Annonce
Randers

Forældre i chok: Store ændringer på vej for særlig gruppe af skoleelever i Randers

Politikerne skal i den kommende uge drøfte forslag til vidtgående ændringer i organiseringen af specialundervisningen i Randers. Blandt andet på Firkløverskolen. Arkivfoto: Annelene Petersen

Forældre er bekymrede over, at politikerne i Randers vil lave store ændringer i specialundervisningen. En økonomisk nødvendighed, lyder det fra formanden for skole- og uddannelsesvalget.

Randers: Der kommer til at ske store ændringer på specialundervisningsområdet i Randers Kommune. I hvert fald skal skole-og uddannelsesudvalget på mødet i den kommende uge se på to forslag til, hvordan specialklasserne i fremtiden skal organiseres. Enten ved, at specialundervisningen, der hidtil har foregået i særlige klasser, placeres på de enkelte folkeskoler - eller ved at lave fem specialundervisningscentre, i stedet for som nu ti specialklasse-centre.

Desuden lægges der op til, at specialskolerne Vesterbakkeskolen og Firkløverskolen lægges sammen til én skole med samlet ledelse - dog skal der stadig undervises på begge skoler.

- Det er ikke en spareøvelse, siger Steen Bundgaard (S), der er formand for udvalget. De besparelser, der kommer til at ske, vil være på grund af mindre kørsel med eleverne.

Han understreger, at det handler om at bruge pengene på området bedst muligt. Fortsætter man uændret, vil udgifterne til specialundervisning nemlig overhale udgifterne til den almene undervisning.

Forslag om ny struktur

På mødet i skole- og uddannelsesudvalget på tirsdag skal politikerne drøfte forvaltningens forslag til en ny organisering af specialundervisningen.

Forslaget peger på, at der skal være én specialskole i stedet for som nu to, nemlig Vesterbakkeskolen og Firkløverskolen. Der skal være en samlet ledelse, men der skal stadig undervises på begge adresser.

Der er to forslag til, hvor specialklasserne skal placeres i fremtiden.

I det ene forslag erstattes det nuværende tilbud, hvor der er specialklasser på 10 af kommunens folkeskoler, med etablering af fem geografisk spredte centre for specialklasser, hvor målgruppen for de fem centre er alle typer af elever med behov for et specialklassetilbud i det pågældende geografiske område af kommunen.

I det andet forslag flyttes alle kommunens specialklasser, og elever, der for øjeblikket visiteres til en specialklasse, inkluderes på distriktsskolen.

Det nuværende budget til specialklasser samt transport af elever til specialklasserne fordeles i stedet til almenskolerne, hvor ressourcerne anvendes til etablering af intern specialundervisning på almenskolen.

Martin Sandfeld med sønnen Lucas, der trives i sin nuværende specialklasse. Martin Sandfeld er bekymret over udsigten til, at sønnen måske skal skifte skole. Foto: Karina Skov Hansen

Lang behandlingstid

- Forslagene skal behandles politisk og i høring. Det skal ikke hastes igennem. Vi vil gerne træffe beslutningen på et oplyst grundlag, siger Steen Bundgaard. Det betyder, at ændringerne først vil kunne gennemføres fra skoleåret 2020/21.

I 2015 trådte en ny skolestruktur i kraft i Randers, og i den forbindelse blev der også lavet ændringer i specialundervisningen. Blandt andet blev Firkløverskolen flyttet til den tidligere folkeskole Rytterskolen. Men allerede den gang burde man måske have organiseret specialundervisningen på en anden måde, siger Steen Bundgaard.

Lige siden har der nemlig været fokus på området og drøftelser af ændringer, blandt andet fordi udgifterne til specialundervisning er steget mere, end politikerne havde regnet med.

Nu er planen at lave en ny struktur på området, der forhåbentlig kan vare i mange år.

Ingen rød tråd

Forældre til børn i specialklasser og -skoler er i chok over, at der nu igen er lagt op til ændringer på området - få måneder efter at der er vedtaget en millionbesparelse.

- I forbindelse med budgettet for 2019 blev der sparet tre millioner kroner på Firkløverskolen og Vesterbakkeskolen på ledelse, psykologer og andre ikke-elevrelaterede udgifter, og nu vil de spare seks millioner mere, siger Nete Ankerstjerne, der er formand for forældrebestyrelsen ved Firkløverskolen.

Hun oplever, at specialskolen har flere elever end nogensinde før, og at de kommer med alvorlige problematikker, som kræver en stor indsats.

- Der er ingen rød tråd i indsatsen, og børnene sendes frem og tilbage, siger hun med henvisning til, at elever i specialklasserne måske skal skifte skoler.

Mangel på tryghed

- Vores børn er dybt afhængige af systemet og har brug for ekstra opmærksomhed også derhjemme, så vi forældre har ikke brug for hele tiden at skulle forholde os til, hvad politikerne finder på af ting, der kan vælte vores hverdag, siger Nete Ankerstjerne.

Dét er Martin Sandfeld enig i.

Hans søn Lucas på otte år går i specialklassen Satellitten i Langå, fordi han er autist.

- Jeg er meget bekymret over det her, og det er mange andre forældre også. Jeg kan simpelthen ikke se, hvordan det skal kunne lade sig gøre at flytte min dreng tilbage på Rismølleskolen, siger Martin Sandfeld med henvisning til et af forslagene, der handler om at inkludere specialelever på de enkelte folkeskoler.

Martin Sandfeld understreger, at hans søn og andre specialelever har brug for tryghed i hverdagen for at kunne fungere.

Annonce
Forsiden netop nu
Annonce