skal være prøvekaniner. Bekymringen er der nok især, fordi myndighederne sender tvetydige signaler. Først måtte man kun lege sammen med få andre ad gangen og helst de samme. Og nu vil man åbne institutionerne for alle børn, siger Mette Bach Larsen, daglig leder af organisationen.

Hun forventer, at nogle forældre vil trække det nogle dage, inden de afleverer børnene, så alle kommer næppe samtidig.

- Der er rigtigt mange spørgsmål, som hvor store er grupperne med børn, og hvor mange voksne vil der være?

På den anden side ved hun, at mange forældre også er enormt pressede af både at skulle passe børn og arbejde hjemmefra, så for nogle kan det også være en lettelse, at børnene kan blive passet.

- Jeg kunne godt have ønsket mig mere klare retningslinjer fra regeringen, for det skaber stor usikkerhed, og der er mange spørgsmål inden åbningen, siger Marianne Gilbert, formand for pædagogernes fagforening BUPL Århus. Pressefoto
Annonce

Stor usikkerhed før åbning

Hos pædagogerne er man ligesom lærerne bekymret for det sundhedsmæssige aspekt.

- Jeg kunne godt have ønsket mig mere klare retningslinjer fra regeringen, for det skaber stor usikkerhed, og der er mange spørgsmål inden åbningen, siger Marianne Gilbert, formand for pædagogernes fagforening BUPL Århus.

Marianne Gilbert rejser spørgsmål som: er der værnemidler og sprit nok; er der plads nok; og bliver der gjort nok rent?

- Men vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at sikre, at åbningen sker forsvarligt, siger pædagogernes formand, der roser en tæt inddragelse fra Børn og Unge.

Hun har bedt om, at personalet tilbydes podningstest ligesom på ældreområdet, hvis der er mistanke om smitte med corona.

- Det kan være med til at gøre de ansatte mere trygge, mener hun.

- Jeg tror, nogle har forregnet sig, fordi skolen organisatorisk er meget stor, så der er rigtig meget logistik at planlægge, siger Jesper Skorstengaard, formand for Århus Lærerforening. Pressefoto
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce