Annonce
Østjylland

Første skoledag i lettere amputeret form: Sådan bliver børnenes corona-skole efter ferien

Når ungerne møder ind igen efter sommerferie, så bliver det til en næsten normal skoledag. Her er vi til en tidligere første skoledag på Samsøgades Skole i Aarhus. Arkivfoto: Jens Thaysen.
Børnene kan vende tilbage til en næsten normal skoledag efter ferien.
Annonce

NB: Det fremgår af denne artikel, at forældre på grund af corona ikke må komme indenfor på første skoledag. Børn og Unge rådmand, Thomas Medom (SF), har efterfølgende henvendt sig og gjort opmærksom på, at det ikke er tilfældet. Forældrene er velkomne første skoledag på de århusianske skoler.


ØSTJYLLAND: For første gang nogensinde kunne landets skolebørn i år ikke give hinanden en krammer eller en high-five at gå på sommerferie på.

Men når skolerne åbner igen 10. august, så venter der til gengæld eleverne en næsten normal hverdag, hvor timerne langt hen ad vejen kan afvikles normalt.

Det fremgår af køreplanen for den såkaldte tredje fase af skolernes genåbning, som begynder 1. august.

Annonce

Ikke længere et krav

Ifølge Susanne Hammer-Jakobsen, der er Børn og Unge-chef med ansvar for distrikt Vest i Aarhus Kommune, så bliver den helt store ændring, at der ikke længere er de samme afstandskrav, når børnene tager fat på skoleåret 2020/2021.

Susanne Hammer-Jakobsen Hammer Jakobsen, børn og unge chef aarhus kommune, distrikt vest skoler skole

- Det er nok der, hvor man vil se den største forandring. Der er stadig en anbefaling om at holde en meters afstand, men det er ikke længere et krav. Det betyder, at man så vidt muligt stadig skal sidde med afstand til hinanden i forbindelse med holdundervisning, men man kan eksempelvis igen lave gruppearbejde og projektarbejde, hvor man arbejder tættere sammen, forklarer Susanne Hammer-Jakobsen.

Kan man sige, at selve pædagogikken og undervisningen er kommet tilbage i førersædet?

- Ja, det kan man godt sige. Indtil nu har undervisningen været tilrettelagt ud fra et fokus på at hindre smittespredning. Nu bliver fokus drejet over på børnene og deres læring. Heldigvis er vi nået dertil nu, siger Susanne Hammer-Jakobsen og tilføjer, at der naturligvis stadig vil være fokus på at forebygge smitte ude på skolerne.

Annonce

Ændret første skoledag

Et konkret eksempel på den fortsatte smitteforebyggelse er, at første skoledag nok ikke bliver helt som mange forældre og elever har drømt om.

Der er næsten 50 folkeskoler i Aarhus Kommune, og Susanne Hammer-Jakobsen kan ikke tale for dem alle, men mange steder vil forældre fortsat ikke have lov til at gå indenfor på skolen.

Sådan er skolerne gradvist blevet genåbnet

15. april: Første fase

 • De danske folkeskoler lukkede 16. marts og først efter påske (15. april) kunne de yngste elever fra 0.-5. klasse samt specialklasser vende tilbage til folkeskolen. De ældre elever i 6.-10. klasse skulle fortsat blive hjemme.
 • Hverdagen i skolen var langtfra normal. Der var tale om såkaldt nødundervisning med et begrænset fagligt indhold i forhold til normalt. Så meget som muligt af undervisningen skulle foregå udendørs samtidig med, at eleverne ikke måtte blive blandet på kryds og tværs af klasser og årgange.
 • Inden døre skulle der være mindst to meters mellemrum mellem eleverne. Det gav udfordringer på mange skoler, fordi de færreste lokaler gav mulighed for at lave så stor afstand. Derfor måtte klasserne deles op i mindre enheder fordelt på forskellige klasselokaler og faglokaler, som slet ikke var tiltænkt normal holdundervisning.
 • Samtidig med afstandskravet var der stor opmærksomhed på hyppig håndvask dagen igennem. Det udløste tørre, sprukne hænder hos en del elever.
 • For de ældre elevers vedkommende stod den på fjernundervisning og egen læring i hjemmet. Allerede 6. april blev sommerens afgangsprøver for 9. og 10. klasse aflyst.

