Annonce
Læserbrev

Farlig træbro i Tøjhushaven

Annonce

Læserbrev: Træbroen i kanten af Tøjhushaven mod Toldbodgade er særdeles farlig at færdes på efter regnvejr. Det våde efterår har betydet, at træbroen er fuldstændig ufarbar i lange perioder. Det har medført mange faldulykker både for gående og cyklende gennem årene, uden at der bliver gjort noget fra kommunens side. Jeg har selv været ude for et uheld med fald fra cykel, der har medført brud på bækkenet, hospitalsophold og længevarende genoptræning. Broen er meget dårligt vedligeholdt med masser af alger, og i vådt føre og med nedfaldne efterårsblade er den endog livsfarlig at færdes på. Når der nu kommer frost, bliver det endnu værre.

En henvendelse til kommunen har medført følgende svar:

"Træbroen i Tøjhushaven har eksisteret i mere end 10 år. Træplankerne bliver glatte i vådt vejr, når der er løvfald, og når der er frost. Skilt ved indgangene advarer om risiko ved glat føre. Forvaltningen henviser til farbar, parallel sti igennem parken, som går mellem Fjordgade og Marienlundsgade."

Ja, total ansvarsfraskrivelse og ingen vilje til at finde løsninger, som der er masser af som for eksempel i lystbådeområdet. Tænk, hvis private grundejere satte et lignende skilt op på deres fortove. Efter min vurdering er det en meget dårlig økonomisk løsning ikke at forbedre broen og lade uheldige borgere sygedomsbehandle fra en anden kasse.

Skiltet siger ganske rigtigt: "Broen kan være glat. Al færdsel på eget ansvar".

Burde omformuleres til for eksempel: "Al færdsel forbydes på frost- og på regnvejrsdage. Da færdsel kan medføre livsfare".

Vi har fået masser af henvendelser fra borgere, der har haft uheld, og de seneste to dage har vi ved selvsyn været vidne til to faldulykker på broen.

Vågn op, Randers Kommune, og vis ansvar overfor borgerne.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce