Annonce
Randers

Indkaldt forældremøde om muligt overgreb i Stjernehuset førte til yderligere ni underretninger og tre politianmeldelser

En ansat har været tiltalt for overgreb ved Dagtilbuddet Stjernehuset i Helsted, men statsadvokaten har afgjort, at der ikke er grundlag for en sag. Arkivfoto: Henning Bagger/Scanpix
I en redegørelse udarbejdet af forvaltningen i Randers Kommune på foranledning af kommunaldirektøren fremgår det, at sagen fra Stjernehuset i Helsted ikke kun drejede sig om en enkelt henvendelse.

Randers: I kølvandet på sagen fra daginstitutionen Stjernehuset, hvor en pædagogmedhjælper siden starten af april har været hjemsendt som følge af mistanke om seksuelle krænkelser mod et barn, har kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt bedt forvaltningen om en redegørelse.

Randers Amtsavis har fået aktindsigt i redegørelsen, der har til formål at klarlægge fra start til slut, hvordan forvaltningen har handlet i sagen, siden den første henvendelse fra forældrene kom.

I redegørelsen fremgår det blandt andet, at der, efter samtlige forældre til børnene i Stjernehuset blev orienteret om sagen, kom yderligere ni underretninger og tre politianmeldelser vedrørende den samme pædagogmedhjælper.

Annonce

Sagens begyndelse

9. april modtager den pædagogiske leder i Stjernehuset en henvendelse fra forældre angående krænkende adfærd udvist af pædagogmedhjælperen. På baggrund af en samtale med barnet foretaget dagen efter anmeldes sagen til Østjyllands Politi.

Byrådet bliver et par dage senere, 12. april, orienteret om sagen. Desuden bliver der på baggrund af barnets udtalelser under børnesamtalen, rettet henvendelse til yderligere et forældrepar i samme daginstitution.

Samme dag afhøres mødre og børn, og byrådet orienteres efterfølgende om, at det næppe ville være en sag, som ville komme for retten, står det i redegørelsen.

Fem dage senere kontakter Østjyllands Politi forvaltningen og oplyser, at pædagogmedhjælperen er under afhøring, og at det desuden bliver drøftet, om sagen vil føre til en tiltale. Afhøringen af medarbejderen har tilsyneladende ændret politiets opfattelse af sagen, for 22. april orienteres byrådet om, at der vil blive arbejdet videre med sagen, og at den pågældende medarbejder nu er sigtet for "anden kønslig omgang med børn under 12 år".

Personalet i Stjernehuset bliver samme dag indkaldt til orientering om sagen, og dagen efter, 23. april, bliver der afholdt forældremøde med orientering om sagen. Ved mødet deltager også to psykologer.

Yderligere anmeldelser

Dagen efter forældremødet modtager dagtilbudslederen henvendelser fra 25 forældre, som ønsker at tale med lederen som opfølgning på orienteringen. Og det er altså disse samtaler, der fører til yderligere tre politianmeldelser og ni underretninger.

På baggrund af de ni underretninger foretages der børnesamtaler i alle sagerne, hvorved det bliver vurderet, hvorvidt der skal foretages yderligere politianmeldelser.

Desuden oplyser forældre til to børn, at de selv vil foretage politianmeldelse.

Godt og vel tre uger senere, 18. juni, modtager forvaltningen besked fra Østjyllands Politi om, at Statsadvokaten i Viborg har besluttet, at der ikke vil blive rejst en straffesag mod pædagogmedhjælperen. Begrundelsen lyder, at det ikke forventes, at den pågældende vil blive fundet skyldig i sagen.

19. juni orienteres alle forældre i Stjernehuset om udviklingen i sagen. Her bliver de oplyst om konklusionen hos politiet, muligheden for at klage samt frist for klagemulighed. Ifølge redegørelsen bliver der også orienteret om, at der senere vil blive taget stilling til, om pædagogmedhjælperen kan vende tilbage til daginstitutionen.

Mangler i redegørelsen

Henning Jensen Nyhuus (S), der har været med til at anmode om et ekstraordinært byrådsmøde om sagen, mener, der mangler flere væsentlige oplysninger i redegørelsen.

Blandt andet står der ikke, at de ni underretninger undersøges, og efterfølgende bliver vurderet til ikke at have nogen relevans for sagen, hvilket ifølge Henning Jensen Nyhuus ellers er tilfældet.

Det fremgår af redegørelsen, at forvaltningen drøfter med Østjyllands Politi, hvorvidt man skal afholde det fælles forældremøde, som finder sted 23. april. Hvad der dog ikke står er, hvordan politiet forholdt sig til idéen om at afholde mødet, påpeger Henning Jensen Nyhuus.

I redegørelsen kan man desuden læse, at "forvaltningen ikke har orienteret pressen undervejs i forløbet, hverken ved sagens start eller i forbindelse med, at sigtelsen er frafaldet".

Men 3. maj udtaler direktør for Børn og Skole i Randers Kommune, Michael Maalø, dog til Randers Amtsavis, at "der er en mistanke om, at en medarbejder har krænket et barn seksuelt."

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Randers For abonnenter

Pædagogmedhjælper tilbage til Stjernehuset: - Jeg er så glad for at 'komme hjem'

Annonce