18. maj: Anden fase

 • I anden fase af genåbningen kunne man lægge fjernundervisningen på hylden, da 6.-10. klasserne vendte tilbage til skolerne.
 • Samtidig blev afstandskravet mindsket til én meter i stedet for to, hvilket betød, at de fleste klasser igen kunne være i egne lokaler. Dog skulle afstanden fortsat værre større i forbindelse med sang, skuespil, råb, fysisk udfoldelse og lignende hvor der var fare for at ”spytte” på sine omgivelser.
 • Under fase to var der stadig tale om nødundervisning, hvilket kom til udtryk i lavere timetal end normalt, undervisning på atypiske steder, samt ændret fagligt indhold.

10. august: Tredje fase

 • Når børnene møder i skole igen efter sommerferien bliver det til tredje fase af genåbningen og en hverdag, der i højere grad kommer til at ligne den, børnene kendte fra før coronaen.
 • Den største forandring bliver, at kravet om én meters afstand mellem elever i samme klasse/gruppe ikke længere er mejslet i sten. Det anbefales stadig at holde afstand, men skolerne må gerne afvige fra kravet, hvis det skønnes bedst i forhold til den konkrete undervisning.
 • Dog skal afstandskravet på en meter fortsat overholdes, når elever fra én klasse opholder sig samme sted som elever fra andre klasser – på fællesarealer mm.
 • Såfremt der er kantine på skolen, er der ikke længere krav om portionsanretning, og det vil desuden være tilladt at genoptage lokale madordninger.
 • I fase tre er der ikke længere tale om nødpasning. Det betyder, at eleverne igen skal være på skolen og modtage undervisning i det normale antal timer, og undervisningen skal i det hele leve op til de almindelige bestemmelser i lovgivningen.
 • Eleverne vil ikke længere være begrænset til eget klasselokale, men kan skifte lokaler i løbet af dagen – eksempelvis til faglokaler. I den forbindelse vil der blive gjort ekstra godt rent, eventuelt med deltagelse af eleverne selv, og der vil i det hele taget fortsat være stor fokus på grundig rengøring samt håndhygiejne i skolerne.

Det gælder også de forældre, som har glædet sig til deres børns første skoledag.

- Når 0. klasses eleverne har første skoledag, så vil forældrene typisk skulle aflevere deres børn udenfor i skolegården, og så vil eleverne blive ført hen til deres klasser. Der vil så være noget informationsmøde for forældrene, men det kommer ikke til at foregå på samme måde som normalt på første skoledag, forklarer Susanne Hammer-Jakobsen og tilføjer, at hun primært har kendskab til, hvordan skolerne i distrikt Vest planlægger at afholde første skoledag.

Under alle omstændigheder skal man som forældre forholde sig til de retningslinjer, der bliver meldt ud fra den pågældende skole.

Annonce

Intet er så skidt...

Det er Børne- og Undervisningsministeriet, der trækker de overordnede linjer i forhold til den gradvise genåbning af skolerne, og det vides ikke, om tredje fase bliver den sidste før en tilbagevenden til helt normale forhold.


Det der med håndhygiejnen, det er kommet for at blive, tror jeg.

Susanne Hammer-Jakobsen, Børn og Unge-chef i Aarhus Kommune


Én ting bliver dog næppe nogensinde helt som før, vurderer Susanne Hammer-Jakobsen:

- Det der med håndhygiejnen, det er kommet for at blive, tror jeg. Vi har aldrig haft så lidt sygefravær som i den periode, hvor vi har haft fokus på at vaske hænder og spritte af, og det gælder vist også i samfundet generelt. Vi har stort set ikke set gængse influenzatilfælde og den slags, og det giver da stof til eftertanke, mener Susanne Hammer-Jakobsen.

Forældre har stadig begrænset adgang indenfor på skolerne, så de sædvanlige første skoledagsarrangementer for de yngste vil mange steder blive holdt uden døre og i en anden form end normalt. Arkivfoto: Jens Thaysen.

Hvis nu smittetrykket stiger til efteråret, og det bliver nødvendigt at lukke ned igen, hvordan er skolerne så rustet til den opgave?

- Så vil vi være meget bedre rustet end første gang, hvor det jo var en helt ny situation, som ingen havde erfaring med. Nu har vi prøvet det, og vi har drejebøgerne klar. Og allerede den første nedlukning, hvor man stod på helt bar bund, blev jo simpelthen håndteret så godt ude på skolerne. Så selv om det vil være møgirriterende og besværligt, så vil vi kunne gøre det igen, og endnu bedre end første gang, fastslår Susanne Hammer-Jakobsen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Frank Jensens kone: Frank betalte prisen for at være et normalt menneske

Annonce