Annonce
Randers

Flodbadet hænger i tynd tråd: Risikerer at blive udskudt 10-20 år

Formanden bag Flodbadet Randes, Morten Arnesen, er ærgerlig over, at der ikke er opbakning i byrådet til at få et havnebad op at køre, mens alle venter på helhedsplanen om Byen til Vandet. Han er bange for at der kan gå 10-20 år, før et havnebad kommer til byen. Visualisering: Randers Arkitekten

Morten Arnesen, formand for Flodbadet Randers, er ærgerlig over, at politikerne i Randers ikke tør sige ja til noget mere midlertidigt, men i stedet vil vente, til der ligger en helhedsplan for Byen til Vandet.

Randers: Skuffet er for stærkt et ord at bruge om, at flodbadsgaven er sparket til hjørnespark, for formand for Flodbadet Randers, Morten Arnesen, havde ikke forventet, at der bare blev sagt ja tak og fundet 2.7 millioner kroner til en årlig drift hos byrådet, da der blev talt budget.

- Men jeg er ærgerlig over, at der ikke bakkes mere op om det her, som 35 erhvervsfolk synes er en god idé, og som de står inde for. At byrådspolitikerne ikke kan være med på noget mere midlertidigt, i stedet for noget permanent, for det forslag, vi kommer med, er mobilt og kan flyttes i alle moduler, siger Morten Arnesen.

Aftalen om flodbadet

I budgetforliget, som altså endnu ikke er endeligt vedtaget, har politikerne formuleret sig således omkring udsigterne for flodbadet:

"Aftalepartierne ser meget positivt på mulighederne for at understøtte etableringen af det flodbad, som projektgruppen drevet af frivillige kræfter har udarbejdet i dialog med eksterne fonde.

Aftalepartierne ser rigtig gode perspektiver i at etablere et flodbad i området, hvor åen møder fjorden. Det vil være en god trædesten til at skabe attraktive opholdsområder, liv og aktivitet og kobling mellem byen og vandet.

Når visionerne bag Byen til Vandet og klimabåndet realiseres over de kommende år, vil der være stort fokus på at sammentænke klimasikring og byudvikling med etableringen af rekreative miljøer og samlingspunkter på kanten mellem by og vand.

Flodbadet ville kunne være et markant vartegn og en måde for byens indbyggere til at indtage den nye bydel på de nuværende havnearealer på.

Placeringen og udformningen af flodbadet skal fastlægges som led i udviklingsplanen for Byen til Vandet. Placeringen skal være hensigtsmæssig og i overensstemmelse med planlovens regler om rekreative miljøer i relation til eksisterende virksomheder og øvrige støjkilder, herunder hensyn til havnens og virksomhedernes fortsatte anvendelse af havnearealerne i en eventuel overgangsperiode.

Med disse forudsætninger opfyldt er aftalepartierne indstillet på, at der fra de afsatte midler til Byen til Vandet kan reserveres midler til driften af anlægget.

Sammen med afrapporteringen på udviklingsplanen for Byen til Vandet, og efter dialog med den frivillige projektgruppe, bedes forvaltningen udarbejde et beslutningsoplæg til byrådet, som nærmere konkretiserer mulighederne for realisering af projektet, herunder udgifterne forbundet med drift og vedligehold af anlægget".

Annonce

Evig enighed

Han frygter, at der er gået en jagt på konsensus og evig enighed i sagen, som det efter hans mening ofte sker i Randers, i stedet for at man kunne lave en del af planerne, læs havnebadet, nu, og så tilpasse det i den forkromede plan over Byen til Vandet senere.

Altså lidt lige som at spise en elefant en bid ad gangen i stedet for at sluge den helt.

Og sikke en sommer, byens badeglade borgere er gået glip af.

- At det her skal være en del af en helhedplan bekræfter mig i, at der kan gå 10-20 år, inden vi ser muligheder for at bade i havnen. Det ligger langt ude i fremtiden. Og vi har altså allerede været på vej i tre år, så jeg frygter, at de fonde, der har vist interesse for at være med, nu springer fra, siger Morten Arnesen.

Han mener, at det svarer lidt til, at han planlægger sin pension så grundigt, at han helt glemmer at leve livet imens.

Morten Arnesen har bedt kommunaldirektøren i Randers Kommune om et møde for at finde ud af, hvad næste skridt i sagen er. Derefter må der tages kontakt til fondene igen for at høre, om de stadig er med på at finde hovedparten af de 30 millioner kroner et flodbad vil koste at etablere, hvis der går lang tid endnu.

Annonce

Beslutning om et år

Sagen ligger nu hos planafdelingen, som Britta Pørksen er leder af.

Hun forklarer, at afdelingen er i gang med at lave en helhedsplan omkring Byen til Vandet, og her vil et havnebad indgå.

- Måske ikke med samme placering eller i samme udformning, som den, der ligger nu, siger hun og tilføjer, at den endelige rapport, som politikerne kan beslutte sig ud fra, forventes klar ultimo 2019.

Hun oplyser, at staten ved Erhvervsstyrelsen har nedlagt veto i sagen, da Randers Kommune ville lave planloven om, så der kunne blive flodbad og bynære aktiviteter på Dronningekajen, fordi støjniveauet fra havnedriften ville være for højt.

- Så det skal vi også have set på, om der kan gøres noget ved, siger Britta Pørksen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Danmark

Få overblikket over de nye rejseregler her: Hvornår må vi grænsehandle og rejse på ferie?

Randers FC For abonnenter

Næsten uanset, hvor Thomasberg kigger hen, kan han se folk, der leverer varen

Annonce