Annonce
Randers

FNs Verdensmål hitter i Randers: - Vent lige med at tage en stol, der er ikke plads til alle

Helle Brok, underviser på VIA University College (i midten til højre) var til gruppearbejdet på mødet om FNs Verdensmål blandt andet optaget af de problemer, som danske unge har i forhold til lige adgang til skolesystemet. Jens Peter Hansen fra Cyklistforbundet (med ryggen til) mente, at Danmarks problemer på uddannelsesområdet var ubetydelige i sammenligning med udfordringerne i resten af verden. Foto: Anne Myrup Pedersen
Onsdag eftermiddag var over 200 randrusianere fra kommune, skoler, erhvervsliv og frivillige organisationer samlet for sammen at blive klogere på, hvordan rejsen mod verdensmålene skal se ud i Randers. Arrangørerne måtte lukke for tilmeldinger på grund af pladsmangel. Arrangørerne bag dagen var imponerede over opbakningen.
Annonce

Randers:

Mål 17

Styrk det globale partnerskab for bæredygtig udvikling, og øg midlerne til at nå målene.

Fremmødet på Underværket en onsdag eftermiddag i januar var måske ikke globalt. Men der var til gengæld en stærk lokal partnerskabsfølelse ved det første såkaldte "Aktørmøde", som Danmark For Målene afholdt i Randers. Søren Winther Lundby, som stod bag mødet, var i hvert fald imponeret over fremmødet til inspirations- og planlægningseftermiddagen, som blandt andet skulle forberede forårets folkemøde om samme emne.

Med 200 fyldte stole, afviste tilmeldinger og uanmeldte gæster måtte modtagelsen bede pressen om at holde sig tilbage:

- Vent lige med at tage en stol, til du er sikker på, at alle de tilmeldte har fået en, lød budskabet - helt fair.

Til mødet blandede kommunale embedsmænd, politikere, skolefolk fra både fri-, folkeskole og vidergående uddannelse sig med erhvervslivet og frivillige organisationer. Med andre ord: Langt de fleste af dem, som har muligheden for at tegne Randers' fremtid, dukkede op for at bakke op om "Randers for Målene".

Borgmester Torben Hansen (S) slog da også de helt store toner an, da han i sin velkomsttale flere gange funderede over verdensmålenes betydning for os alle.

- Jeg tror, det er vor tids vigtigste mål. I hvert fald på den lange bane, sagde han blandt andet i sin åbningstale.

Med 200 personer fordelt på 30 grupper på Underværket var der godt med mennesker i krogene til startskuddet af Randers for Målene, som blandt andet skulle begynde planlægningen af maj måneds folkemøde for FNs Verdensmål. Foto: Anne Myrup Pedersen
Annonce

Ikke kun klima

Mål # 4

Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring

Én af de store udfordringer ved FN Verdensmål er, at mange tror, de kun handler om klimaet. Men klima, ressourcer og biodiversitet er kun en lille del af det, som de 17 mål dækker over.

Efter en kort tale om status på verdens udfordringer blev undervisningsengagerede, erhvervsliv, frivillige organisationer og politikere samt embedsmænd bedt om at brainstorme over, hvordan verdensmålene kunne få større indflydelse på deres bid af verden.

I gruppe fire i undervisningsafdelingen gik diskussionen lystigt. Alle var enige om, at det var vigtigt at inddrage målene i undervisningen - og at eleverne også selv viser stort engagement for at vide mere og gøre mere. Det er transformationen fra at lære noget fra sig om nogle mål og til at tænke målene mere ind i hele livet, som er svær. Eller som Jens Peter Hansen fra cyklistforbundet sagde det:

- Det er lidt ligesom med en slankekur. Hvis det kun er en kur, så nytter det ikke noget. Det skal være en livsstilsændring, for at det har effekt. Sådan skal verdensmålene også blive en omlægning af den måde, vi tænker på.

Men mens Jens Peter Hansen var meget optaget af udfordringer med uddannelse rundt omkring i verden, så var de undervisningsengagerede også optaget af udfordringerne med lige adgang til uddannelse i Randers.

Frederik Bak fra Daghøjskolen kunne blandt andet fortælle, hvordan FGU arbejder med at støtte de ordblinde, som ofte har været meget stigmatiserede i skolen indtil da. Og Helle Brok, underviser på VIA University College, kunne kun give ham ret i det problem. Desuden kunne hun fortælle om en eksplosiv vækst blandt unge med behov for psykisk støtte på den videregående uddannelse.

Annonce

Udvalgt som verdensmålsskole

Mål 13

Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser

Udover god tid til gruppearbejde bød mødet om FNs Verdensmål også på inspiration. Både i Torben Hansens velkomsttale, hvor han blandt andet nævnte dem, der aktivt bekæmper invasive arter i Allingå ved at spise signalkrebs. Men også imellem de to gruppesessioner var en række inspirerende taler lagt ind fra nogen af dem i Randers, som allerede er godt på vej med indsatsen for verdensmålene.

Blandt andet Tradium, som netop er blevet udvalgt som verdensmålsskole. Både fordi de er igang med en indsats i forhold til for eksempel madspild og en uddannelse, der skærper eleverne indenfor bæredygtighed. Men også ved at være optaget af at fortsætte med at gå foran. Administrerende direktør Lars Michael Madsen fortalte fra scenen, hvordan han håbede at uddanne unge, der var lige så innovative som WallPipe fra Randers. En virksomhed, der netop har været i Løvens Hule med sit koncept, der genbruger gamle vandrør til moderne lamper.

Også Makeen Energy var inviteret på scenen til at fortælle om virksomheden, der med hovedkvarter i Randers omskaber affaldsplast til olie igen. Og hvordan den forretning spreder sig med 1000 ansatte ud over hele verden.

Derefter var det tid til endnu engang gruppearbejde. Denne gang med blanding af de mange aktører - og med særligt fokus på at få lagt et godt program til det kommende Folkemøde for FNs Verdensmål i Randers den 29. maj.

(Opdateret 23. januar 09.50: I den oprindelige version stod der, at der blev spist eremitkrebs fanget i Gudenå, hvilket ikke er korrekt - det drejer sig om signalkrebs fanget i Allingå.)

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce